Споделете опита си...

 

     Споделете  някои  лични  преживявания. Надявам се и  за тази  секция  на  посетителките на сайта. Споделете
 лични  преживявания,  ситуации,  мисли  и  идеи... най-интересни  места, неприятни  или весели случки... и други
 от този род. Може да е анонимно!

От тук:            

 мастурбация   главна