Правилата на Играта

 

    1 - Жената винаги прави правилата.

    2 - Правилата подлежат на промяна по всяко време без предварително известие.

    3 - Никой Мъж не може да знае всички правила.

    4 - Ако  Жената  заподозре, че Мъжът е научил  всички  правила, то Тя трябва  незабавно да  смени част, и дори
         всички правила.

    5 - Жената никога не греши.

    6 - Ако  Жената  сгреши, то е  резултат  от  неразбирателство,  което е пряк  резултат  от  нещо,  което  Мъжът  е
         направил или казал погрешно.

    7 - Ако горното е валидно, то Мъжът трябва да се извини незабавно за неразбирателството.

    8 - Извинение без цветя не се смята за извинение.

    9 - Жената може да си сменя мнението по всяко време.

  10 - Мъжът не може никога да сменя мнението си, без предварителното и изрично съгласие на Жената.

  11 - Мъжът не може да посочва на Жената, че Тя си е сменила мнението.

  12 - Жената има право да е ядосана или разстроена по вско време.

  13 - Мъжът трябва да бъде винаги спокоен, освен ако Жената не иска Той да е ядосан или разстроен.

  14 - Жената  не  трябва  при  никакви  обстоятелства  да   показва  на  Мъжа,  кога  Той  трябва  да  е ядосан  или
         разстроен.

  15 - Жената е готова, когато е готова.

  16 - Мъжът трябва да е готов по всяко време.

  17 - Ако Жената е в неразположена, всики правила стават невалидни.

  18 - Мъжът не може да пита Жената дали Тя е ядосана или разстроена.

  19 - Мъжът не може да пита Жената кога Тя ще бъде е готова.

  20 - Мъжът не може да пита Жената в какъв период от цикъла си се намира Тя - трябва да го е следил.

  21 - От Мъжът се очаква да чете мисли по всяко време.

  22 - Мъжът трябва да заслужи  уважението на Жената, като посвети живота си в нейна служба, като задоволява
         нейните нужди и облагородява нейния характер.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 хумор   главна