Клубове за дискусии на bglesbian

Въпроси към самата себе си

главна     разкриване

 
   

 

 
Бъди наясно със себе си - преди да предприемеш каквото и да било!

 Сигурна ли си в своята сексуална ориентация?
 Не повдигай въпроса пред никого, преди  да  имаш  самата ти абсолютно сигурен отговор на въпроса
 "Сигурна ли си?" Съмнението  и  неувереноста,  която  ще  покажеш,  ако  не  си  сигурна, ще увеличи
 съмнението и неувереноста в твоите родители, и ще намали тяхната вяра в собствената ти преценка.

 Чувствуваш ли се добре и щастлива със своята сексуална ориентация?
 Ако  в  теб  има  вътрешна  борба,  или  периоди  на чувство за вина и периоди на депресия по-добре
 е да изчакаш и да  не  споделяш с родителите си. Твоето разкриване, ще се нуждае от огромна нервна
 енергия и ще ти е нужна много вяра в правотата ти.

Въпроси към самата себе си.Имаш ли подкрепа?
 В  случай,  че  реакцията  на  твоите  родители  е  много  тежка  за  теб, ще ти е
 нужен човек  или  група  от  хора, 
към  които  да  се  обърнеш  за емоционална
 подкрепа.  Може  нещата   да   станат   критични  за  младото  момиче,  ако  не
 разполага с подкрепа.

 Запозната ли си с хомосексуалноста?
 Почти   във   всички   случаи   родителите  на  момичето  ще  са  повлияни  от
 разпространената   в   обществото   хомофобия.   И  именно   от   тази   грешна
 гледна   точка,   ще   е   почерпена   информацията,   която   те   имат   относно
 хомосексуалноста. Ако  момичето  е  добре   запознато  с  материали   относно
 хомосексуалноста, тя ще може  да  насочи  родителите си  към  правилни  и  истински  източници на
 информация.

 Какви са отношенията в семейството в момента?
 Ако   момичето   има   възможност   да   избира   момента   за   разкриването,   нека  се  съобрази  и  с
 отношениата  и  климата  в  семейството.  Трябва  да  се  подбере  такъв  момент, в който  няма криза
 в  семейството... няма  смърт  на  близък... финансови   или   емоционални  проблеми,  здравословни
 проблеми или каквото и да било друго  сериозно  нещо, което  да  влияе  на  климата  в  семейството.

 Търпелива ли си?
 Възможно  е родителите  на  момичето да  имат нужда от време, за да приемат новата ситуация. Този
 процес понякога може да продължи с години...

 Какви са причините, които те карат да се разкриеш?
 Добре е причините  за  това  да  са от рода на - нежелание да се дистанцираш от родителите си... или
 нова любов, която  желаеш  да  споделиш... може  и  да  няма  съществена  причина,  но  тук  важното
 е никога да не се разкриваш  в  момент  на  спор... когато  си  ядосана  на  родителите  си  и  искаш да
 използуваш сексуалноста си като оръжие.

 Имаш ли финансова независимост от родителите си?
 Ако  момичето  е  финансово  зависимо  от  родителите  си - примерно  те му  плащат образованието,
 или не може да си  позволи  да  се  издържа  сама,  ако  очаква  че е възможно  да  я  изгонят  от  дома
 и, то тогава по-добре е да изчака  докато те  вече  не  разполагат с тези  възможности  за въздействие.
 Момичето трябва преди да се разкрие, да подготви финансовата си независимост.

 Какви са по принцип отношенията ти с родителите?
 Ако между момичето и родителите й е имало  любов и разбирателство, тогава шансовете родителите
 да приемат сексуалноста й са значително по-добри.

 Какви са моралните, социални и религиозни разбирания на родителите ти?
 Ако те са хора със  строги  социални  разбирания за категориите добро/лошо, или са религиозни хора
 с  ясни  представи  за  правилно/грешно... ако  морала  така както те го разбират изключва различията
 от нормите им, тогава родителите на момичето  може  да  имат  сериозни  проблеми при приемането
 на  сексуалноста  на  дъщеря  им. Но ако са хора  скроени  с  широки  и  гъвкави  възгледи,  приемащи
 промените  като  естествено  развитие  на  света  около  нас,  тогава  момичето   може  да  разчита  на
 разбиране в по-голяма степен.

 Това твое решение ли е?
 Не за всички е необходимо  да  се  разкриват  пред  родителите  си. Момичето  не  трябва  да допуска
 други  хора  да  влиаят  на  решението  му и  да  го  подтикват  да  се  разкрие, ако самото момиче не е
 твърдо убедено в необходимоста и готовноста си да го направи. 

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

 

назад в разкриване

 

 
Назад в главна