Регистрация

Крис

Място за теб

Главна

 

Val

Val

Close your eyes,
Feel the ocean where passion lies...
Silently the senses 
Abandon all defences
A place between sleep and awake,
End of innocence, unending masquerade - 
That's where I'll wait for you...

Каква е таз искра, която само Жената притежава?
Какво  е  туй,  което  само  Тя  да ти  даде  успява?
Какво отново в Нейните прегръдки  те  привлича?
И нима то лошо е, да та се отрича?:))

--------------------------------------------------------------------------

За контакти:
ICQ# 71848468

Със Val можете да се свържете и на нейния e-mail: