Клубове за дискусии на bglesbian

На кого и как да кажа?

главна     разкриване

 
   

 

   "...Не мисля, че трябва да се чувствувам  задължена  да  споделя  факта, че съм  лесбийка с някого,
        щом това  не  ме  безпокои  мен  самата. Но ако изпитам нужда да споделя с някого, съм приела
        мисълта, че реакциите на хората ще са много различни..."

   "...Сподели с някой  само, ако  си  сигурна,  че  имаш  достатъчно готовност и сила, да посрещнеш
        това,  което  ще  се  случи, каквото  и  да  е  то. Най-добре е да го  споделиш  само, ако  вече  не
        можеш да се справиш сама с тази твоя тайна. Ако мисли, че семейството ти ще те отритне,
        сподели с някой, който ще бъде по-безпристрастен..."

   "...Когато  казах  на  две  мои  приятелки, аз се защитих с обяснението, че сега не съм по-различна
        от  това,  което  бях  пет  минути  преди   да   им  кажа.  Различното  вече  беше,  че  не  криех
        голямата тайна от тях. Това беше едно по-честно мое приятелско отношение!..."

 Дали, и доколко ще излезнеш на светло, е решение зависещо от това доколко ти самата приемаш себе
 си като лесбийка и доколко отворена  и  пряма  можеш да си позволиш да бъдеш относно сексуалната
 си ориентация. За нещастие, не  всяка  твоя  приятелка  или  роднина  ще затаи дъх и ще мисли, че да
 си лесбийка е страхотно нещо. Трудно е да се прецени, кой  точно ще може да приеме нормално тази
 информация, и да ти даде приятелската си подкрепа. 
На кого и как да кажа?.Някои  приятели  може  да  те  приемат. Други  може  да  се отдръпнат
 от  теб,  или  да  разкажат  за  твоето  признание. Трети  може  да ти се
 подиграят дори. Трудно е и  решението  дали  да  се сподели този факт
 със  семейството.  Някои  семейства   може   да   проявят  разбиране  и
 съвремено мислене, и  да  дадът  подкрепата  си.  Но  много семейства
 може   и   да   отритнат   лесбийката,   когато   разберат   това. Изборът
 и  решението  са  трудни,  но  е  много  важно  да  намериш  с  кого  да
 поговориш, и да получиш  разбиране и подкрепа. Не е нито нормално,
 нито  дори  здравословно  за  едно  младо  момиче  да  пази  тайна  за  толкова  важна част от нейния
 живот. Негативните сигнали, които получаваме от външния свят относно хомосексуалноста могат да
 бъдат плашещи и нараняващи. Могат да ти изглеждат  като  стена, която не може да бъде преодоляна.
 Ясно е, че да си лесбийка в общество като  нашето е мъчително. И най-добрия начин да се пребориш
 с това, е като се научиш да се  харесваш  самата  ти  такава, каквато си, и да се чувствуваш комфортно
 със сексуалноста си. Именно твоята способност да се харесваш е това което ще ти даде необходимата
 сила  да  се  справиш  с  трудностите,  които  ще  те  посрещнат  по  пътя  ти. 
Не  забравяй,  че  много
 често  ние  сами  поставяме  повечето  препятствия  пред себе си. Ние сме си най-суровите критици.
 Научавайки  се  да  харесваш себе си, дори тази част от теб, която не се приема от някои хора (защото
 не всички ще са срещу теб), е ключа към преодоляването на  препятствията. Това е много важно да го
 запомниш! Как  можеш  да  очакваш  от  другите  да те приемат такава, каквато си, ако ти самата не се
 приемаш?! Ако си сигурна  в  себе  си и се харесваш, това  ще  направи твоето пътешествие наистина
 леко. По един много  бавен,  но  сигурен  начин  жени  като  нас  променят  обществото  и  правилата
 валидни в него.

 ЧУВСТВУВАМ СЕ ТОЛКОВА САМОТНА! С КОГО МОГА ДА РАЗГОВАРЯМ? 
 Ако  се  чувствуваш  самотна,  значи си  самотна - но не е нужно  да  се  чувствуваш  така. Има  много
 хора навън с които можеш  да  поговориш  и  да  получиш помощ. Дори и да има разбиране проявено
 в  семейството  на  младото  момиче,  много  изпитват   срам  и  вина  да  говорят  за  сексуалните  си
 преживявания - без значение дали  са  хомо  или  хетеро  сексуални. Впрочем  доста  възрастни  имат
 също сексуални колебания и  люшкания, така че да ги има и едно младо момиче е съвсем  естествено.
 Отгоре на това, не е лесно само  по  себе си, да  откриеш, че си  лесбийка. Предубежденията, които са
 насадени в обществото, може да те накарат да  скриеш  чувствата, които изпитваш, дори и от себе си.
 И това може  да  те  накара  да  се  почувствуваш  изолирана и самотна. Най-доброто, което можеш да
 направиш, е да  намериш  някого, на  когото имаш  доверие,  и  с  когото  можеш  да  поговориш. Това
 може да е някой, когото  вече  познаваш - приятел,  брат  или  сестра, приятел на семейството... може
 да е някой по-възрастен  от  теб, на  когото  вече  си  доверявала  свои  тайни  преди,  и  за  когото си
 сигурна, че можеш да  се  довериш  отново. Но точно в  този  момент, когато си объркана и докато не
 опознаеш себе си, избягвай  да  споделяш  тайната  си с хора, за които  предполагаш, че ще  те осъдят,
 или които проявяват нетърпимост към хомосексуалистите. Можеш да провериш реакциите на хората,
 като подхванеш разговор за  хомосексуализма изобщо - благовидни поводи ще намериш много. Задай
 примерно следния  въпрос: "Гледах  предаване  по  телевизията  за  хомосексуалистите. Ти  познаваш
 ли хомосексуалисти?" или "В училището едни се подиграваха  на едно момче, като твърдяха, че е гей.
 Мислиш ли, че това  е  правилно?" или "Чух  за  едно  момче  от  училището,  че  е  гей  и  родителите
 му го изгонили  от  дома  му. Сега  той какво ще прави?" - но въпросите нека винаги са насочени към
 хомосексуалноста  на другия пол - иначе  могат  да  се  усетят. Та  задавайки  подобни  въпроси, ти се
 досещаш, че реакцията и коментарите  на попитаните няма да бъдат насочени пряко към теб. Те няма
 да се досетят за целта  на  твоите  въпроси (ако не прекаляваш с тях). Те могат да  изкажат  негативно
 мнение относно тези непознати  за  тях  хора, но ако се  отнасяше за теб, да  реагират  по съвсем  друг
 начин - така, че и този начин не е 100 процентов. Но ако нямаш с кого  да  поговориш,  на  кого  да се
 довериш, и от кого  да  получиш  разбиране  и  подкрепа, аз бих  дала  съвет да се опита по Интернет.
 Удобното на Интернет е, че  анонимноста  ти  е  гарантирана, и няма  как  да  се  злоупотреби  с  тази
 информация  за  теб,  ако   запазиш   анонимноста   си   внимателно.  Какъвто  и  да  е  избора  ти - да
 поговориш с някого наистина помага... освен това ще откриеш и че не си сама и единствена.

 ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ РАЗКРИЯ 
 Само ако самата ти го желаеш, и само  ако  се чувствуваш  готова  за  това. Не го  прави  само  защото
 някой  друг  мисли, че трябва  да  го  направиш. Решението  за това кога, и пред кого ще го направиш,
 и дали изобщо ще го направиш трябва  да е взето от самата теб, без ничие влияние. Ако решиш, че си
 готова за това, можеш да го направиш  само  пред един човек - примернo най-близката ти приятелка,
 или пред ограничен кръг хора - примерно  твоето семейство, или пред всички, които познаваш. Това
 зависи единствено от теб самата. Няма причина  да  се  разкриваш, ако не  си готова. Това може дори
 да ти навреди. Понякога, в редки случаи има  добри причини да не  се  разкриваш. Може  да  живееш
 на място или в среда където хората  около  теб  няма  да  приемат  сексуалноста ти, или ще те наранят
 жестоко. Това може да са дори твоите  родители или приятели, твоите съученици или колеги, твоите
 учители или просто хора,  които  ти  обичаш  или  от  които  си  зависима  финансово, жилищно, или
 по някакъв  друг  начин. Тогава  не  бива  да  се  разкриваш. Но има  също така и добри причини да се
 разкриеш. Криейки сексуалноста си, ти пречиш  на  важни и любими  за теб  хора да опознаят голяма
 част  от  твоята  личност.  Винаги  е  трудно  и  скъпо  да  се  крие  толкова  важно  нещо.  Това  може
 да се отрази и на теб самата и  на  психиката  ти. Освен  това  криейки,  ще  ти  е  проблем  да  водиш
 пълноценен  сексуален  живот, и да  поддържаш  социални  контакти, които  да  са естествени за теб.
 Всъщност  познавам  много  лесбийки,  които  твърдат  в глас, че  самотата  и  изолацията,  когато  са
 криели  предпочитанията си са много по-ужасни от каквито и да е обиди и нападки, ако се разкриеш.
 Каквато и да е причината,  която  ще  те  кара  да  обмисляш  решението  дали  да се разкриеш или не,
 помни, че решението  е  само  твое  и  на  никого  не  трябва  да  позволяваш  да  ти  влияе. 
Защото и
 последиците  от  решението  ти  ще  са  си  твои.  Но  преди  да  се   разкриеш   пред   другите,  трябва
 да  се  разкриеш  пред  самата  себе  си. Това  не  означава  само  да  знаеш,  че  си  лесбийка, а и да се
 чувствуваш добре с мисълта, че  си  такава,  и  да  си  наясно  каква  личност  си  като  човек.  Помни,
 че  хомосексуалноста  ти  е  само  част  от  теб  и  твоята  личност, и че  осъзнаванетo  на сексуалните
 предпочитания не тe променят - ти си същата, каквато си била  винаги  като личност. Много е важно
 да се научиш да мислиш за себе си: "Аз  съм  лесбийка и в това  няма  нищо  лошо!" Също така е добре
 преди  да  се  разкриеш  да  научиш  колкото се може п овече  относно лесбийките и хомосексуализма
 изобщо,  защото  ако  чакаш  да  го  научиш  от  хора,  които  не  са  такива,  много  неща  щe  ти  бъдат
 предадени неправилно. Ще се почувстваш добре, ако когато се разкриеш и някой ти зададе въпрос ти
 можеш да му отговориш аргументирано, или да коригираш нечие грешно тълкуване на  факти. За това
 също може да ти помогнат разговори с жени като теб. Така  ще  разбереш и какво  да очакваш, с какво
 ще се сблъскаш, когато се разкриеш. Предупреди своите приятелки и познати  лесбийки, ако ги имаш,
 че си готова  да се разкриеш - така  ще  можеш  да  разчиташ  на  подкрепата и съветите им. Такъв вид
 подкрепа ще ти е наистина  много  нужна,  когато  се  разкриваш. Ще се нуждаеш  от  хора,  коитo  ще
 им пука за теб, които ще са до теб, когато имаш  нужда  да  поговориш с някого, ще се пошегуват и ще
 опитат  да  те  разсмеят,  когато  се  нуждаеш  от  лъч  светлина,  или  които  могат  да  ти  дадът дори
 подслон, ако не дай си Боже имаш нужда.

 ПРЕД КОГО ДА СЕ РАЗКРИЯ? 
 Първоначално  само  пред  тези, които  искаш  да  знаят. Да  се  разкриеш  не  е  еднократен  акт,  след
 който  всичко  свършва. Можеш  да  се  разкриеш  сега примерно пред твоето семейство, а след време
 пред приятелите си,  или  по  какъвто  начин  си  решиш. Така  или  иначе, през  целия  си  живот  ще
 се запознаваш с хора, пред  които  ще  трябва  да  се  разкриваш  в  един  момент  от познанството ви.

На кого и как да кажа?
.Прецени  внимателно  какво  би  рискувала, и какво  би  загубила за всеки
 отделен случай. Ако това са родителите ти - възможно  ли е да те изгонят
 от дома ти...ако са приятелите ти - възможно ли е  да  се отвратят от теб...
 дали  ще  разкажат  тайната  ти  на  всички  в  училището  ти?  И какво ще
 правиш, ако го разкажат? Помисли също  така  какво  би могла да загубиш,
 ако  не  се  разкриеш  пред   никого.  Ще  чувствуваш  ли напрежение  във
 връзката  ти  с  родителите  и  приятелите, заради  тайната, която криеш в
 себе си? Ще  ви сближи ли, ще получиш  ли  достатъчно  подкрепа от тях,
 ако  разберат  отдругаде  за  теб,  а  ти  не   си   показала   достатъчно   доверие   да   споделиш  с  тях?
 Припомни си нещата, които в  миналото  си  споделяла с тях, и как  те са  реагирали  на това. Опитай
 се  да  провериш  реакциите  им  като обсъдите  книга  или  филм  третиращи  лесбийски  проблеми и
 отношения. Следи  какво  отношение  имат,  как  реагират.  Имай  предвид,  че  един  човек  може  да
 реагира съвсем различно към хомосексуализма по принцип, и по друг начин когато разбере, че човек
 близък до сърцето му е хомосексуалист. Например може  да  гледаш  филм с родители  или приятели,
 и те да реагират  шеговито или обидно  към  лесбийските  персонажи  там, но  това  може и да е само
 коментар,  който  те  предполагат,  че  ти  очакваш  да  чуеш  от  тях,  а  да  покажат  много  по-голямо
 разбиране и съпричастност  когато  ти  им  се  разкриеш.  От  друга  страна  родители  или  приятели,
 които се отнасят благосклонно към хомосексуализма по принцип, могат да се окажат много по-малко
 склонни  да  подходят  с  разбиране,  когато  става  дума  за  някой  техен  близък.  Според  мен  за  да
 разбереш  възможно  най-точно  отношението  на  някого  към  хомосексуализма,  и  евентуалната  му
 реакция, когато разбере че си лесбийка, опитай се  въпросите  ти да са много конкретни, персонални,
 и провокативни. Кажи, че  имаш  приятелка, чиято  по-голяма  сестра  е  лесбийка. Кажи, че много се
 чудиш, как го приемат това  родителите и приятелите и. Попитай  директно какво би чувствал чoвека
 пред  когото  имаш  намерение да се разкриеш, ако в неговото  семейство  има  хомосексуалист. Не се
 сещам нещо по-добро. 

 ПРЕД КОГО ДА СЕ РАЗКРИЯ? 
 Първоначално  само  пред тези, които искаш да знаят. Да се разкриеш не е еднократен акт, след който
 всичко свършва. Можеш  да  се  разкриеш  сега  примерно  пред  твоето семейство, а след време пред
 приятелите  си,  или  по  какъвто   начин  си  решиш.  Така  или  иначе, през  целия  си  живот  ще  се
 запознаваш с хора, пред които ще трябва да се разкриваш в един момент от познанството ви.

 МИСЛЯ, ЧЕ ИМАМ НЕЩО ДА ТИ КАЗВАМ... 
 Да  кажеш  на  другите, за  твоята  сексуалност  не е необходимо  условие  за  теб  да  се почувствуваш
 щастлива  със  сексуалноста  си. Златното  правило  тук  е: ЧАКАЙ,  ДОКАТО  СИ СИГУРНА, ЧЕ СИ
 ГОТОВА ЗА ТОВА!!!
 Има  много  различни  начини да се разкриеш  на  хората  около  теб, според  това  кои са тези хора, и
 какво  е  тяхното  мислене  като  личности.  Има  също  така  много  различни варианти за реакции от
 хората пред които се разкриваш. Можеш  да  започнеш  първоначално с хората, за които предполагаш
 в  най-голяма  степен,  че  ще  реагират  положително.  А  да  се  разкриеш  пред  позната  лесбийка  е
 най-доброто начало ;-)
 Има няколко съвета, които можеш да последваш.
   - Увери се преди да се разкриеш първия път, че си в безопастност.
   - Подготви  се  да  отговаряш  на   въпроси  относно  сексуалноста  ти.  Подготви  си  отговорите  на
      въпроси  от  рода  на "Сигурна ли си?", "Откъде  знаеш - била  ли си с друга  жена?", "Не мислиш
      ли,  че  това  е  грешно?", и други от този род. Хумора  често е добър начин  да избегнеш подобни
      въпроси. Например, ако някоя  те  попита "Сигурна ли  си?" можеш да я попиташ шеговито "А ти
      сигурна ли си, че си хетеро?"
   - Осигури си и подкрепа. Някого, с  когото, ако  реакцията  е  лоша  и  обидна  за  теб,  да  можеш  да
      споделиш разочарованието си и да изразиш яда си.
   - Подготви се психически за груба реакция, недоверие, присмех или шок.
   - Избери  момента. Бъди  сигурна, че човека, с когото ще споделиш, не изживява лична криза или не
      се намира в стресов момент  от  живота  си. Не ти препоръчвам да се разкриваш през уикенда или
      през празници - повечето хора тогава се намират в стрес... макар, че това е "хубав стрес"!
   - Ако мислиш, че това  може да помогне, подготви  си  почвата  за  твоето разкритие. Нещо от сорта
      на: "Имам една моя важна тайна, която  искам  да ти разкрия, но не съм сигурна как и кога да го
      направя!"
или "Имам да ти  казвам  нещо, което е много важно за мен да споделя с някой, който
      ще  се  опита  да  ме  разбере!"
.  В  много  от  случаите,  това  ще  е  достатъчно  за приятелката да
      се  досети  сама  преди  да  се  разкриеш, но  няма  да  е  сигурна, и това  ще  ти помогне да усетиш
      евентуалната и реакция и отношение.

 Има някои особености, за това как  да  се  разкриеш  пред  родителите си. И аз горещо препоръчвам...
 дори настоявам да продължиш  да  четеш  тази  страница, защото мисля, че има много-много полезна
 информация.

 КОГА И КАК ДА КАЖА НА РОДИТЕЛИТЕ СИ? 
 Краткия  отговор  е:   Когато  си   готова,   разумно   си   подбрала   момента,  и   много   внимателно.
 Много лесбийки са ми казвали, че след като са се разкрили, отношенията им с родителите са станали
 много  по-близки, поради  липсата  на  тайни и много  повече  честност. Но  това  не  винаги  е  така.
 Има  други,  които  след  разкриването са били  подлагани на насилие, гонени от дома, игнорирани и
 обиждани. Понякога това  се  превръща  в семейна трагедия. Ти най-добре можеш да прецениш какво
 можеш да очакваш. Но искам да дам няколко съвета: 
   - Внимателно прецени отношението  на  родителите  си към хомосексуализма. Наблюдавай техните
      реакции  и  задавай  индиректни  въпроси. Имат  ли  те  познати хомосексуалисти? Религиозни ли
      са, и дали това  влияе  на  отношението  им  към  хомосексуализма? Гледат  ли  филми  и  четат ли
      книги  по  тази  тема, и какви  са  реакциите им? Чувала  ли  си  ги да казват, че няма нищо лошо в
      хомосексуализма, или напротив, че това е отвратително? 
   - Прецени  отношенията си с родителите  ти. Показвали  ли са любовта си към теб, дори и когато си
      ги  разочаровала? Обичат  ли  те  дори  когато  си  постъпвала  лошо и си  правила  неща, които не
      са им харесвали? 
   - Бъди  подготвена.  Ако  се  наложи  да   напуснеш  дома  си, трябва  да  има  къде  да  отидеш.  Ако
     си  финансово  зависима  от  родителите  си и те  прекъснат  финансовата  си  подкрепа,  имаш  ли
     разрешение и готовност да се издържаш по друг начин? 
 Ако отговорите  на  тези  въпроси  е  "не" - тогава  не  се  разкривай  засега,  докато  не  се подготвиш
 с място, където  да  отидеш  и  доходи, с  които  да  се  издържаш. Най-добре изчакай,  докато  станеш
 самостоятелна и независима от тях. Възможно е дори да решиш никога да не им казваш, понеже няма
 да разберат. Не всички родители могат да приемат дъщеря-лесбийка.
 Ако отговорите са "да", тогава изглежда е безопасно  да  им се разкриеш. Само ти можеш да си решиш
 как ще постъпиш и какъв е баланса между всички "за" и всички "против".
 Ако решението ти е, че можеш и искаш да се разкриеш пред родителите си, помисли как да направиш
 това  разкритие  възможно  най-приемливо и за  тях и за  теб  самата.  Опитай  се  да  си  представиш
 чувствата,  които  ще  изпитат  и  да   покажеш  и  ти   на  свой  ред  разбиране  към  тях.  Помисли  за
 въпросите, които могат да ти зададът, и как ще отговориш на тези въпроси.

 Бъди  готова  с  отговорите  и  реакциите си  на  всевъзможни въпроси и коментари. В такива случаи
 шока е сигурен, и много родители  реагират или се изказват първосигнално. Не реагирай истерично, 

На кого и как да кажа?
.грубо   или   обидено.   БЪДИ    ГОТОВА   НА   ВСИЧКО.   Най-лесно
 ще ти бъде, ако  подбереш  момент, в  който  си  спокойна,  и  в  който
 отношенията в  семейството  са  прекрасни. 
Гледай  да  не  е  момент,
 в който  родителите ти са  уморени  от  работа, имат лични  проблеми
 или  много   служебни   ангажименти.  Трябва  да  разполагаш  и  ти  и
 те с достатъчно  време, за  да  може  разговора  да  се  води в спокойна
 обстановка. Родителите ти може да се нуждаят от време за да приемат
 тази нова реалност, така  както и  ти  си  имала  нужда  от  време  за да
 приемеш  сексуалноста  си. Ако  атмосферата  е  изнервена,  може  да  не  ти  повярват, да  се отнесат
 несериозно или да ти предложат да се прегледаш на психиатър.

 Според психолозите, сексолозите и психиатрите, много родители не осъзнават че хомосексуалността
 е естествено състояние, и го приемат за тяхна  възпитателна  грешка. Това може много да ги разстрои
 и  ядоса.  Трябва  да  си   готова  с  аргументи  и  факти,  които  да  доказват,  че  хомосексуалността  е
 естествено  състояние  и  няма  нищо  общо с възпитанието. Твоите  родители може дори да приемат
 хомосексуалноста ти за вид отхвърляне  на  тяхната  любов и грижи. Това винаги се получава, когато
 децата  в  едно  семейство  пораснат  и  поемат  по  свой, независим път. А когато тази независимост
 се изяви в  хомосексуална  ориентация  на  дъщерята - много родители приемат дори много по-силно
 чувството  на  отхвърляне. Дори и  да  не  изпитат  това  чувство, най-вероятно  родителите  ти ще са
 доста загрижени за теб. Ще се притесняват  много  дали  твоята хомосексуалноста няма да те постави
 в опастност, ще бъде ли  щастлив  живота  ти,  ще  можеш  ли  да  имаш свое семейство... Може също
 така  те  много  да  се  притесняват  как  ще  реагират  роднините  и приятелите им. По този начин ти
 ще ги изправиш и тях пред  почти  същия  процес  на  разкриване,  през  който  си  минала  самата ти.
 Наложително е да си готова с отговорите на всевъзможни други въпроси.

 Още нещо, което трябва да отбележа: Не е необходимо  да се  разкриваш  пред  двамата  си  родители.
 Много момичета говорят първо с родителя, от когото  очакват,  че  ще  получат по-сигурно разбиране
 и приемане. Понякога дори  ползват  този  родител  като  парламентьор пред другия. Това обаче крие
 и опасности. Споделяйки  само с единия  родител, ти  показваш  определено недоверие към другия и
 само по себе си това  може  да  създаде  напрежение и по-различна реакция. От своя страна родителя
 пред  когото си се разкрила се чувствува  принуден  да  пази  тайна  пред  другия  родител,  което пък
 внася  напрежение и недоверие  между  тях. Помисли  за  тези  неща, ако  решиш да се разкриеш само
 пред единия родител.
 Преди  обаче  да  говориш  с  родителите  си, помисли  и  за  някой  друг  човек, с когото  би могла да
 поговориш,  ако получиш отхвърляне в семейството. Дори и родителите ти да те приемат и разберат,
 този  друг  човек  няма  да  е  излишен. За  теб, колкото повече подкрепа получиш, от колкото се може
 повече хора, ще е толкова по-добре!

Важно: Прочети написаното, за повече информация относно разкриването пред родителите!
 

Да се разкриеш пред родителите си!

   Да се разкриеш пред родителите си!

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

 

назад в разкриване

 

 
Назад в главна