Ето как мъжете варят яйца:

    1. Първо мърморят много и дълго как ето сега ще докажат, че могат.

    2. Вземат тенджера, с вместимост 5 литра.

    3. Напълват я до ръба с вода.

    4. Не включват котлона.

    5. Вземат  три  яйца  от  хладилника,  но  се  опитват да го направят с една ръка - в  другата  носят  лъжица,  или
        вестника, или очилата си, или каквото и да е...

    6. Изпускат едното яйце.

    7. За да го уловят - захвърлят настрани другите две.

    8. Улавят ловко първото.

    9. Стъпват в размазаните 2 яйца и се ядосват, че хрущи и се лигави.

  10. Оставяйки  следи  отиват  и  пускат  спасеното  от  злощастие яйце в тенджерата. Водата прелива по печката.

  11. Връщат се до хладилника и ровят за още яйца. Или има, или няма, без значение.

  12. Седят  до  печката  и  бъркат  през  10  секунди  във  водата,  за  да  проверят  дали се стопля. Яйцето (яйцата)
        плува(т) тъжно на дъното...

  13. След четвърт час крещят към дневната (или където сте): "Тази вода не завира!!!"

  14. След още 5-10 минути включват котлона, обикновено на 1.

  15. След още около 2 часа водата вече ври. Те стоят с хронометър в ръка и засичат 4 минути.

  16. След  тези  4  минути  те  мушкат  хронометъра  в  джоба  и  здраво  хващат  тенджерата  с  две  (голи)  ръце  за
        дръжките.

  17. Изпищяват, изругават, подскачат високо и си удрят клавата някъде (все се намира в какво)

  18. Изпускат тенджерата. В повечето случаи - щастливо обратно върху котлона, с дъното надолу.

  19. Подскачат дълго ту на единия крак, ту на другия и се опитват едновременно да размахват ръце и да си събуят
        и двете обувки.

  20. След още четвърт час положението е овладяно.

  21. Тогава   вземат   хавлиената   кърпа   за   ръце,   вдигат   тенджерата  с  нея  и  изливат  водата  в умивалника.
        Обикновено - заедно с вкамененото яйце.

  22. Вземат  го  отново с ръка, то ги  опарва и те го захвърлят. Яйцето се  напуква  отвън, но все пак не се разпада.
        (обикновено не повтарят този опит, ако яйцата все пак са повече от 1)

  23. Ако е(са) паднало(и) в умивалника - досещат се да пуснат  студената  вода отгоре му(им), като го(ги) насочват
        с някой нож под струята. Ако е(са) паднало(и) на пода - уви, се отказват от борбата.

    След това ти: 
     - събирате остатъците от всичките яйца. 
     - миете пода 
     - успявате  да  се  преборите  с  печката - ако  е  газова - спирате   газта   преди   къщата  да  е  избухнала.  Ако  е
       електрическа - просто врътвате копчето на котлона в положение 0. 
     - превръзвате пострадалия с дебела  антисептична  превръзка  намазана с дефламол за ръцете и слагате студен,
       чист нож на цицината. 
     - утешавате, успокоявате... 
     - и т.н.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 хумор   главна