Този сайт е обект на авторско  право  по  смисъла  на  Закона  за авторско право и сродните  му права
  Всички материали са предоставени  безплатно  от  bglesbian и всички  могат да се възползват от тях за
  лично  запознаване с третираната  материя. Информация от сайта може да бъде цитирана без съгласие
  от  страна  на  bglesbian, като  задължително  трябва  да  се  упомене източника на тази информация, в
  случая сайтът на  bglesbian  (bg-lesbian.com) и източникът (авторът), посочен от bglesbian за някои
  материали, като  ако  информацията  се  цитира в интернет, трябва да  бъде  придружена и с хиперлинк
  към сайта на bglesbian. Всички останали случаи на ползване на информация от този сайт без изричното
  писмено  съгласие  на  bglesbian  е  напълно  забранено,  представлява   административно  нарушение
  на чл. 97 от Закона  за  авторско  право и сродните  му права и ще  бъде преследвано. За ползване на
  материали от  bglesbian, можете да пишете на адрес и ще получите  информация
  за условията.

                                                                                                                    bglesbian Администратор