Лесбийки отглеждащи деца

 

Лесбийки - майки    Предстои ни много скоро да станем свидетели  на едно необичайно за
 родната ни действителност явление. Открити лесбийски двойки с деца
 Деца от предишни  хетеросексуални  бракове, или  пък от извънбрачни
 връзки... или  пък забременели по изкуствен  път. Често обаче се спори
 дали и доколко  лесбийките са способни  да  отгледат и  възпитат  дете,
 което да расте и да се развива в нормална среда.
    Всички  сме  слушали   ужасяващи   твърдения,  при  това  винаги  от
 хетеросексуални  мъже,  как деца са били "справедливо" подигравани
 от съучениците  си, за това, че имат  майка  лесбийка,  или  че  понеже
 майка им е лесбийка и отглежда детето с друга жена, то задължително
 това дете ще стане хомосексуално. Твърдения, че такова дете ще расте
 самотно,  депресирано,  без  нормално  детство.  Как  това дете ще бъде
 отхвърлено от  другите деца и те няма  да  искат  да  играят с него. Как  детето  трябва  да  има  баща и  как ще се
 срамува да вика на едната жена "татко" Изобщо безкрайни ужасяващи всяка бъдеща майка  глупости... основани
 най-вече на това, как другите деца ще се отнасят към дете, което има майка лесбийка, която живее с друга жена.
    Същите  страхове  са  наслоени и в самата  мен, и изплуват  щом започна да обмислям бъдещото си майчинство.
 Всъщност истината  е  друга...  детето  получава  едно  уникално  преимущество  и  повечето  от  другарчетата  му
 намират за велик факта, че има  две  майки. Някои от родителите всъщност сами насаждат в децата мнение, че в
 това  има  нещо много  сгрешено и с такова  дете  не  трябва  да  се  контактува,  което  от своя страна прави това
 нежелано от възрастните приятелство още по търсено от децата. Да не говорим че самото дете започва да намира
 този факт  за  забележително  забавен.  Мисля  определено, че  всички лесбийки трябва решително да спрат да се
 поддават на страховете си и спокойно и уверено да пристъпят към майчинството ако са готови за това разбира се.
    И спокойно - майчинските  инстинкти са толкова  живи  в  нас,  колкото и в  хетеросексуалните  жени,  ние  сме
 толкова  способни  да дарим  детето  си  с  грижи  и  нежност, колкото всяка  жена, а децата на над 200 000 (двеста
 хиляди) самотни хетеросексуални майки също растат без мъж в своето семейство, и рядко съжаляват за това.

    Не бързай да се доверяваш  на  разпространеното  схващане,  че  щом  си лесбийка, най-вероятно ще останеш без
 деца. Много лесбийки имат деца, и ти също  можеш да  имаш. Въпреки, че има много предубеждения в общството
 към  майчинските качества на  лесбийките, все  повече от нас стават майки по един или друг начин, и в никакъв
 случай  нашите  сексуални  предпочитания  не  са  повлияли  стойностите  ни  като  родители  и  майчинските  ни
 инстинкти.  Възможните  варианти   да  станеш  майка  са  няколко...  можеш  да  забременееш  по  естествен  път
 посредством  секс  с мъж, или да  опиташ  изкуствено  осеменяване, надявам се скоро да може и да се осиновяват
 деца от лесбийки... а наскоро е открита и хаплоидизацията, метод, който се надявам да се разпространи бързо...

    Предубежденията,  които  ще  дочуваш  постоянно  са  още  нещо,  на  което  не  бива  да  се  обръщаш внимание.
 Откакто  в  няколко  европейски   страни   разрешиха   легалните  бракове  и  осиновяванията, 
много   лесбийски
 семейства  поеха  отговорността  да   бъдат  родители.  Правят  се  вече  доста  изследвания  и  проучвания  върху
 все по-широки групи от лесбийски семейства и навсякъде  резултатите  са положителни. Нашите деца са еднакво
 умни, способни и общителни еднакво предприемчиви и жизнени сравнени с децата на хетеросексуалните двойки.
 Процента  от  тях, които  израстват  с  хомосексуална  ориентация  не  се  различава  от  процента  при  децата  на
 хетеросексуарните  двойки.  Те  са  също  толкова  психически   устойчиви  и  здрави   както  всички   други  деца.
 Всъщност изумително  невярна  глупост е твърдението, че живота и развитието на едно дете зависи от наличието
 на разнополови  родители. Значение  има  отношението,  грижата,  любовта и атмосферата в семейството в което
 израства детето, а не от разнополовостта  на родителите. Но  моят  съвет е  да  не  пилеете енергия, опитвайки се
 да убедите околните, че сте съвсем  нормално  семейство и детето  ви расте в нормална среда, а тази енергия да я
 отделите за възпитанието на детето, израстването му като личност, и като добър човек...

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 влечение   главна