Да предизвикаме хетеросексизма и хомофобията

 

     Ние всички  можем да се борим срещу  хетеросексизма.  Това  би  помогнало  не  само  на  лесбийките.  Не само
 на хомосексуалната  общност   като  цяло,  но  и  на  самите  хетеросексуални.  Доказано  е,  че  борейки  се  срещу
 хетеросексизма,  ние се борим и срещу несправедливостите в обществото ни като цяло. Това можем да правим по
 много начини.  Можем  да  подкрепяме приятелките си - лесбийки, да обясняваме и отстояваме техните позиции
 на работното  си  място,  в  семейството,  училището,  университета,  сред  приятелите  и  познатите  си,  и изобщо
 навсякъде в обществото като  цяло. Може да сме бдителни и да отказваме да приемаме изразите на хомофобията
 и хетеросексизма  в  зародиша   на  всяка  тяхна   проява.  Може  и  да  приканваме  познати  хора  с  възможности
 да спомагат  за  изграждането  на  един  по-справедлив  като  отношениe  свят  за  всички  нас.  Може много неща.

Закон в битката срещу Хомофобията и Хетеросексизма

     Оцени ситуацията в която се намираш  внимателно.  Не  подлагай  нито  себе  си,  нито  която  и  да  било друга
 на психическа  или  физическа  заплаха.  Оцени  всички  последици... и  позитивните  и  негативните, финансови,
 емоционални, социални и законови), преди да предприемеш стъпка.

             Неща, които всяка лесбийка трябва да прави:

1.      Образовай  себе  си  за  хомосексуалноста  и  хомофобията,  така  ти  ще  можеш  да  образоваш  по-добре
      другите.

2.      Не толерирай  шеги  или  изказвания с анти-хомосексуална  насоченост  дори да те упрекват в липса на
     “чувство за хумор”. Противодействай на обидните подмятания като изтъкваш фактическа информация

3.      Ако  има  представителство  на  БГО "Джемини" в района в който  живееш – присъедини се. Ако няма,
      опитай се да създадеш.

4.      Поддържай по всякакъв начин организационни или бизнес начинания предприети от лесбийки.

5.      Противопоставяй  се  на  Хомофобийните  настроения  в  различните колективи (служебни, студентски,
      ученически,  обществени
) 
и  се  бори за  това  да  бъде  включена  и  сексуалната  ориентация в  Закона
      за  половата 
дискриминация. Настоявай  да  се  дават  равни  шансове  на  хомосексуалистите.

6.      Реагирай     на    Хомофобията,    дезинформацията    и    цензурата     по     медиите,     насочени     срещу
      хомосексуалноста.  Пиши  писма до редакторите или  програмните  директори  на медии поместили или
      излъчили  материали с хомофобийна  насоченост  или  с подвеждаща  информация. Звъни  по телефона
      и  пиши  писма  до  спонсорите  и  рекламодателите  на  такива  предавания  или  издания  и  настоявай
      да  прекратят  финансовите  си  отношения,  защото  материали с  подобна  насоченост са  недопустими.
 
     В същото  време  изкажи  благодарност и похвали  издания или медии, които са излъчили програми или
      са  публикували  статии,  които правдиво  описват  хомосексуалистите  и  техните проблеми, или които
      призовават  към
  толерантност.  На техните  рекламодатели и  спонсори се обади или пиши да увеличат
      подкрепата си.

7.      Реагирай  на  неправилното  представяне  на  хомосексуалистите  по  шоу-програми,  студия, дискусии и
      всичко, което третира темата.

8.      Използувай   заместващи   думи,  когато  е  възможно  за  понятията  “съпруг”  и  “съпруга” – например:
      партньор или половинка.

9.      Разпространявай хомосексуалната култура навсякъде, където е възможно. Препоръчвай на приятелите
      и    семейството    си  книги,  филми,    стихове    и   песни   третиращи   проблематиката   или  с   автори
      хомосексуалисти.

10.  Подкрепяй   и   участвувай   във   всички   културни,   спортни   или  забавни  събития  организирани  от
      организации и сдружения подкрепящи хомосексуалноста.

11.  Обсъждай  доколкото  е  възможно  проблемите  на  хомосексуалноста  и  хомофобията  с  членовете  на
      семейството си, с приятели, съседи, съученици и колеги

12.  Бъди в течение  на  най-новите  номера  на  анти-гей  настроените  хора,  за  да  можеш  да  попречиш да
      ударят твоята общност.

13.  Образовай  се  за  хомосексуалната   култура   и   история.  Научи  за  всички   жени-лесбийки,  които  са
      допринесли нещо ценно за обществото.

14.  Носи  и  разпространявай  символите на хомо-сексуалистите с гордост. (разноцветната дъга е символ на
      хомосексуалното общество по света
.

15.  Когато   се   почувствуваш   готова,   събереш   опит   и   намериш   достатъчно   съмишленици,   разкрий
      ориентацията  си
 
пред  всички.  Освен,  че  това  ще  е  утвърждаване  за  теб  самата,  разкриването  на
      сексуалната ти ориентация ще намали силата и влиянието  на  анти-гей настроените хора. Мълчанието
      и невидимоста на лесбийките дава възможност на тези хора да  продължават  да  тормозят  лесбийската
      общност.

16.  Не позволявай да те категоризират според стереотипите за лесбийка – бъди себе си!

17.  Напредвай в кариерата, и подпомагай кариерата на други лесбийки.

18.  Ако лесбийка е в беда или нужда – забрави личните си пристрастия и вражди, личните си малки войни,
      остави  това  за  по-късно  и  застани  до  нея  в борбата и. Подкрепяй  винаги  другите  като теб, и не се
      срамувай да поискаш на свой ред подкрепа.

    Един от най-добрите начини да накараме хетеросексуалните да усетят как се чувстваме ние - хомосексуалните,
 когато сме  дискриминирани,  е  като  ги  помолим  да   ни  разяснят  някои  от  въпросите,  които  всяка лесбийка
 чува всеки  ден.  Та  ето  един  списък  с  въпроси... направени  вместо на хомофобийна основа, на хетерофобийна
 основа. Много ми е интересно как биха ми отговорили хетеросексуалните мъже.

ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕН ВЪПРОСНИК:

 01  Не  се  ли  срамувате  от  своята   хетеросексуалност,   не   считате  ли   хетеросексуалността   за  извращение?
 02  Какво мислите,  че е причинило Вашата  хетеросексуалност – вродена ли е или сте станал хетеросексуален по
       други причини?
 03  Кога и как решихте за първи път, че ще бъдете хетеросексуален?
 04  Не
мислите  ли,  че  Вашата  хетеросексуалност  е  само  фаза,  която  ще  премине с времето и Вие ще станете
       съвсем нормален хомосексуален мъж?
 05  Не
мислите  ли, че  Вашата  хетеросексуалност се  дължи  на  страха  Ви от мъжете? Може би това от което се
       нуждаете, е просто един истински потентен мъж-любовник.
 06  Хетеросексуалноста
Ви  не се ли  дължи  на  провал  в  хомосексуалните Ви връзки? На отчайващи неуспехи в
       хомосексуалната любов? Защо мислите че в хетеросексуалноста няма да намерите същото отхвърляне и също
       да претърпите неуспехи?
 07  Хетеросексуалноста
Ви   не   е  ли   всъщност   причинена   от   това,   че  сте  грозен  и  скучен,   поради   което
       хомосексуалните мъже Ви отбягват
?
 08  Хетеросексуалноста
Ви не е ли  причинена от скромната Ви мъжествена надареност и страха Ви от сравнение
       на половите Ви органи с тези на други мъже?
 09  Ако не сте
имал  сексуални  отношения с  мъж, как можете да твърдите, че няма да предпочетете нормалната
       хомосексуалната любов?
 10  Пред
  кого   сте   разкрил   своите   хетеросексуални   наклонности?  Споделили   ли  сте  със  семействто  си  и
       приятелите и  колегите  си,  че   не   сте   хомосексуален?  Как  тези  хора  реагираха  на  това?  Срещнахте  ли
       разбиране и подкрепа от тях?
 11  Вашата
хетеросексуалност  на  мен  лично  не  ми  пречи, но защо толкова много от хетеросексуалните хора се
       опитват да  привлекат  другите  към  хетеросексуалната  ориентация?  Това  не  е  ли  защото  се  опитвате  да
       споделите вината,  която  чувствате  поради  своята  хетеросексуалност?  Защо  искате  да  ни  превзмете и  да
       манипулирате младите хора, натрапвайки им Вашата сексуалност?
 12  Ако
имате  деца,  ще  искате ли те да бъдат хетеросексуални, като знаете проблемите, с които ще се сблъскат?
       Като например отхвърлянето им от  хомосексуалните общества.
 13  Защо
хетеросексуалните сте толкова  досадни и така публично изявявате своята хетеросексуалност? Не може
       ли просто да си бъдете такива, каквито сте си, без да парадирате с това, че сте хетеросексуални?
 14  Как може да сте напълно удовлетворен емоционално и физически от връзка с личност от друг пол, когато има
       толкова очевидни  физически,  биологически  и  психологически разлики между тези полове? Как е възможно
       един мъж да проумее от какво има  нужда  една жена... и една жена да проумее от какво има нужда един мъж,
       щом разликите между нуждите на двата пола са толкова огромни?
 15  Не
мислите  ли, че Вашето  привличане  от  личности  от противоположния пол може да е болест, понеже има
       толкова малко  щастливи  хетеросексуални  връзки?  Ще се съгласите  ли  да  се  подложите  на  лечение за да
       станете нормален хомосексуален мъж?
 16 
Защо хетеросексуалните  създават  толкова  много  връзки, и постоянно  сменят партньорите си. Това не се ли
       дължи на факта, че само хиперсексуални и полигамни личности стават хетеросексуални?

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

хомофобия  /  главна