Разкриването на нашата сексуалност

 

Ако внезапно бъдеш разкрита?

Защо да се разкривам?

Кога и как да се разкрия?

На кого и как да кажа?

Въпроси към самата себе си

Да се разкриеш пред родителите си!

Шок - Отричане - Вина - Израз на чувство - Лично решение - Приемане

 

главна