Организации и специалисти

  

     България   вече  е  държава,  в   която   няма   дискриминационна   обстановка   спрямо  хомосексуалните  хора.
 Само  за  един  кратък  двегодишен  период,  под  натиска  на  Световни  организации и преди  всичко под натиска
 на Европейската  комисия за човешки  права,  България  направи  една  сериозна  крачка  по  пътя  на истинското
 равноправие.  Премахнаха се текстовете  в  закона, които  преследваха  хомосексуализма,  прие  се и  един  много
 сериозен Закон за защита от дискриминация, в който  вече се защитават  и  хората с хомосексуална и бисексуална
 ориентация. Тихомълком  изчезнаха и  дразнещи  забрани от  типа  на тази, забраняваща на хомосексуалистите да
 бъдат кръводарители. Обществото все повече започва да приема наличието на хомосексуални хора в редиците си
 и да се отнася към тях така, както  подобава - според  личните,  образователни,  интелектуални и професионални
 качества. Поклон за това.

     Разбира се,  има  още  много  да  се  прави  в  тази  посока. Преди всичко това е разяснителна работа, за да може
 новите  закони  и  новите отношения да  не ползват само столичните хомосексуални хора, но и това отношение да
 се разпространи  из  цялата  страна, до най-малките  градчета и селца. Предстоят стъпки в посока на съвместното
 съжителство,  отглеждането  на  деца  и  борбата  с  отделни   изолирани   прояви  на   дискриминационно  и  грубо
 отношение от страна на  индивиди  живеещи все още в миналото  хилядолетие. Знаем че е трудно все още. Знаем,
 че все още много лесбийки и бисексуални  момичета  имат  нужда от защита и подкрепа. За това е и тази секция...
 да се опитаме да насочим тези момичета, които се нуждаят към организации  и специалисти, които биха могли да
 им помогнат евентуално.
 
    Надявам се да се намерят  и  специалисти:  лекари,  психотерапевти  и  психолози, които ще се съгласят на това
 място
да  има  тяхно  представяне  и  координати, на  които  да  могат  да  дадът  съвет  онлайн, по телефон, или в
 кабинета
  си
  на  нуждаещите се  хомосексуалисти.  Разбира  се,  ще се стремя да не станем плячка на некоректни
 хора
с дребни душички и съмнителна квалификация или на комерсиални организации...

    Съюз на жените в България - неправителствена организация на жените

    Фондация "Център Надя" - фондация за жени претърпели насилие

     Анелия Гишина - психолог

     Ресурсен център за лесбийки и бисексуални жени "Билитис"

 

 главна