Хомофобия, хетеросексизъм и сексуални предубеждения

 

   Хората  с  хомосексуална  и  бисексуална  ориентация  от  много  дълго време насам са заклеймявани, осъждани,
 осмивани и  подигравани. С началото на Гей-движенията  в западния свят през втората половина на 60-те години
 обаче, нападките   към   хомосексуалистите   за   липса  на  морал,  за  извратеност  и  различни  престъпления,  се
 увеличиха  много.  Когато  през  1973г.  Американската  Психиатрична  Асоциация  изважда  хомосексуализма  от
 списъка  с психиатричните  заболявания,  въпросът:  защо  много хетеросексуални таят в себе си силно негативно
 отношение към хомосексуалистите
? придобива важно значение и е предмет на научни изследвания. Въпреки, че
 за негативните  отношения  към хомосексуализма се използват две думи с почти еднакво значение: "хомофобия"
 и "хетеросексизъм", основно едната  от  тях - хомофобия - се използва предимно като описание на индивидуално,
 личностно  негативно   отношение   към   хомосексуализма,   докато   другата - хетеросексизъм - се  използва  като
 описание  на   социалните   и   обществени    негативни    отношения   към   хомосексуализма   и   тенденцията   за
 институционализирано  подтисничество  на  не-хетеросексуалните  хора.

  Хомофобия
   Социалните  предубеждения   към   хомосексуализма   изкристализират  в  термина  "хомофобия"  за  първи  път
 споменат от  хетеросексуалният  психолог  Джордж  Уейнберг  в  края  на 60-те години на миналия век. Уейнберг
 използва термина "хомофобия" за да опише  хетеросексуалния  страх  да  бъдат  в  среда  от хомосексуалисти или
 просто близко  до   хомосексуалист,  както  и  самоомразата  в  самите  хомосексуалисти.  За  първи  път  в  научно
 изследване думата  е  била  използвана  през 1969 г. и впоследствие е била  използвана много нашироко в книгата
 на Уейнберг  "Society  and  the Healthy Homosexual" излязла през 197 2г. В американски  речник, издание от 1992 г.
 думата "хомофобия"  е  дефинирана  като:  "отвращение  от  хомосексуални  хора,  от  хомосексуалния  начин  на
 живот и  хомосексуалната  култура"  и  още:  "отношение  или  действие  базирано  на  това  отвращение".  Други
 дефиниции за хомофобията, я идентифицират като "необоснован страх от хомосексуалността"

  Хетеросексизъм
   Някъде  по  същото  време,  когато  се  появява термина "хомофобия", термина "хетеросексизъм" започва да се
 използва по  аналогия  на  "сексизъм"  и  "расизъм",  като  с  "хетеросексизъм" се описва идеологическа система,
 която отрича,  хули  и  заклеймява  всяко  нехетеросексуално  поведение,  самоидентификация,  интимна връзка,
 или  общност.   С  използването   на   термина  "хетеросексизъм"   се   поставя   граница   между   омразата   срещу
 хомосексуалистите, бисексуалните  и  травеститите,  и  другите  форми  на  предубеждения към други групи хора,
 като расизма, антисемитизма или сексизма.
   Също  както  расизма  или  сексизма,  хетеросексизма  прониква  сред  обществената  политика,  отношението на
 обществото   и  институциите.  Изразява  се  едновременно   в  тайни   клюки  и   доноси  и  открити  нападки  към
 хомосексуалистите. Цели се предимно да се запази невидимостта на хомосексуалността. Когато жена предприеме
 стъпка към разкриване на своята хомосексуалност, или създаде хомосексуална връзка, моментално става прицел
 за нападки и присмех на хетеросексуалното общество, което е израз на хетеросексизъм.
   Примери  за  хетеросексизъм  в  нашето  общество  са  невъзможността  хомосексуалисти  да  служат  в Армията,
 забраната  хомосексуалисти   да   стават   кръводарители,   липсата   на   сексуалната   ориентация   в   списъка  за
 малцинствата, защитени  от  антидискриминационния  закон,  отказ да се  даде  право  на  хомосексуални  двойки
 да имат законно  съвместно  съжителство,  отказ  на  хомосексуалните  двойки  да осиновяват деца и някой други
 по-несъществени...

  Ограниченост на терминологията
     В опитите да се опише  и  проучи отношението  на  омраза  и  нетърпимост към хомосексуалистите, създаването
 на описаните  по-горе термини:  хомофобия и хетеросексизъм, на пръв поглед изпълняват своето предназначение
 и обхващат  материята  напълно.  Въпреки  това,  обаче,  термините  имат  и  някои критици, които забелязват че
 термина "хомофобия" е проблематичен по най-малко две причини.
     На първо място, това е клиничното  значение  на термина "фобия". Въпреки многобройните изследвания, нито
 едно  не е показало, че  хетеросексуалното  негативно  отношение  към  хомосексуалистите  може  аргументирано
 да се счете  за  фобия, в  клиничния  смисъл  на  тази  дума. Спори се, че много  хетеросексуални, които изразяват
 омраза  към  хомосексуализма,  не  показват  явни   физиологични   реакции   към   хомосексуализма,  подобни  на
 физиологичните реакции при дргите фобии.
     На второ място e ползването на думата хомофобия като подразбиране на антихомосексуални предубеждения, и
 която се  ползва  за индивидуално и лично отношение, а не като социален феномен, управляващ цяла културната
 идеология и групови интереси.
   Антихомосексуалните  становища  започват все повече да се популяризират и изказват гласно и тези термини са
 обхващали пълноценно  теориите,  докато през 80-те години с развитието  на политиката и идеологията, започват
 терминологичните спорове  и  проблеми. Така или иначе, термина хетеросексизъм, въпреки че обхваща по-пълно
 културните идеологии,  социалните  настройки,  и не е толкова концентриран  на  индивидуалното  отношение на
 определен индивид,  не  може  задоволително  да  замести  хомофобията,  за да опише съдържанието на тази дума.
 Така се ражда терминът:

  Сексуални предубеждения

     Научните анализи на  психологията  на  антихомосексуалните  настроения  могат  да  бъдат  улеснени  от  нови
 термини.   Такъв    термин   е   "сексуални    предубеждения".    Като   цяло    погледнато,   терминът   "сексуални
 предубеждения" се  отнася  към  всички  негативни  становища,  базирани  на  сексуална ориентация, независимо
 дали мишената  за  нападки  е  хомосексуална,  бисексуална  или  хетеросексуална,  въпреки, че според сегашната
 социална организация,  винаги  жертви  на  тези  предубеждения  са хомосексуални  и бисексуални хора, и никога
 хетеросексуалните.
     Също както и  другите  видове  предубеждения,  сексуалните  предубеждения  имат   три   принципни  посоки  и
 изражения: 
  - В изказвания, нападки и отношение към определена личност
  - В отношението към цяла социална група и нейните членове
  - В негативни действия, израз на омраза и агресия
    Отнасяйки негативни  отношения и настроения  на хетеросексуалните срещу бисексуалните и хомосексуалните
 към "сексуалните предубеждения", вместо  към  "хомофобията" и "хетеросексизма", има предимството, че така
 ползваме описателен  термин,  с  който  се   описва   едно   отношение,  а  не  както  другите,  да  съдържа душевно
 състояние или социална позиция. Въпреки това терминът е нов и все още не е с избистрено съдържание и обхват.

    Според   законите    за    подтисничеството,   членовете    на   потърпевшата   група   най-често   представляваща
 малцинство са  ЖЕРТВИТЕ,  докато  на едно определено ниво членовете на доминиращата или подтискаща група
 са ТИРАНИТЕ.  Въпреки, че  ефекта  от  подтисничеството  е  различен  за всяка  подтисната  група,  и  за  самите
 подтисници, то крайния резултат е, че всички губят от това.

    Хомофобията ограничава  всички  хора  в  личните им отношения и определя за всички единствено правилното
 според нея разделение между половете и насочването на чувствата на личноста.

   Условностите при хомофобията, способствуват да се затвори в хетеросексуалноста по-лесно отделната личност,
 и да се насили всеки  да  третира с нетърпимост и омраза различните от него, което противоречи на човечноста и
 модерното време в което претендираме, че живеем.

    Хомофобията отрича,  забранява и осъжда  вероятноста на един човек да се чувствува привлечен от друг човек
 от същия пол.

    Хомофобията ограничава  общуването  на  човека  със  значителна  част от обществото, и по-лошо – ограничава
 общуването и разбирателството в семействата и сред роднините на хомосексуалистите.

    В социален  аспект  хомофобията  пречи   на   някои  лесбийки,  гейове,  бисексуални  и  травестити  да  развият
 специфичната си  идентичност,  принуждава  ги  да  създават  семейства с представители  на  другия  пол, което в
 крайна сметка  поражда  стрес  както  за  хомосексуалистите,  така  и  за  техните  хетеросексуални  партньори,  и
 за децата им.

   Хомофобията  е  една  от  причините  за  преждевременните  хетеросексуални  интимни  опити  на  много  млади
 момичета, което  от  своя  страна   увеличава   рисковете  от  преждевременна  бременност  и  разпространението
 на венерически  заболявания.  Това  се  дължи  на  факта,  че  много  млади  момичета  с  по-различна   сексуална
 ориентация  са се  чувствували  принудени  да  станат  хетеросексуално  активни,  само  за  да  докажат на себе си
 и на околните (приятели, семейство, общество че са “нормални”.

   Хомофобията, комбинирана  със  сексфобията  (страх  и отвращение от секса) насаждани в младите момичета от
 ранно детство, довежда до липсата на каквито и да било дискусии относно сексуалноста изобщо и за отношенията
 между хората  и  половете,  което  от  своя  страна  довежда  до  съзряване  на  личности,  неспособни  да  създадат
 нормални контакти с който и да било пол.

   Хомофобията  се  използува  за заклеймяване, изолиране и също при подходящ случай за прицел към хора, които
 се набеждават за хомосексуалисти, докато всъщност те са хетеросексуални, но неудобни някому.

   Хомофобията  възпрепятства  хетеросексуалните  хора,  да  се  допрат  и  ползват  от  евентуалните  предимства
 и интелект  на  хомосексуалистите,  социалното   и   духовното  им   въображениe  и  възможности,  приноса  им  в
 културата и  изкуството,  в  религията, в семейния живот... всъщност във всички области на съвременния живот.

   Хомофобията  отклонява  много  енергия,  която  иначе  може  да  бъде насочена в много по-полезни и градивни
 дейности.
Хомофобията препятствува всички възможности за разнообразие на човешката сексуалност и личност,
 и по този начин се превръща  в опасност за  всички  нас – хората, без оглед  на сексуалната ни ориентация, защото
 всеки човек, всяка  личност си има  своите  уникални  черти,  своите  предимства и достойнства, които трябва да
 има възможноста  да  изрази... за  да  е  полезен  и  за  себе  си  и  за  обществото  в  което  живее.  Ето защо всички
 ние страдаме, когато дори и само един човек страда от сексуалната дискриминация.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

   хомофобия  /  главна