Регистрация

Blue

Daemon

Главна

 

Dana

Дана

The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion
Nothing in the world is single
All things by a law divine
In one anothers being mingle
Why not I with thine?
See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another
No sister flower is forgiven
If it disdained its brother
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeans kiss the sea
What are all these kissings worth
If thou kiss not me?

Дана

Искам  да  общувам с истински  хора, с  искренни  хора, с  хора с които  мога  да  бъда  аз, с хора, които няма да ме оглеждат като сексуален  обект,  а  хора  с  моята  ориентация,  които  са преди всичко Човеци. Имам нужда да бъда с хора като мен, да намеря приятели,  които   знаят  за  какво  става  дума,  които  няма  да съдят за мен само и първо от гледна точка на ориентацията ми, защото   аз   съм   първо  Човек.   Всички  ние  сме  първо  Хора!

ALL WE NEED IS LOVE!

26 години - от Пловдив

 

       
 
 

Свържете се с Dana: