Как да разбера дали съм лесбийка и защо съм лесбийка?

 

  "...Когато бях малка, исках да порастна и да  живея с най-добрата си приятелка. И това  желание не се промени,
       когато наистина порастнах..."

  "...Когато бях малка, бях увлечена по приятелкитe си, но се предполагаше, че това  ще отмине с времето. От мен
      се очакваше, когато поотрасна, да се увлека от книжки, в които се разказва как момичето се влюбва в момчето,
      а момчето се влюбва в момичето. Такава книжка аз така и не прочетох!..."
 

    През  ученическите  си  години, почти  всички  момичета  започват  да  усещат  сексуални  чувства,  и  изпитват
 тръпките на първите любовни срещи. Много момичета се чувствуват емоционално и физически привлечени къмДали и защо съм лесбийка?
 момчетата.   Но   много   други   момичета   се   чувствуват   емоционално  и  физически
 привлечени  към  други  момичета. Може  ти  да  откриеш,  че това,  което те  привлича
 наистина,  са  другите  момичета.  Може  да  почувствуваш,  че малко  се различаваш от
 приятелките  си  и  че  понякога  не  споделяш  техните  радости  и  трепети.  Че  докато
 приятелките  ти  желаят, говорят и мислят  за  срещи с момчета, ти  желаеш, говориш и
 мислиш  за  срещи  с  момичета. Да  излизаш с момчета не ти се харесва  и ти може да се
 запиташ: "Защо не срещам  момчета, които да са като тези чудесни  момичета, с които
 аз  продължавам  да  излизам?"
Ти  може да се смутиш и разколебаеш в себе си, когато в
 главата ти проблесне мисълта: "Ама  аз  лесбийка  ли  съм?!"  Много възрастни  биха ти
 казали, че си твърде  млада  за  да  се самоопределиш  или че това е само фаза, която ще
 отмине от самосебе си, или дори, че не знаеш  какво говориш. И това ще е отражение на
 техния опит да отрекат факта, че някои от нас са лесбийки от млади. Аз самата изпитах
 първото  си  сексуално  преживяване  с  жена  твърде  млада,  за  да  съм могла да оценя
 физическата  страна  на  тази  връзка. Но емоционалната  страна  на моето първо нежно
 докосване до моята същност  ще е спомен, от който ще черпя  топлина през целия си живот. Аз не се притеснявах
 от своите първи  чувства и първи  трепети... за мен те бяха  като  дар  от Бога  и аз с пълни  шепи се опиянявах от
 усещането да съм влюбена жена... в жена!

    Също  така,   едно   младо   момиче   може   да  се  чувствува   объркано,  ако   усеща  емоционално  и  физическо
 привличане и от момчета, и от момичета едновременно. Това  двойно  привличане също е нормално. Много жени
 имат контакти и с мъже, и с жени  паралелно  или  последователно  през  целия  си живот. Някои от тях по-късно
 се самоопределят като  лесбийки  или  като  хетеросексуални. Други продължават да усещат  и поддържат баланс
 в емоционалните и физическите си  контакти и с двата пола. Човешката  сексуалност се развива  постоянно  през
 активния сексуален живот, така че не са необходими  притеснения,  ако  не  си  сигурна  в самоопределението си.
 Някои момичета  твърдят, че са чувствували  различия още в ранна възраст.  Не са ги  вълнували  разговорите за
 момчета, които  приятелките  им  са  водили,  а са се интересували  именно  от  собствения  си  пол.  Но  винаги е
 отнемало време да  осъзнаят и назоват  чувствата,  които  са  изпитвали. Обаче, когато са започнали да мислят за
 себе си с думата лесбийка, или бисексуална,  чувствата са  придобили  смисъл – чувствата, с които са израстнали.
 Много други  жени  обаче  не са откривали  тези  свои  чувства,  докато  не  са  порастнали,  и  това  ги  е смутило,
 когато  се е  появило.   В  известен  смисъл  всеки  в  определен   момент  от  живота  си,  е  изпитвал  привличане
 към собствения  си  пол,  като  например   страхотната,  красива  и  млада  учителка,  или  по-голямата  сестра  на
 приятелката ти, или дори и факта, че на всеки  човек  най-добрия  му  приятел  е от  собствения  пол.  Разбира  се
 нищо от това не означава, че говорим за лесбийка. Само е пример за естественоста на това влечение.  Освен това
 едно или две сексуални преживявания с жена, не те правят лесбийка, както и едно две сексуални преживявания
 с мъж няма да направят хетеросексуална една лесбийка. Важно е също така да знаеш, че може да не си сексуално
 активна,  или  да  си  дори   девствена  и  пак  да  си  лесбийка.  Твоите  чувства,  емоционалното  и  психическото
 привличане  към   жените,  ще   определят   и   ще   ти  подскажат  коя  си  ти.  Не  е  нужно  да  се  опитваш  да  се
 самоопределиш  на  всяка цена,  ако  не  си  сигурна  абсолютно  в  чувствата  си.  Сексуалноста  е  нещо, което се
 променя и развива с всяка изминала  година от живота  ни  и ще дойде от самосебе си  времето, когато нещата ще
 дойдат сами по местата си.
    Ако обаче мислиш, че си лесбийка, не се плаши от това  и не се опитвай  да  лъжеш  себе  си. Да се страхуваш от
 сексуалната си  идентичност е белег на страх да се изправиш  пред  собствената си личностна  идентичност и да я
 приемеш такава, каквато е. Не се опитвай да се сравняваш с други лесбийки, които познаваш или за които знаеш,
 че са такива. Не се поддавай  на стереотипите.  Някои  лесбийки  ги  покриват,  други не. Не се сравнявай  и бъди
 себе си.  И  лесбийките,  както  и  хетеросексуалните  жени,  имат  различен  външен  вид,  различно  държание  и
 различно излъчване.  Стереотипите  възникват предимно от предубежденията и често стереотипът  за една  група
 може да не се покрива при  нито един  член  на тази група  или да се покрива само при няколко от тях, или дори и
 при голяма част от тях, но... но никога стереотипът за една група не  се  покрива  от  всички  членове  на групата.
 Има случаи, когато страхът от разкритие, или страх  да се изправим  и  признаем  пред  себе  си  своята  сексуална
 ориентация, може да ни накара да се държим  много противоположно на естествената ни склонност. Например да
 се държим  подчертано  женствено  или подчертано благосклонни към мъжете, за да не ни помислят за лесбийки.
 Каквито всъщност сме.

  ЗАПОМНИ: Не е нужно да доказваш каквото и да било на когото и да било! Просто бъди естествена!
    Твоят живот ще  стане  много  по-лесен  и  ясен,  когато  веднъж се престрашиш да се определиш сексуално. Ще
 можеш да  обмислиш спокойно как  да  признаеш сексуалните си предпочитания пред приятели и семейство, дали
 трябва да го направиш, кога да го направиш, как да планираш бъдещето си образованието си, избора на професия.
 Това са  неща, които е хубаво да се обмислят  много  внимателно, защото са много  важни  за съдържателноста на
 твоя бъдещ живот. Веднъж разбрала  и  приела  каква си и коя си, това ще ти помогне и да се гордееш със себе си!

  Защо си лесбийка ли?
    Никой  не  знае  със  сигурност  защо  някои  от  нас  са  лесбийки,  а  други  не.   Много  теории  отдават  това  на
 генетична заложеност,  предадена  ни от родителите. Доказано е,  че в  известна  степен  генетичните  особености
Дали и защо съм лесбийка?  влияят  върху  сексуалните  ни  предпочитания, 
също  както  определят  това,
 дали  ще сме левичари. Което обаче се знае със сигурност, е че никой не избира
 сам сексуалността си. Никоя от лесбийките, с които съм говорила не си спомня
 да  е  била  привлечена  от  жени  в  ранна  детска  възраст.  Това  говори,  че за
 повечето  жени  сексуалността се решава  около  12или 13  годишна възраст и в
 по-редки  случаи  го   откриваме  малко  по-късно – около  16  или  17  годишни.
 Тенденция в  обществото е  да се приема,  че  всеки е... или  би  трябвало  да е...
 хетеросексуален.   На  това   му  се  вика  хетеросексизъм
Много  хора  вярват
 все  още,  че  сексуалноста  е  избор   и  че  ние,  лесбийките,   можем   да  бъдем
 привлечени    някак    за    каузата  на   хетеросексуалността.   Възвеличавайки
 хетеросексуалността,  обществото  ни  изправя  пред  дилемата  дали  да  крием
 нашата  сексуалност  или  да я признаем, понасяйки всички последици от това.
 Обществената  нагласа се променя  много бавно  и ще мине много време преди
 обществото да се научи да ни  приема като съвсем нормални хора – също както
 се приемат левичарите. При това се  забелязва, че хората  много  по-лесно  променят персоналното си отношение
 относно  една  лесбийка, отколкото  към  хомосексуалността  изобщо (включваща в себе си  и  мъжката) или  към
 група от много лесбийки.
      За много лесбийки юношеския период е време  на  силни  тревоги,  обиди, страх  и  самота. Много  мои познати
 лесбийки поглеждат назад  към  този  период  от живота си с тъга  и  съжаление.  Много  враждебност  има  срещу
 хомосексуалноста. Често се натяква на младата лесбийка, че тя не е като другите хора и много момичета живеят
 със страха и самотата на  мисълта,  че само те са обладани от тези чувства  към  собствения  си  пол.  Научават да
 крият своите истински чувства и да се държат така, както се очаква от обществото, принудени от страха да бъдат
 нагрубени, осмяни  и изолирани от  хората,  които  обичат и от приятелите си. Това  с  времето  може  неправилно
 да убеди  младото момиче, че е различно по някакъв  начин, че е ненормално  и че постоянно  разочарова  хората.
 Много  жени вярват, че, ако се омъжат, тяхната хомосексуалност  ще  изчезне, но това е невъзможно да се случи.
 Много млади  жени  се  стресират  и депресират,  което  оказва  влияние и  върху  техния  живот  като  възрастни.
 Това което трябва да направим, е да се изправим смело срещу истината  и да не позволим закостенялото мислене
 на обществото да ни помете като индивидуалност и личност. Да бъдем горди с идентичността си!

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 главна