Клубове за дискусии на bglesbian

Да предизвикаме хетеросексизма и хомофобията

главна     хомофобия

 
   

 

 Ние всички можем да се борим  срещу хетеросексизма. Това би помогнало не само на лесбийките. Не
 само на хомосексуалната общност като цяло, но и на самите хетеросексуални. Доказано е, че борейки
 се срещу хетеросексизма, ние се борим и срещу несправедливостите в обществото ни като цяло. Това
 можем да правим по много начини. Можем да подкрепяме приятелките си - лесбийки да обясняваме
 и отстояваме техните позиции на работното си място, в семейството, училището, университета, сред
 приятелите и познатите си, и изобщо  навсякъде  в  обществото  като  цяло.  Може  да  сме  бдителни
 и да отказваме да приемаме  изразите  на  хомофобията  и  хетеросексизма  в зародиша на всяка тяхна
 проява. Може и да приканваме  познати  хора с възможности  да  спомагат  за  изграждането на един
 по-справедлив като отношениe свят за всички нас. Може много неща.

 Закон в битката срещу Хомофобията и Хетеросексизма

 Оцени  ситуацията  в  която  се   намираш   внимателно.  Не  подлагай   нито  себе  си,  нито  която  и
 да  било  друга  на  психическа  или  физическа  заплаха. Оцени  всички  последици... и  позитивните
 и  негативните,  финансови,  емоционални,  социални  и  законови), преди  да  предприемеш стъпка.

Да предизвикаме хетеросексизма и хомофобията.Неща, които всяка лесбийка трябва да прави:

   1. Образовай  себе  си  за  хомосексуалноста  и  хомофобията, така ти ще
       можеш да образоваш по-добре другите.

   2. Не толерирай шеги или изказвания с анти-хомосексуална  насоченост
       дори да те упрекват в липса на “чувство за  хумор”.  Противодействай
       на обидните подмятания като изтъкваш фактическа информация

   3. Ако  има   представителство    на   Ресурсен   център   за   лесбийки  и
       бисексуални жени "Билитис" в района в който  живееш – присъедини
       се. Ако няма, опитай се да създадеш.

   4. Поддържай по всякакъв  начин  организационни или бизнес начинания предприети от лесбийки.

   5. Противопоставяй  се  на  Хомофобийните   настроения   в    различните    колективи    (служебни,
       студентски,  ученически,  обществени)   и   се   бори   за   това   да  бъде  включена  и  сексуалната
       ориентация  в  Закона  за  половата  дискриминация.  Настоявай  да  се  дават  равни  шансове  на
       хомосексуалистите.

   6. Реагирай   на   Хомофобията,   дезинформацията   и   цензурата    по    медиите,   насочени   срещу
       хомосексуалноста. Пиши писма до  редакторите или програмните директори на медии поместили
       или  излъчили  материали с хомофобийна  насоченост  или с подвеждаща  информация. Звъни по
       телефона и пиши писма до спонсорите и рекламодателите  на  такива  предавания  или издания и
       настоявай  да  прекратят  финансовите  си  отношения,  защото  материали с подобна  насоченост
       са недопустими.  В  същото  време  изкажи  благодарност и похвали издания  или медии, които са
       излъчили  програми  или  са  публикували  статии,  които  правдиво  описват  хомосексуалистите
       и  техните  проблеми,  или   които  призовават  към  толерантност.  На  техните  рекламодатели  и
       спонсори се обади или пиши да увеличат подкрепата си.

   7. Реагирай   на   неправилното   представяне   на   хомосексуалистите   по   шоу-програми,   студия,
       дискусии  и  всичко,  което  третира  темата.

   8. Използувай  заместващи  думи, когато е възможно  за  понятията “съпруг” и “съпруга” – например:
       партньор или половинка.

   9. Разпространявай   хомосексуалната   култура   навсякъде,  където   е   възможно.  Препоръчвай  на
       приятелите  и  семейството  си  книги, филми, стихове и  песни  третиращи  проблематиката  или
       с автори хомосексуалисти.

 10. Подкрепяй  и  участвувай  във  всички  културни, спортни  или забавни събития организирани от
       организации и сдружения подкрепящи хомосексуалноста.

 11. Обсъждай доколкото е възможно проблемите  на  хомосексуалноста  и  хомофобията  с  членовете
       на семейството си, с приятели, съседи, съученици и колеги.

 12. Бъди в течение на най-новите номера  на  анти-гей  настроените  хора, за да можеш да попречиш
       да ударят твоята общност.

 13. Образовай  се  за  хомосексуалната  култура  и история. Научи за всички жени-лесбийки, които са
       допринесли нещо ценно за обществото.

 14. Носи  и  разпространявай  символите  на  хомо-сексуалистите  с  гордост.  (разноцветната  дъга  е
       символ на хомосексуалното общество по света.

 15. Когато  се  почувствуваш  готова,  събереш  опит  и  намериш  достатъчно съмишленици, разкрий
       ориентацията си  пред  всички. Освен, че това  ще  е  утвърждаване  за  теб  самата,  разкриването
       на сексуалната  ти  ориентация  ще  намали  силата  и  влиянието  на  анти-гей  настроените хора.
       Мълчанието и  невидимоста  на  лесбийките  дава  възможност  на  тези  хора  да продължават да
       тормозят лесбийската общност.

 16. Не позволявай да те категоризират според стереотипите за лесбийка – бъди себе си!

 17. Напредвай в кариерата, и подпомагай кариерата на други лесбийки.

 18. Ако лесбийка е в беда или нужда – забрави личните  си пристрастия и вражди, личните си малки
       войни, остави това за по-късно и застани до нея в борбата и. Подкрепяй  винаги другите като теб,
       и не се срамувай да поискаш на свой ред подкрепа.

 Един  от  най-добрите  начини   да   накараме  хетеросексуалните  да  усетят  как  се  чувстваме  ние -
 хомосексуалните,   когато   сме   дискриминирани,  е  като   ги   помолим   да   ни  разяснят  някои  от
 въпросите, които всяка лесбийка  чува  всеки ден. Та ето един  списък с въпроси... направени вместо
 на хомофобийна основа, на хетерофобийна  основа. Много  ми  е  интересно  как биха ми отговорили
 хетеросексуалните мъже.

ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕН ВЪПРОСНИК:

  01 - Не   се   ли   срамувате   от   своята   хетеросексуалност,  не  считате  ли   хетеросексуалността  за
          извращение?
  02 - Какво  мислите,  че  е  причинило   Вашата   хетеросексуалност – вродена  ли  е  или  сте  станал
          хетеросексуален по други причини?
  03 - Кога и как решихте за първи път, че ще бъдете хетеросексуален?
  04 - Не мислите ли, че Вашата  хетеросексуалност е само фаза, която  ще премине с времето и Вие ще
          станете съвсем нормален хомосексуален мъж?
  05 - Не мислите ли, че Вашата  хетеросексуалност  се  дължи  на страха Ви от мъжете? Може би това
          от което се нуждаете, е просто един истински потентен мъж-любовник.
  06 - Хетеросексуалноста Ви не се ли дължи на провал  в  хомосексуалните Ви връзки? На отчайващи
          неуспехи в хомосексуалната любов? Защо  мислите че в  хетеросексуалноста  няма  да  намерите
          същото отхвърляне и също да претърпите неуспехи?
  07 - Хетеросексуалноста  Ви  не  е  ли  всъщност  причинена  от  това, че сте грозен и скучен, поради
          което хомосексуалните мъже Ви отбягват?
  08 - Хетеросексуалноста Ви не е ли причинена от  скромната  Ви  мъжествена  надареност  и  страха
          Ви от сравнение на половите Ви органи с тези на други мъже?
  09 - Ако не сте имал сексуални отношения с мъж, как можете  да  твърдите, че няма да  предпочетете
          нормалната хомосексуалната любов?
  10 - Пред кого сте разкрил своите хетеросексуални наклонности? Споделили  ли  сте със семействто
          си и приятелите  и  колегите  си, че  не  сте  хомосексуален? Как  тези  хора  реагираха  на  това?
          Срещнахте ли разбиране и подкрепа от тях?
  11 - Вашата    хетеросексуалност    на    мен    лично    не   ми   пречи,   но   защо   толкова   много  от
          хетеросексуалните  хора  се  опитват  да  привлекат другите към хетеросексуалната ориентация?
          Това  не  е  ли  защото  се  опитвате   да   споделите   вината, 
  която   чувствате   поради  своята
          хетеросексуалност? Защо искате да ни превзмете и да манипулирате младите хора, натрапвайки
          им Вашата сексуалност?
  12 - Ако имате деца, ще искате ли те  да  бъдат  хетеросексуални, като знаете проблемите, с които ще
          се сблъскат? Като например отхвърлянето им от хомосексуалните общества.
  13 - Защо    хетеросексуалните     сте    толкова     досадни    и    така     публично    изявявате    своята
          хетеросексуалност? Не може  ли  просто да си бъдете такива, каквито сте си, без да парадирате с
          това, че сте хетеросексуални?
  14 - Как може да сте напълно удовлетворен  емоционално и физически  от  връзка с личност от  друг
          пол, когато има толкова  очевидни  физически, биологически и психологически  разлики  между
          тези полове? Как е възможно един мъж да проумее от какво има нужда една жена... и една жена
          да проумее от какво  има  нужда  един  мъж, щом  разликите  между  нуждите  на  двата  пола са
          толкова огромни?
  15 - Не мислите ли, че Вашето привличане от личности от противоположния  пол може да е болест,
          понеже  има  толкова  малко   щастливи   хетеросексуални  връзки?  Ще  се  съгласите  ли  да  се
          подложите на лечение за да станете нормален хомосексуален мъж?
  16 - Защо  хетеросексуалните   създават   толкова  много  връзки,  и  постоянно  сменят  партньорите
          си.  Това  не  се  ли  дължи  на  факта, че  само  хиперсексуални  и  полигамни  личности  стават
          хетеросексуални?

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

назад в хомофобия

 

 
Назад в главна