Какво мислиш за секса между много добри приятелки? Добра идея ли е това, или не?

 

 

    Какво мисля аз, и в тази  насока - какво  мисли  който и да било, за секса  между  две  много  близки приятелки,
 не е толкова  важно, колкото  какво  мислиш  ТИ.  Доколкото  разбирам въпроса е насочен към психологическата
 страна на нещата. Всъщност  близкото  приятелство според мен, е много добра основа за секс. В края на краищата
 е по-добре да правим секс с приятели, отколкото с неприятели. Секса има  различно значение за различните хора,
 и много жени считат, че не е задължително да са влюбени в някого за да  прекарат едно  сексуално  приключение
 с този човек, докато пък за други то е задължително условие.

    Така или иначе, е  рядкост да се получи  едно  абсолютно  случайно  сексуално  преживяване  между  две  жени.
 Но пък е трудно да се предскаже  как ще се чувстваш  ти  пред  себе  си и пред  приятелката  си  след секса между
 вас. Сексът е един много личен акт, и може да  усложни  дори и  най-силните  приятелства. Но  пък и много жени
 изпитват трудност да поставят подобна граница - да  бъдат  много  близки с някого в  едно  отношение, и в същото
 време  да  запазят  дистанция  в  други  видове  отношения. Понякога  също  така, жените  намират в сексуалното
 общуване с близка приятелка възможноста  да  експериментират и упражняват  сексуални  техники, в една среда
 на относителна безопасност, рискувайки в по-малка  степен  подигравки, злоупотреби и  здравословни  проблеми.
 Сексът  се  нуждае  много  от  доверие.  Сближавайки  се  с някоя  физически, ти  един  вид  оставяш  тялото  си в
 нейните ръце, така че физическото и емоционалното доверие ще са ти много нужни.

    Дай си малко време за  да  може  да  осмислиш  нещата,  и  да  разбереш  какво  ви  е  подтикнало - теб  и  твоята
 приятелка  към  сексуално  привличане, и на какво си готова -  ако си готова за нещо изобщо. В края на краищата
 необходимо е преди всичко ТИ да си наясно какво желаеш, и до къде ще допуснеш да стигнат нещата.

 

 съвети   главна