жените сами                елия и паула                гей пози

       
  
главна > пози

 
Паула си взима "довиждане" с Елия
    Елия оглежда ситуацията  
      
    Поза  82.80

    Една смешна орална лесбо-поза

    Силова орална лесбо-поза

    Паула казва довиждане на Елия

    Класическа орална лесбо-поза

    Е тази поза и аз не я знам

 
"На Прощаване"
 
"О Боже - съседите пак ще ме видят" - мисли си Елия
"Скоро ще постигна пълна симбиоза!" - давейки се мисли Паула