Клубове за дискусии на bglesbian

Защо да се разкривам?

главна     разкриване

 
   

 

За да изпиташ пълноценно една любов... Ти трябва да имаш пълно доверие.         
               За да изпитваш пълно доверие... Ти трябва да се разкриеш напълно.         
                      За да се разкриеш напълно... Ти трябва да си абсолютно честна.         
                                   За да си абсолютно честна... Ти не трябва да се криеш, а да бъдеш открита!    

 Защо... е един много добър въпрос.
 Често  се  задава, особено  от  по-женствените  лесбийки.  Защо  една  жена  трябва  да  се  откаже  от
 удобството и комфорта на скритите сексуални предпочтания? Защо трябва да афишира сексуалността
 си? Според мен още в момента, в който  една  жена  си зададе този въпрос, първият и отговор трябва
 да бъде: "Да, аз съм лесбийка, и съм една  чудесна  личност  и  човек. Аз нямам нужда да се крия и не
 се срамувам  от  това, което съм, понеже  наистина мисля, че в това няма нищо лошо!"
Има много
 причини  за  една  жена  да  разкрие  сексуалността си, но  всяка  от 
тези причини е индивидуална и 
Защо да се разкривам?.решението трябва да бъде взето задължително от самата нея, без да и се
 оказва  влияние  и  да  бъде  притискана.  Причина  може  да  е желанието да
 увеличи самоуважението си (защото  кой  харесва  уплашените), причина е и
 желанието да постигне свободата да живее този живот който иска и харесва,
 да бъде честна с близките,  приятелите  и  със  себе си, да си позволи да бъде
 Личност... Природата  ни  е  създала  такива,  каквито  сме  и  изисква  от нас
 да  бъдем  такива,  каквито  сме. И ако  бъдем  себе  си,  ще  можем  наистина
 да изживеем чудото  на  Любовта  за  първи  път  в  живота  си  пълноценно,
 освободени  от  всички   тези   притеснения,  че  вършим  нещо  неправилно,
 неприемливо  и  грешно,  което  ако  сме  прикрити,  ще ни тежи. Наистина...
 много  голяма  част  от  чувството,  от  красотата,  от  усещането   на   тази   Любов  са  смачкани  под
 страховете ни и несигурността ни в самите себе си... от срама  ни понякога дори... и само тези, които
 са се разкрили могат да го оценят...
 Впрочем   прикриването   на  сексуалността   също  е  доста  сложно  нещо,  което  носи  не  по-малко
 проблеми  от  разкриването.  Живот,  построен   върху   измамата   и   лъжата,  върху  лицемерието  и
 заблудата. Живот в постоянен  страх, че  можем  да  бъдем  разкрити, или че някой може да разбере и
 да ни изнудва. Живот без Щастие и Любов, и с открадната, скрита  нежност. Живот без достойнство,
 придружен от доза срам, от несигурност, от  яд  към  себе  си... И ако в  момента това се чете от жена,
 която крие  сексуалността  си, за  нея  ще  бъде  много  трудно  да  си  представи  колко  различно е да
 си  открита  лесбийка, и  колко  сериозни  промени  в  живота  й  ще  настъпят. При това  предимно в
 положителен  смисъл. Когато  си  се  разкрила,  това  ти  дава  една  нова  визия  за  самата теб. Ти се
 виждаш вече такава, каквато си и се държиш  така,  както  ти  повелява сърцето. Ти си вече навсякъде
 това, което си. Нима това не е свобода?! За  съжаление, най-често на  разкриването  на сексуалността
 се   гледа   опростенчески   като   на   акт,   насочен    предимно   към   околните,   към   мнението   на
 хетеросексуалните,  на  тяхното  отношение  към  лесбийката и  отраженията му върху нейния живот.
 Когато  забележа  подобно  разбиране  за  разкриването,  винаги  си  мисля,  че тази  жена  прекалено
 много  се  страхува  от  мнението  на  околните  за  нея,  което  пък  ме  навежда  на  мисълта,  че не е
 достатъчно уверена в личностните  си  стойности  и  качества, в  способностите  си, и  в увереността
 си. Това  просто  означава, че  тази  жена се срамува  да  бъде  това, което е. А да живееш срамувайки
 се... не е живот. Отново нещата опират  до  самоприемането, но вече от малко по-друга гледна точка.
 Абсолютно уверена съм, че разкриването  на  сексуалността е преди  всичко  акт  насочен към самата
 себе  си,  след  това  към  семейството  и  приятелите, и  чак  на трето - не толкова значително място,
 към околните. Но  и  това  често  се  променя с откриването  на  една  силна Любов. Защото когато се влюбиш силно, и споделено, когато чувстваш с цялата й сила  красотата на това чувство, много бързо
 могат да се изпарят опасенията и страховете, и желанието да споделиш с близките си хора красотата,
 която си открила да. Любовтта  е  много  силна  мотивираща  сила  за разкриването на сексуалността.
 И въпреки това.. за мое разочарование, много  жени  така и никога не предприемат тази стъпка... или
 преценяват,  че  рискът  е  прекалено  голям... или  страхът е изял душата им... или просто са доволни
 от  живота  си  такъв,  какъвт о е... и  от  това,  което  имат... а  може  би  просто  така и не са усещали
 достатъчно силна Любов... Може Любовтта  да не е  част  от  желанията, мечтите и стремежите им, а
 нещо "между другото".
 Но нека ги оставим на  съдбата им... искам  още  нещо  много  важно  отново  да подчертая, и да бъде
 запомнено:
 Разкриването на сексуалността  ти, няма  да  те  промени, и ти ще  си  същата  личност, същата  жена,
 която си била преди това. Само  ще  си по-открита и по-честна с приятелите и семейството си, което
 е огромен плюс. Тези, които те обичат  заради  самата  теб, заради това, което си като човек, личност,
 приятел.... те ще останат с теб и  ще  те приемат  такава, каквато си и  каквато  винаги  си  била, но те
 просто не са го знаели. И ще те  уважават  повече. Разбира се, от друга  страна  враговете  ти ще имат
 къде да те удрят и нараняват повече.. но пък нали за това са враговете...

 Уплашена ли си?
 
Ако не мислиш,  че  си  уплашена,  по-добре  си провери пулса... няма как да не си уплашена. Разбира
 се,  че  разкриването   на   сексуалността   си   е   страшничко.  В  началото   ти  се  струва,  че  никога
 не  би  събрала  смелост  и  сила  за  подобна  стъпка. Именно  страха  от  разкриването  е  това, което
 първоначално ни е подтикнало до една да прикрием  сексуалността си и чувствата си пред околните,
 и  да  се  правим,  че  харесваме  момчета.  Някои  от  нас  така  са  се маскирали и покрили, така са се
 уплашили,  че  биха  предпочели  да  умрат,  пред  това  да  бъдат  разкрити.  Всъщност,  според  едно
 проучване, повече от две трети от самоубиствата  при хомосексуалистите са свързани със страховете
 от разкриване и невъзможноста да живеят живота, за който са създадени.

 Защо за някои жени е толкова трудно да разкрият сексуалността си?
 Основната  вина  според  мен  е  в  обществото, което  ни  насажда от най-ранна възраст стереотипи,
 поведение     и    предубеждения,      специфични     за     хетеросексуалността.     Подигравките     към
 хомосексуалистите,  които  чуваме  навсякъде  по   време   на   нашето  израстване,  несправедливите
 обвинения  и  грешните  схващания,  са  нещо,  което  ни  следва  от  деца и се пропива  в самите нас,
 докато израстваме като личности. Хетеросексистката  култура  ни  промива  мозъчетата  перфектно, и
 откривайки  собствената  си  сексуалност, за  нас самите е много трудно в началото да приемем това,
 което сме, за нормално.
Защо да се разкривам?.Много голяма част от трудността  се  крие  в  стереотипите,  които  все още са
 широко разпространени, и  силата  на  сексуалните  предубеждения.  Въпреки
 нарастващото ниво на познания и правилно  разбиране за хомосексуалността
 все  още  сме   заобградени  и  растем  в  среда,  в  която  е  нормално  и  често
 срещано   явление   подигравките   с   хомосексуалистите   и   дори  откритата
 враждебност    към    проявите    на    хомосексуализъм.    Нито    едно    друго
 малцинство  не  се  намира  в  такава  ситуация.  За  това  и  разкриването  на
 хомосексуалността  е  преди  всичко  проблем  в  емоционален  план  за  една
 лесбийка.  Тук  немалка  роля  играе  и  страха  от  отхвърляне от средата, към
 която   принадлежи,  и  хората   които  обича,  както  и  не  да  изгуби  тяхната
 подкрепа от която  толкова  много се нуждае всяка млада жена. Много голямо
 влияние върху този страх от разкриване  може  да  окажат  и  религиозните  предрасъдъци и забрани,
 ако жената е религиозна, и да й внушат  едно  огромно  чувство  за  вина  и  грях. Не  малко  значение
 има също и факта, че и дискриминация, и страха от това  много  дълго  може  да  принуждава  жената
 да крие своята хомосексуалност. Държа тук да  отбележа, че  много  по-често  хомосексуалните  мъже
 са  подлагани  на  подигравки, насилие, и  дискриминация. При  лесбийките  нещата  стоят  по много
 различен начин. Лично аз съм чувала много  малко случаи  за  явна, непредизвикана  дискриминация
 или насилие срещу лесбийки.

 И все пак, с всички рискове и въпреки всички страхове...
 ...идва  времето,   когато   ползите  от   разкриването   на   сексуалността   натежават   много   повече.
 С достатъчно смелост  разкриването  може  да  се направи едно наистина запомнящо се и вълнуващо
 преживяване. Не знам как да го обясня. Удоволствието  и  ползите от разкриването, от това да бъдеш
 честна и открита с приятелите и близките си, наистина  е  нещо,  което  трябва  да  се  преживее и не
 може  да  бъде  описано  с  простички  думи. Собствената  ти  стойност  в  собствените ти  очи  ще се
 повиши  неимоверно,  ще  се  увеличи  самоприемането ти, което според мен е изключително важно,
 и  не  на  последно  място,  ще  се  чувстваш  една  наистина  достойна  жена. Жена, която е достойна
 да обича и да  бъде  обичана. Облекчението  ще  е  огромно. Едно  наистина  неописуемо  чувство  на
 облекчение. Ще  изчезнат  мислите  за  една  забранена  любов,  която  трябва  да  се  крие и за първи
 път в своя живот ще  можеш  да  изразиш  чувствата и любовта  си  към  своята  партньорка свободно
 и искрено. Повярвай - ще се почувстваш по-добре.

 Разкриването  на  сексуалността  ти,  ще  те  сближи повече към хората, които
 обичаш.

 Разбира се, това може  да  не се  случи  веднага, но  всичкия  опит  показва,  че  известно  време  след
 като  премине  началния  шок,  ще  откриеш, че  бариерите  между  теб и  твоето семейство, приятели
 и любимата ти,  ще  започнат  бързо  да  изчезват, което ще  ви сближи още повече отколкото си била
 когато и да е през живота ти.

 Неочаквани последици:
 Според опита ми - моя и на мои приятелки, които  също са  разкрили хомосексуалността си, виждаме
 доста  последствия  от  своята  постъпка. Някои  от  тях се оказаха много неочаквани от нас, или даже
 направо обратни на очакваните, за които се бяхме подготвяли.
 Ето някои неочаквани плюсове:
   · Ще откриеш, че можеш да изразяваш любовта си много по-пълноценно и истински.
   · Ще започнеш да се смееш и шегуваш много по-често.
   · Ако си религиозна, ще откриеш, че можеш да говориш с Бог без да изпитваш срам 
   · Животът ти ще стане по-лесен. Без повече извинения, комбинации, хитрости и лъжи. 
   · Ще намериш мир със самата себе си.  Няма  повече  да  имаш  тайна,  която  да  криеш  и  ще  си  се
     харесваш вече истински.
   · Ще  преживееш  великолепното   чувство   за   освобождение...  все   едно   са   те   освободили   от
     собственият ти затвор.
   · Ще чувстваш близост и даже гордост да си сред други лесбийки.
   · Ще си по-открита и честна към всичко и всички около теб.
   · Ще си по-толерантна  към  всички  други  малцинства и дори може да изпитваш симпатия към тях,
     няма да бързаш да съдиш другите за това, което са, и това ще ти спечели неочаквани приятели
   · Ще си по-малко толерантна към всички видове фанатици и доктринери. 
   · Ще откриеш, че си много по-склонна и готова да се бориш за убежденията си
   · Ще научиш много за това, какво всъщност представлява да си лесбийка.

 Някои въпроси, които трябва да се вземат под внимание:
 Какво  е  най-хубавото  нещо,  което  може   да   ти  се  случи,  ако  се  разкриеш?  Представи  си  една
 пълноценна  и  искрена  Любов, изпълваща  със  смисъл и щастие живота ти. Какво повече  би могла
 да  искаш  от  живота? Наистина  помисли  за  това. Както  повечето  от  нас, ти  може  би също си се
 примирила със съдбата си, че може  би  ще  живееш и може  би ще умреш сама... но все пак в мечтите
 си... Помисли колко често  тази  красива  мечта  е  изпълвала  часовете  ти преди заспиване... за един
 романтичен  и  изпълнен  с  чувства  живот, в който  можеш да изразиш пълноценно своята Любов и
 страст,  които  те  изпълват  и  карат  да  тръпне  всяка фибра от товето тяло... И когато си готова и се
 разкриеш... ти ще можеш да осъществиш мечтата си... Ако си я имала разбира се...
 Разбира се, трябва  да  се  зададе и другия  въпрос: "Какво е най-лошото  нещо, което може да ти се
 случи, ако се разкриеш?"
И какво е??? Някой  ще  те  убие  ли? Ще  те  изгонят  от  работа  ли? Или ще
 изгубиш приятелите си? Е добре... нека  да  приемем, че  най-лошото, от което се опасяваш се случи -
 каквото и да е то! Хайде сега  да ги съпоставим... да сложим на везните най-хубавото и най-лошото...
 осъществената  ти  мечта,  и  осъщественото   ти   опасение...  Кое  натежава?  Мечтата  ти  не  си  ли
 заслужава  риска?  Не  си  ли  струва  цената??? При  това възможността след разкриването да те чака
 само именно мечтата ти, без да се срещнеш с очакваните  лоши  последици е много голяма. Огромна!
 Но ние сме хора... и жени... И като т акива сме много по-склонни  да  обръщаме внимание и да бъдем
 контролирани от страховете си. И това е точно, което  ни  пречи  да  се  освободим  от собствения си
 затвор.
 Запомни:
След като се разкриеш  като  лесбийка,  вместо страховете  ти  да  контролират и ръководят
                   живота ти,  ще  го  контролираш  и  ръководиш самата ти. Така че.. вземи живота си в свои
                   ръце! Контролирай го сама!

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

 

назад в разкриване

 

 
Назад в главна