Здравни проблеми при мастурбацията...

 

 Всяка жена е различна. Ние имаме различни мнения, желания, фантазии, жизнен опит и какво ли не още. Телата
 ни също са различни  по форма, размер, строеж, и по начина, по който  реагират на  различни  видове стимулация.
 Целта  тук е  да  ви  покажа  и  запозная  с  някои от  тези   различия,  така  че  да  разберете  някои  неудобства  и
 притеснения  произтичащи от  тях,  които   може   би  ви  безпокоят.   Все пак  напомням  още  веднъж,  че  нямам
 медицинско  образование, и  това  не е медицинска страница.  Просто се опитвам  да  кажа  моето  становище,  без
 да претендирам за научни обосновки и аргументации.

  Аноргазмия  - Ако не успяваш да стигнеш до оргазъм при мастурбация - прочети това.

  Болка или дискомфорт по време на мастурбация

  Вина или страх от залавяне

  Майка ми разбра че мастурбирам, и не ми говори

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

  мастурбация   главна