Клубове за дискусии на bglesbian

Самоприемането на нашите стойности

главна     самоприемането

 
   

 

 Когато ми казват: "Обичам те!", отговарам: "Благодаря - аз също се обичам!"

     Какво е самоприемането?

 Да харесваш и обичаш  себе  си  означава  нивото,  до  което  харесваш  и  одобряваш  собствената  си
 личност  като физика, интелект, способности и т.н.  Одобрението  към  себе  си  се  изгражда  още  от
 ранното детство, когато  контактувайки с другите  деца  ти  се  сблъскваш с  тяхното мнение за теб, за
 твоите постъпки и  за  твоите  думи.  По-късно  много  хора  се  превръщат  в  собствени  съдии  и  се
 научават да отсъждат сами оценките за самите
себе си, но така или иначе начините, по които жената
Самоприемането на нашите стойности
.съди  за  самата  себе  си  е  в голяма  степен  повлияно  и  от  начините  и  оценките,
 които е получавала от другарчетата си и от възрастните през детството си. И понеже
 самоприемането произтича от тази визия,  която  другите са  ти  определили, като от
 детството ти, та през целия останал период на израстването ти, естествено това твое
 ниво на самоприемане  ще се  влияе  много  от  стериотипите  и  социалните  норми.
 Често ти не съзнаваш  напълно  в каква  степен  и  доколко  се  самоприемаш.  Много
 жени   мислят  че  имат   много  добро   самоприемане,  и  че  много  се  харесват,  но
 всъщност  не  е  така.  Или  поне  не  напълно.  Самоприемането   има  много  голямо
 влияние  върху   твоето   съзнание,  върху  поведението  ти,  върху  решенията,  които  взимаш,  върху
 контактите ти с другите  хора  и  върху  твоето  щастие  като  цяло. И  това  негово  огромно  влияние
 върху  твоя  живот дори и за  най-дребните  неща, го  прави  толкова  важно.  Ниското  самочувствие
 като  резултат  от  ниско  самоприемане  може  да  съсипе  целият  ти  живот,  така както едно високо
 самочувствие  базирано  на  едно  високо  самоприемане  може  да  ти  помогне  много  във  важните
 моменти  от  твоя  живот.  То  може  да  е  един   извор  за  твоята  сила,  и  веднъж  оценила  себе  си
 справедливо  и  неповлияна  от  стереотипите, може  много да помогне през жизнения ти път. В края
 на краищата всеки човек има правото да харесва себе си, своята личност и своите способности.

     Как оскърбленията могат да повлияят на самоприемането.

 Когато  в  детството  една  личност  е  била  обиждана,  подценявана  и  насилвана,  самоприемането
 на  тази  личност,  когато  порастне  естествено  е  да  бъде  понижено. Обидите  и  подценяването  в
 детството е сигнал към детето, че не е способно, не е харесвано, обичано  и  няма  стойности. Това за
 детето означава също така, че неговите желания и чувства не са важни за другите, игнорират се, и не
 са ценностни неща. В много случаи на детенцето се втълпява  чувство  за  малоценност. Втълпява му
 се, че в него самото е вината за обидите, насилието и липсата на  положителна  оценка. Порасналото
 вече дете, естествено има ниско самочувствие  и  много  слабо  самоприемане. В по-късния си живот
 (и това също е валидно и за тези които са  били нагрубявани, подигравани и насилвани като юноши)
 тези хора носят в себе си убеждението, осъзнато  или  не, че те  сами  са  си  виновни за всичко, сами
 са предизвиквали отношението на околните, и че стойноста  им  като  личности не е особено висока.
 Често  те  се  чувстват  драстично  различни  от  другите, много  по-непълноцинни, по-неспособни и
 по-невзрачни. Те са уверени, че  човек,  който  ги  опознае,  няма  да  иска  да  бъде  приятел  с  тях  и
 да  ги  обича.  И  всичкото  това  е  илюстрация  на  ниското  им  самочувствие, 
ниското  им ниво на
 самоприемане, втълпено  на  момичето  от  околните. Това  ниско  ниво  се  изразява основно по два
 начина: или  се  опитваш  да  правиш  всичко перфектно  (перфекционистите), или ставаш абсолютна
 мърлячка, уверена че и без това не си  способна  да  направиш  нещо свястно. Саморазрушението към
 което  те  подтиква  ниското  самоприемане  и самочувствие може, да приеме и формата на очевидно

Самоприемането на нашите стойности.саморазрушение...   Например   да   не   се   храниш...  опити   за
 самоубийства...         наркомании         или       алкохолизиране...
 сектантство... и   други   от   сорта. Това   все   пак  е  по-редкия
 случай      на      по-тежката       форма...    най-често       ниското
 самоприемане  и  самочувствие   приема   неправилна  формата
 на  несъзнателно  самосаботиране,  като  ти   пречиш   сама   на
 себе си да се изявиш  и  докажеш, сама  проваляш  начинанията
 си и намаляваш  вероятноста  да  успееш  в  каквото  и  да било,
 почти  до  нулата.  Тогава  ти  си   казваш   дежурната   реплика:
 "Знаех  си,   че   не   мога   и   няма   да   стане",  и  чувството  за
 невъзможност     те     обзема     още     по-силно.     При    ниско
 самочувствие   и    ниско    ниво    на    самоприемане,    това   е
 нормално  да  се  случва.  Когато   едно   момиче   е  убедено,   че   нещо   "е  така",  то   тя  ще  намери
 доказателства  подкрепящи  теорията  и  убежденията  й,  че  е  неспособна  и  ще  игнорира  напълно
 всякакви  сигнали  и  знаци, че  това не е така. Мислейки, че си неспособна и негодна, то е нормално
 да  се  допусне,  че  тази  твоя  убеденост  ще  доведе  до  това  да  постъпваш  неправилно. Така  че  в
 основата  си  обидите,  оскърбленията,  подигравките  и  насилието  към нас, влияят пряко на нашето
 собствено  самочувствие  и  на  нивото  на  нашето  самоприемане, а в последствие се отразяват и на
 целия ни живот като възрастни. Хубаво е да се помисли за това...!

 Какво обаче би могло да се направи, за да  придобие  едно момиче  много по-голямо  самочувствие и
 по-голямо ниво на самоприемане?
 Не много... но ето някои неща, които ако не помогнат, то поне няма да навредят:

   - Вярвай  много  в  собствените си  способности - ти  си  личност,  която  несъмнено  има  качества,
      защото абсолютно всеки човек на  този  свят притежава качества в една или друга област. Вярвай,
      че имаш качества и не се страхувай да ги изразиш.

   - Насочи цялото си внимание и увереност  върху  своите  силни  страни, вместо върху своите слаби
     страни.

   - Отвори  си  дневник, в  който да  записваш  абсолютно  всеки  успех,  който  си  постигнала: добра
      оценка в училище, успешно взет изпит, успешно  изпълнено служебно задължение, помощ оказана
      от теб на друг човек, успешно и правилно реагиране на житейска ситуация, получена похвала или
      комплимент, съвет даден на приятел... и каквото още се сетиш. Препрочитай често успехите си.

   - Вярвай  в  положителната  си  оценка  сама  за  себе  си...абсолютно  важно  е  да  се  научиш  да се
      харесваш и като жена, и като личност.

   - Развий способност да проумяваш собствените си чувства и да ги изразяваш.

   - Развий  способност  да  откриваш  собствените  си  нужди  и  желания  и  изискваш от околните да
     бъдат изпълнявани и задоволявани тези твои нужди и желания.

   - Приемай позитивно и с думи изразявай  задоволство и съгласие, когато получиш  комплимент или
     похвала от някого.

   - Повтаряй си позитивни думи (мога  да го направя... способна съм... това е по  силите  ми... желана
      съм...) и дори си ги пиши на лични бележки до себе си.

   - Открий областите в които  имаш  интереси,  талант  и  способности. Намери литература или нещо
      друго, което ще ти даде възможност да се усъвършенстваш в тези области.

   - Когато чуеш "вътрешния" си глас да ти казва: "Момиче... ти се показа толкова глупава...", опитай се
      да разбереш чий е този "глас" - фигуративно казано. Запитай се дали  ти  самата наистина  мислиш
      така за себе си или просто това ти е било внушено от другите  за  да могат да се  възползват от теб
      и да изпъкват те за твоя сметка.

 Може много неща  все  от  този  сорт  да  направиш. Наглед  са  елементарни,  но  наистина  могат да
 помогнат.  Най-важното  за  теб,  ако  имаш   ниско  самочувствие  и  ниско  ниво  на  самоприемане,
 е  да  започнеш  да  работиш  в  тази  насока.  Желанието  на  едно  момиче  да   подобри  собствената
 си визия сама за себе си е половината път към превъзмогването на тази  житейска  бариера.  Жените,
 преминали я успешно, стават по-силни и по-устойчиви от тези, които  не  са  се сблъсквали никога с
 този проблем. Върни се в началото на тази тема... И запомни, че  когато  ти  кажат "Обичам те!", твоя
 отговор ТРЯБВА да бъде: "Благодаря, аз също СЕ обичам!"

  Повече материали по темата за самоприемането прочети на линковете долу:

Жените и (липсата на) увереноста в красотата

   Жените и (липсата на) увереноста в красотата

Как да се научим да харесваме себе си

   Как да се научим да харесваме себе си

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

 

назад в самоприемането

 

 
Назад в главна