Църквите и хомосексуализма

 

Ето  какво  успях  да  събера  с  кански  мъки  за  отношението  на някои от различните Църкви към  хомосексуализма.  Информацията  ми  е  много  бедна  и  непълна.  Бих  искала  да  събера информация за Презветарианската църква, за Баптиската църква, за Адвентистите, за Будизма и  Исляма.   Бих   искала   и   събраната   вече   информация  да  я  допълня.   Моля,  ако  някое момиче има достоверна информация за  отношението  на  тези  и  други,  неспоменати  Църкви, Религии,  Секти  и  каквоото  там  още  има... непременно  ми  пишете  на Предварително благодаря!

Методистката Църква

През  1972 година,  Методистката   Църква   заяви,   че   хомосексуалноста   е   несъвместима  с Християнскотоучение,  но  че  ще  поддържа  гражданските  права  на хомосексуалистите. Като цяло  тази  позиция  на  Методистката  Църква  е  една  ревизия на отношението и към правата на  хомосексуалистите,  и  тази   нова   позиция   официално  е  потвърдена  през  1992  година  с уговорката,  че  Методистката  Църква  няма  да  извършва  хомосексуални брачни церемонии. Въпреки  тази  официална  позиция  обаче,  вътре в Методистката  Църква  има  паства, 
които не се подчиняват  на  официалната  позиция  на  Църквата и извършват  хомосексуални брачни церемонии.

Мормоните

Мормоните  имат  най-анти  хомосексуална  позиция  от  всички  на  пръв  поглед.  Все пак при една от ревизиите  на  отношението  си  към  хомосексуализма  бяха  допуснати  хомосексуални индивиди да участвуват в церемониите им, като им се позволява с някои  ограничения да пеят дори псалмите, но и тези ограничения са в процес на ревизия.

Епископалната Църква

Исторически  Епископалната  Църква  винаги  е  била  много  търпима  към   хомосексуалноста в  сравнение  с  много   други   Църкви.  В  лоното   на   тази  Църква  са   добре   дошли   всички хомосексуални   жени   и   мъже,  и  това  се  дължи   не  на  хомосексуалноста  на  свещениците от  тази  Църква  (както  често  са  обвинявани  несправедливо),  а  на факта, че за тази Църква най-важното   нещо  е  борбата   срещу  омразата  и  дискриминацията  във  всичките  и  форми. Въпреки  това,  и  тази  Църква  не  извършва  брачни  церемонии  на  хора  от един и същи пол.

Евангелистите - Лютерани

Евангелистите  са  уверени,  че   наличието  на  сексуално  желание   и  съгласие  между  двама възрастни  човека  не  е  достатъчно  оправдание  за  хомосексуалните  връзки.  Евангелистите- лютерани  вярват, че хората, които  се  замесват в хомосексуални връзки са грешници от които Бог  се  е  отвърнал,  и  поради  това  и  всеки  евангелист-лютеран  трябва  също да се отвърне.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 религията   главна