Колко трябва да съм голяма, за да правя секс? А за лесбийски секс?

 

 

    Според закона, мисля че трябва да си на 18 години, за да може да се приеме, че можеш да преценяваш сама и да
 даваш  съгласие  за  секс.  Не ми  е  известно  да  има разлика дали този секс ще е хетеросексуален или лесбийски.
 При хетеросексуалния  обаче  има  допълнително  условие:  Физиологически,  може да  си  съзряла  много рано, и
 да се чувствуваш  готова  за  хетеросексуален  секс, но ти трябва да си  достатъчно  зряла  и  като  личност,  за  да
 можеш да поемеш  отговорността от  този  секс и възможните  последствия, като  една вероятна бременност. При
 лесбийския секс поне тази опасност я няма. Решавай си сама.

 

 съвети   главна