Символите на хомосексуализма

 

     На тази  страница  ще  можете да се запознаете с видовете  символи  на  хомосексуализма, с  тяхното  значение,
 историята  на  тяхното  възникване, и да си свалите  събрани от мен images, които ако желаете, може да ползвате
 като белег на Вашата сексуална ориентация или идентичност.

Обяснения на символите на хомосексуализма!
С любезното разрешение на Lessy Ви препращам на нейната страница, където можете да прочетете подробни обяснeния.

Файлове със символите на хомосексуализма.
 Bаckgrounds, wallpapers, lines, images 

 

 главна