Общоприети дефиниции

 

    Хомосексуалноста, хетеросексуалноста и бисексуалноста  могат  да  се  отнесат  както  към  чувствата  на  една
 личност към друга,
така и към сексуалното поведение  на индивида.  На този сайт, когато става дума за сексуална
 ориентация, читателката може да се обърка  между тези две 
значения, понеже нюанса е много тънък. Това може
 да предизвика объркване или неразбиране,
за това термините  хомосексуалност  и  хетеросексуалност  няма да ги
 използвам  изолирано
  по  техните   значения,  а  ще  ги   отнаса  и  към  чувствата  и  към  сексуалното  поведение
  обобщено.  Въпреки  това  трябва да  се  има  впредвид, че хомосексуалното поведение не означава задължително
 хомосексуална ориентация.

  Общоприети дефиниции  Говорейки за сексуалната  ориентация, ще  спомена,  че има  хора,  които  предпочитат да  използват термините
 "сексуални   предпочетания"  или  "хомосексуални  предпочитания".  Това  е
 израз  за  увереноста  на  тези  хора, че лесбийките  са  всъщност  бисексуални,
 тоест, те са привлечени  едновременно  и  еднакво и от мъже, и от жени, но са
 "предпочели" само  представители  на  своя  пол. Оттук  и увереността, че те
 могат  да  изберат, ако  поискат и връзка с представител на противоположния
 пол.  Други  пък  използват  термините "сексуален  начин  на живот" или пък
 "хомосексуален  начин  на живот". Това е намек за това, че хомосексуалната
 ориентация  не е вродена, а  представлява  избор  на  жената  за  начина  й  на
 живот  и  сексуални отношения. Че може да се избира от личноста така както
 избира дали  да  сключи  брак или  не, дали да е наемен работник или да регистрира собствен бизнес, дали да кара
 кола или да си купи колело. И двете вярвания са безобразно невярни и манипулативни.

    Ето  някои  от  използваните  термини  във   връзка  с  хомосексуаността  и  секуалността  като  цяло,  и  кратки
 обяснения  за  значенията  им:

    ХОМОСЕКСУАЛИСТ:
      Личност, която е привлечена
{емоционално, духовно и физически} към представители на своя пол.
 Дълго   време  този  термин  не  е  съществувал.   В  историята  няма  известни  наименования за  хомосексуалист
 или бисексуалист - наричали  са  ги: "хора,  които  правят секс с  хора от същия пол".  Термина "хомосексуалист"
 се  появява  чак  през  1869 г.  в анонимни  памфлети  публикувани  в  Германия,  които  са се  противопоставяли
 на  Пруски   закон   против  содомията,  приет  за   валиден по  това  време  в  цялата  Германска  Конфедерация.

    ГЕЙ:
      Прието е в България така да се нарича мъж хомосексуалист.
 В световен  мащаб с времето  това понятие се е прехвърлило и към  жените - лесбийки, и е започнало да изразява
 цялото гей  общество.  Говори  се  за  Гей-култура,  Гей-символи,  Гей-ориентация - и  така  нататък.  Не се прави
 разлика между половете и често можете да чуете една жена да казва както, че е лесбийка, така и че е гей - което
 изразява едно и също състояние.Аз обаче си имам собствена и непопулярна теория по въпроса, и това е че поради
 много  по-голямата  търпимост  към лесбийството, е измислен  общ  термин,  изразяващ  хомосексуалността и при
 двата  пола,  за  да  се  обединят в едно цяло  и  така  да  се предизвика  по-бърза  промяна  в  отношението  и  към
 мъжката хомосексуалност. Въпреки  наглед  еднаквото  значение  на  думите  "хомосексуалист" и "гей", все  пак
 доста хора  правят  разлика  между двете:  хомосексуалноста се отнася към сексуалната ориентация и поведение,
 докато "гей" е вид обществена идентификация. Твърди се че "гей" (от английското GAY) e
съкращиние от израза
 "Good As You". Това лично за мен е много  симпатична теория но без да се основава на нищо. В миналото "гей" е
 имало много  различни  значения.  През  14-ти  век  е  била  синоним  на "щастлив".  През 16-ти век с тази дума са
 наричали хора,  водещи  безнравствен  и  разюздан  живот. През 18-ти век понякога се е използвал за нарицателно
 на жените - курви.  В  края  на 19-ти  век  е  означавало,  че  човек  е  в  добро  здраве  или  оздравява.  Също  така
 публичните домове  са  наричани  "Gay house".  За  първи  път  са  използвали  думата "гей" като определение на
 мъжката хомосексуалност през 1933 година в една театрална пиеса. През 1938 в един филм на Гари Грант думата
 се използва от актьора за описание на травеститите.

    ЛЕСБИЙКА:
      Жена - хомосексуалистка.
 Лесбийка е жена, която е физически, емоционално и духовно привлечена от други жени, която се влюбва в жени
 и иска да изживее живота си с друга жена. Повече по въпроса прочетете ТУК

    БИСЕКСУАЛНА:
    Жена,  която  потенциално   е  по - малко   или   повече   привлечена  {емоционално,  духовно  и  физическиот
 представители  и  на  двата  пола.  Смята  се, че всеки човек е бисексуален в известна степен. Повече по въпроса
 прочетете ТУК

    ХETEРОСЕКСУАЛНА:
    Жена, която е привлечена {емоционално, духовно и физически} единствено от мъже, която се влюбва в мъже и
 иска да изживее  живота  си с мъж. В западните страни  има  отделно определение
{straight}, еквивалент на което
 не съществува в българския език.

    ТРАНС-СЕКСУАЛЕН:
    Личност, която абсолютно се е самоидентифицирала с противоположния на биологичния си пол. Това включва
 и пълно  психическо  отъждествяване с другия  пол, като  живее  живот, подходящ  за пола с който личността се е
 самоидентифицирала.  Най-често се използува за мъж, който  след  оперативна намеса е променил пола си. Често
 се наричат и травестити - според мен неправилно.

    TРАВЕСТИТ:
    Личност която получава сексуално удоволствие като се облича в дрехи на противоположния пол. Травеститите
 не са хомосексуалисти задължително. Сред тях има и много хетеросексуални. Използва се предимно за мъже.

    ХЕТЕРОСЕКСИЗЪМ:
   Социално  отношение, че е правилно всички да са хетеросексуални, че хетеросексуалноста е по-висша форма на
 сексуално  общуване, че всяка  друга  сексуалност е болестно и срамно състояние. Повече по въпроса можете да
 прочетете ТУК

    ХОМОФОБИЯ:
    Нереалистичен, ненужен и  нерационален страх  и  омраза към  хомосексуализма. Хомофобията се подхранва от
 негативните  стереотипи в обществото и  несхващането на  същноста  на хомосексуализма. Хомофобиата може да
 доведе до насаждане на омраза, дискриминация и  насилие, насочени  към хомосексуалистите. Повече по въпроса
 можете да прочетете ТУК

    ДРУГИ ТЕРМИНИ - БЕЗ ЕКВИВАЛЕНТ НА БЪЛГАРСКИ:

 Femme :   Термин,  използван  за  отделяне  на  група  от  лесбийки,  които са с подчертано  женствен  външен вид,
 
(Fem)        поведение  и  маниери. С женска  сексуална  идентичност. Често другите  лесбийки  ги  наричат Lipstick
                   lesbians.

 Butch :     Термин,  използван  за  отделяне  на група от лесбийки, които са с  подчертано  мъжествен  външен  вид,
                  държание, маниери и често стремеж  към  мъжка  роля в една връзка. Най-често, това  са  жени с мъжка
                  сексуална идентичност.

 Dyke :     Друг  термин,  използван   като   нюанс  за  отделяне   на   група  от  лесбийки,  при  които  външния  вид,
                  поведение  и  маниери  наподобяват  мъжките,  но в много  по-мека  форма  от  Butch.  Липсва  мъжката
                  сексуална идентичност, и често преминават в ролята на Fem при една връзка.  В началото този термин е
                  бил  използван  като  презрително  и  пренебрежително  определение  за лесбийка, и като лична нападка
                  към радикалните феминистки.

 Queer :    Термин, използван за описание на лесбийка или гей - измислено е от хомосексуалното общество. За да се
                  премахне  негативното  звучене  на  думата "хомосексуалист" те си измислят този термин, с който да се
                  обръщат един към друг.

 Straight : Личност с хетеросексуална насоченост.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 главна