Законодателства в България и чужбина относно хомосексуалността

 

     Възможности и ограничения в прилагането на българския закон за защита от дискриминация

     Закон за защита срещу дискриминацията

     Българско и международно законодателство, свързано с хомосексуалните лица - 3 части

     Декларация  за сексуалните права

     Законодателно проучване: “Разрешения в Европейското законодателство на проблемите на хомосексуализма"

     Законите на Хитлер - преследват ли нацистите лесбийките?

     Последните  достижения  в  законодателството  и  политиката  на  ЕС по  проблемите на дискриминацията на
     основа  на  сексуалната ориентация

 

 главна