Клубове за дискусии на bglesbian

Ученички - лесбийки "Двойка на колежа"

главна    архив 2003

 
   

 

 "Позитивна откритост" направи ученички - лесбийки "Двойка на колежа"

.В малък град  близо до Чикаго  наскоро се  разгорял  голям  скандал по
 една  огромна  за  местните  мащаби  новина. Учениците  от  колежа в
 Крит-Моне избраха  за  най-красива  двойка на колежа две момичета -
 лесбийки.
 Този избор взривил  градчето  и  администрацията  на  колежа решила
 да  игнорира  избора  на  учениците. В отговор на това пък, учениците
 отказали  да  посещават   учебните  занятия  в  колежа.  Родителите  на
 момичетата   не  са  се   поддали   на  общите  настроения  в  местното
 общество, одобрили избора на  учениците и разрешили да се публикуват снимки на децата
 им в ученическото списание  на  колежа. Известен проблем било само това, че до момента
 на огласяване на  избора  родителите на  момичетата  не  подозирали, че  дъщерите  им  са
 лесбийки.

 Районния  суперинтендант  се  обърнал  към  учениците  и  администрацията  на  колежа с
 молба  да  не  се  разпалва   още   по-голям   конфликт,  понеже  много  други  родители  на
 ученици  в  колежа,  са  публикували  жалба в редакцията на местния вестник. Според тях,
 администрацията  на  колежа  е  била  длъжна  с  цялата  си строгост да предотврати такъв
 избор на учениците.

 За   правото   да   бъдат  "Най-красива  двойка"  на  колежа   се   борили   няколко   двойки,
 но   повечето   от   учениците    спрели    избора   си   на   момичетата - лесбийки.  Според
 преподавателите  в  колежа  изборът  е  бил  съвсем  обективен:  "Момичетата  спечелиха
 убедително, благодарение на своята позитивна откритост"

 

 

 

архив 2003

 

 
Назад в главна