Клубове за дискусии на bglesbian

Шок-Отричане-Вина-Израз на чувство-Лично решение-Приемане

главна     разкриване

 
   

 

 

ШОК

Шок.(Ако те си нямат и понятие за теб)
 Вероятноста   да   очакваш   шок  е   много   голяма,   ако  родителите  ти  дори
 и  не  подозират  за  твоята  сексуалност  и  си  нямат  представа  какво  искаш
 да  споделиш с тях. Този  шок  преминава  за  много  различно  време...  от  10
 минути  до  една  седмица.  Най-често  за  два-три  дни.  Шокът  е  естествена
 реакция,    която     всички     ние    преживяваме   в   определени   моменти, и
 която е необходима  на  хората,  за  да  избегнат сполетяла  ги  силна беда или
 неприятност,  така  че  нека  не  те  притеснява, ако  родителите  ти  изпаднат
 в шок. Почакай  просто  да  отмине. Обясни,  че  на  теб  не  ти  е харесвало да
 криеш от тях  толкова  важно за теб нещо, и не си се чувствувала  щастлива от
 дистанцията между вас  породена  от  тази  тайна. Изрази любовта си към тях.
 Повтаряй че ги обичаш  непрекъснато. Дори и те да  не отговорят  в  момента  на  изразените  от  теб
 чувства, когато отмине шока и те мислят за това, изразените от теб чувства ще имат голямо значение.
 Повтаряй им също, че ти си същия човек  днес,  какъвто  си  била  и  вчера: "Вие ме  обичахте  вчера,
 когато не ви бях казала, и от тогава аз не  съм се  променила. Аз  съм  същото  момиче  днес, което
 бях и вчера, само че вече нямам тайни от вас и това ме изпълва с радост!"

 (Ако те вече знаят или подозират)
 Обикновено  в  тези  случаи  родителите няма  изобщо  да  преживеят  шок: "Винаги сме знаели, че си
 различна в много  отношения. Няма  проблеми - ние  те  обичаме. Но  ще  трябва  да ни помогнеш да
 разберем и приемем тази реалност."
Това  е идеален  вариант. Или  може  да ти кажат: "Ние знаехме
 това от много време. Прочетохме едно писмо, което беше оставила на бюрото си, и чакахме да ни
 кажеш".
Това са случаи в които нещата ще бъдат  много  лесни  за  теб, понеже те вече са преминали
 сами част от пътя към приемането и разбирането на твоята сексуалност.

ОТРИЧАНЕ

Отричане.(Защита от заплаха)
 Отричането   позволява   на   човек   да   се   защити   от  нещо,  което  счита  за
 заплашително  или  болезнено,  също   като  при  шока. Но  има  разлика  между
 отричането и шока. Отричането  означава, 
че  човека  е  възприел  посланието,
 и сега се опитва да се защити и огради  от  това,  което  е  чул. Отричането  има
 много изразни форми:
   - враждебност ("Не може дъщеря ми да е лесбийка!"),
   - неприемане ("Това са глупости мила... какво искаш за вечеря?"),
   - липса на интерес ("Ако  си  си  избрала  този  начин  на  живот, аз не искам
      и да чувам за това!"
),
   - или отхвърляне ("Това твое влечение е само временно! Ще мине!").

 Тяхната представа за твоята сексуалност, ще бъде  унищожена  от  твоето  разкритие, и от наслоените
 хомофобийни нагласи на обществото. Начина по който ще  се  изрази  отричането им може да варира
 от пълно спокойствие  до  истеричен  рев  или  крясъци. При много майки израза приема формата на
 постоянен тих плач. Родителите  ти  може  да  имат нужда от помощта ти, за да променят схващането
 си за "нормално". Ти можеш  да им  помогнеш, като  им обясниш,  че  макар  и  хомосексуалността  да
 не  се  вписва  в  техните  норми, то  за  теб това е нормално и естествено. Сравни го с това, че макар
 повечето хора  да  пишат и  да  си  служат повече с дясната  си  ръка,  има  много,  които  си  служат с
 лявата или, че почти  всички  имат  очи с еднакъв  цвят, но се срещат  и  хора с очи с  различен  цвят.
 И макар, че това се  различава  от  нормите, се приема от всички  за  естествено.  Ако  те  отказват  да
 приемат сексуалноста ти: "Не  искам  да  говорим  за  това", изчакай около седмица, и внимателно и
 предпазливо  отново  вземи инициативата: "Мамо и татко, чаках дълго за да ви разкрия всичко и не
 ми  беше  лесно. Моля  ви  не  ме  игнорирайте! Не можех  повече да го крия, защото не съм свикнала
 да имам тайни от вас. Обичам ви и ми се иска и вие да  продължите  да  ме обичате."
Опитай се да
 пробиеш защитата им, и нежеланието им да разговарят  за  това. При  разговора  не  им давай повече
 информация от тази, която те сами поискат. Ако сама  започнеш  да  им разказваш за преживяванията
 и опита  си,  това  може  само  да  ги  затвори  още  повече. Отговаряй  само  на  това,  което  сами  те
 попитат. По-късно те ще  те попитат и за други неща - тогава ще отговориш. Тяхната липса на опит в
 това отношение ще оказва влияние  на  въпросите, които ще ти зададът, така че уточнявай въпросите
 преди да дадеш отговор. Подготви се и за индивидуални  разговори  с  родителите си, ако се наложи.
 Понякога  от  мнението  само  на  единия - доминиращ  родител,  зависи  как ще се отнесат и двамата
 към теб.

ВИНА

Вина.Повечето  хора,  когато  се  сблъскат с  хомосексуалността,  я  възприемат  като
 "проблем"  и  питат:  "Какво  я  причини?" Те мислят, че ако  успеят да открият
 причината   за   хомосексуалноста,  тогава  ще  успеят  да  намерят  лек  за  нея.
 Търсят   причината  и  в  себе  си:  "Какво   сгреших  за  да  стане  дъщеря  ми
 лесбийка?"
и не  спират  да  се  самообвиняват.  Това  е  чувство,  от  което  те
 се  срамуват,  и  което  ги   натъжава.  И  въпреки,  че  и  двамата  родители  се
 чувствуват  така,  майката   се   самообвинява   повече,  понеже  също  е  жена.
 Бащата    на    момичето    обикновено   приема   по-лесно   и   по-философски
 ситуацията,  според   мен   поради   естеството  на  бащината  ревност.  Много
 удобно  за  момичето  ще  бъде, ако  има сестра,  която  не  е  лесбийка - в този
 случай родителите ще приемат  аргумента, че  това не е  тяхна грешка, понеже
 само едната от дъщерите им е  лесбийка, а другата  не е, и че  наистина  други  фактори  са  повлияли
 на това. По трудно се премахва  тази  вина,  ако  момичето има само един родител, поради смърт или
 развод : "Знаех си, че няма да се справя да бъда едновременно и майка  и  баща!"  Когато  родителите
 изпитват чувство за собствена вина, те си концентрират вниманието върху себе си и не си помислят
 в  каква  ситуация  се  намира  момичето. Не му обръщат внимание и дори понякога не показват явно
 чувството си за вина пред дъщеря си. За тях това е нещо като: "Аз те създадох такава и те направих
 различна! Виновен/а съм!"
Това е едно много болезнено чувство.  Момичето  трябва  да  им  помогне.
 Да  им  каже,  че  според  нея  причината не може да е  толкова  елементарна,  колкото  им  се струва.
 Да им каже, че има много теории за това, и че никой не; е наясно с причините  за  хомосексуалноста.
 За  съжаление   не   са   много   възможностите.   Вината   може   периодично   да  се   завръща  в  тях.
 Най-доброто, което може да се направи, е да бъдат  насочени  към  материали  третиращи  произхода
 на хомосексуалноста.

ИЗРАЗ НА ЧУВСТВО

Израз на чувство.Изливане на емоциите
 Когато  е  вече  явно,  че  вината и самообвиненията  са ненужни, родителите
 са  готови  да  задават  въпроси... да  чуят  отговорите и да изчистят за себе си
 чувствата,  които  изпитват.  Това  е  момента,  в  който  можеш  да  проведеш
 най-продуктивния разговор с родителите си. Сега и от тях  ще  се излее пълен
 букет от чувства: “Разочаровани  сме,  че  може  би  няма  да имаме внуци!” -
 “Моля те не казвай  на  никой  друг  от  роднините,  не  сме  в  състояние  да
 говорим  за  това  с  никого!”
- “Може  би  щеше  да  е  много  по-добре да не
 знаем!”
- “Как можа да ни  нараниш  така!” “По-добре да умрем!”. Дотолкова,
 доколкото   живеейки   в   едно   хомофобийно   общество,   ти   самата  щe  си
 изпитала   повечето    от    тези    чувства   (изолация,   страх   от   отхвърляне,
 нараняване, объркване, страх от бъдещето и т.н.), ти можеш  не  само  лесно  да  проумееш чувствата,
 които те изпитват, но и да им дадеш добри съвети и насоки  за  преодоляването  им. Така  или  иначе
 остави ги да си кажат  всичко,  колкото и време  да  отнеме  това.. Не поставяй  своите  нужди  преди
 техните. Време за това ще дойде по-късно.

 Гняв и болка
 Гневът и болката са вероятно най-често изразяваните чувства. Това обаче са като цяло първосигнали
 реакции, и израз на първоначална сприхавост и жестокост. Може  да  ти  кажат, че е  по-добре  да  ги
 бяха погребали и живота им да свърши, само и само  да  се  спасят  от  този  срам. Те  ще  искат  да се
 саморазправят с теб. Ще ти търсят сметка. Ти може да  бъдеш  изкушена  да се отдръпнеш и затвориш
 в себе си, съжалявайки, че си повдигнала  въпроса  изобщо. Но не бива - така  или  иначе  вече  няма
 да има връщане назад. Трябва да изтърпиш този момент. След  като  излeят  гнева си  над  бедната ти
 главица, те ще се успокоят, ще се съвземат и ще погледнат по-благосклонно и трезво на  реалностите.

ЛИЧНО РЕШЕНИЕ

Лично решение.

 

                      Темата предстои да се развие!

 

 

 

ПРИЕМАНЕ

Приемане.

 

                      Темата предстои да се развие

 

 

 

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

 

назад в разкриване

 

 
Назад в главна