Клубове за дискусии на bglesbian

Религиите и хомосексуализма

главна

 
   

 

 Тази тема добавих с голямо закъснение...
 Не бях готова да пиша за това така, че да  мога  да защитя аргументирано и твърдо позицията си пред
 шайката  теолози-хомофоби  шестващи  в  реалното  и  виртуалното  с  меч  в  едната  ръка  и  кръст в
 другата. Така или иначе се  наложи  доста  да  чета  Библията. Странна  книга, странно е и това, че тя
 продължава  да  е  пътеводител  за  Християните  дори в 21 Век. Те продължават да вярват в нейната
 безпогрешност и в непроменливите и  принципи.  За  тях  не е важно  колко  пъти  неща от Библията
 са  били  признавани  за  грешни  дори и от самата  Църква.  Не е  важно  колко  тълкувания  са  били
 променяни с времето пак от Църквата. Църквата  не  била  Библията  казват.
  Църквата била  предала 
Религиите и хомосексуализма
.Религията  и  Библията...  Религиозните   фанатици   не   се   интересуват
 от уроците на историята. Не се  интересуват  от  Галилео  Галилей, който
 е доказал някога още, че Земята  се  върти  и  не  е  център  на  Вселената.
 Не  се  интересуват  от  Чарлз   Дарвин,  който  е  доказъл   еволюцията  и
 небожествения  произход  на  Човека. Те  размахват  Книгата  на Джошуа
 и сочат текста в който се описва как  той  спира  Слънцето  на  небето  за
 да докаже, че Галилео Галилей не е прав и Земята е център на Вселената.
 Очакват да го повярвам, а на бурния  ми  смях  тези  Библейски  маниаци
 отговарят задавайки простичък въпрос: "А ти  откъде  знаеш, че не е било
 така?" - и  с  това  смятат  позицията  си   за  доказана.  Хомофобията  е  предубеждение  насаждано  в
 голяма степен именно от тази Юдейско- Християнска  книжка Библията. Хомофобията е обречена на
 загиване, така както останалите религиозни злини. Както  расизма, фашизма, комунизма, шовинизма,
 геноцида над психично болните, левичарите и антисемитистите  и  така  нататък. Въпросът обаче не
 е в това. Въпросът е изобщо Библията  осъжда  ли  хомосексуалноста? И доколко коректни и вярни са
 твърденията  на  тези  хора,  че  Библията   определя   хомосексуалноста  като  грях?  В  най-идеалния
 случай при внимателен прочит, би могло  да  се  приеме  великодушно, че Библията се изказва много
 двусмислено. Дори и да се приеме, че тази двусмисленост  и  изопачение, това изваждане на пасажи
 извън  общия  контекст  и  преиначаване  са  доказателство  за  заклеймяването  на  хомосексуалноста
 от  Библията,  то  пак  остава  огромния   въпрос  защо  в   Библията   се   намеква   само   за   мъжката
 хомосексуалност, и само на едно място става дума конкретно за лесбийството? Седем са Библейските
 пасажи, които се цитират от билейските  фундаменталисти за да оправдават своята нетърпимост към
 хомосексуализма. Три от тях са от Стария Завет и четири са от Новия Завет. Три от четирите в Новия
 Завет са много спорни и подозрителни, и явно  се  отнасят  към  сексуални аномалии  като  култовата
 проституция, педерастията (нищо общо с гей-културата) или  изнасилванията  и  сексуалния тормоз -
 все  неща  нямащи  много  общо  с  хомосексуализма,  още  по-малко  пък  с  лесбийството. Дотолкова
 доколкото  Стария  Завет  представлява  историята  на  Юдеите и  се пренебрегва  от  попчетата, то в
 Новия Завет пасажите са само четири и отгоре  на  това  според  Матея,  Лука, Йоан, и Марко никъде
 Бог не е осъдил хомосексуалноста дори и с една дума.

     И Така...осъжда ли Библията хомосексуалноста?

 Много  попчета-теолози  смятат,  че  Библията  осъжда   хомосексуалноста,  но  има  и  такива,  които
 проумяват, че не е така. Различните секти  използуват  Библията  като  база и оръжие в тяхната борба
 против  хомосексуализма,  въпреки  че  дори и техните  вярвания  и  тълкувания  много се различават
 помежду им. В Историята, много  от  твърдите  Християнски  Църкви  са  използвали  Библията  като
 оправдание  за  робството,  расизма,  насилието над деца, битовото насилие, сексизма и много други.
 В Американската история например има интересен  пример  за  използване  на  пасажи  от Библията,
 с  които  белите  са  оправдавали  и  защитавали робството, и които пасажи по-късно са използувани
 от Мартин Лутър Кинг за да вдъхновява  борбата  на  чернокожите за равенство. Библията е книга на
 тълкуванията и всичко в нея може да  бъде  тълкувано  по  най-разнообразен  начин.  Самата  Библия
 като книга има много и  разнообразни  версии, писани  от  различни известни и неизвестни ученици
 на  Христос  и  пресъздаващи  думите  му  по  много   различни   начини,  особено  в  онези  части,  в
 които се говори за любовта и брачното съжителство. Самият  Исус обаче  не  е  казал  нищо  относно
 хомосексуалноста,  което  кара  много  хора  да  вярват, че това  за  него  изобщо  не е представлявало
 интерес. Самата  тема  за  хомосексуалноста  и  думата "хомосексуалност" не съществуват в нито един
 превод на Библията преди 1946 година, когато  излиза  Ревизираната  версия  на  Библията.  Но дори
 и да приемем, че  думата  "хомосексуалност" е сравнително  нова, не можем  да  отдадем  липсата и в
 Библейските  текстове  на  това. Имало е думи в  гръцкия език  обозначаващи хомосексуалната любов
 и дейност, но дори и те никога не се появяват в Новия Завет.

     Библията и хомосексуалноста

 Библията е била много  дълго  време  използувана  от  обществото  за  дискриминация и преследване
 на   хомосексуалистите.  Един   по-внимателен  и  задълбочен  прочит   на  Библията  обаче,  показва,
 че  докато  Библията  често  осъжда  хетеросексуалната  и  хомосексуалната  проституция,  то  никъде
 и нищо в нея  не се  казва  за  хомосексуална  любовна  връзка. Самия  Исус не е споменавал  нищо за
 хомосексуалноста. За нещастие  обаче, много  пасажи в  Библията  често  се  вадят  от  контекста, или
 се тълкуват без да се взима в предвид  влиянието  на  културата  по  онова време, и без да се мисли за
 периода към който те са били отнасяни. От една страна  текстовете  в Библията често са превеждани
 неточно от  преводачи,  включили  в  превода  и  доста  от  собствените  си  разбирания  и  вярвания
 и  интерпретирали  неясните   по  принцип   текстове  според  собствените  си  виждания.  От  друга
 страна е било трудно във  всеки  език  да  се  намерят  думи,  еквивалентни  на  староеврейските  или
 старогръцките  термини. Последицата  от  това, е липсата  на превод, или съвсем произволен превод
 на  някои  от  най-двусмислените  пасажи  от  Библията.  Сега  нека  разгледаме  някои  от  пасажите,
 използвани  най-често  от  хомофобите  за доказателство, че в Библията се осъжда хомосексуалността
 (което е една голяма лъжа)

     Историята на Содом - Генезис 19:1-25 Стария Завет.

 Много  сектанти  и  теолози   твърдят  от  този  текст,  че  Бог  е  унищожил  града  на  Содом,  заради
 хомосексуалноста. Един внимателен  прочит  обаче, показва, че това не е така. В книгата на Генезиса
 се описва историята за унищожението  на Содом и Гомор от Бог. Странна  история, която разказва за
 древни източни обичаи на жителите на  Содом и  Гомор, и за  тяхното  странно  гостоприемство - да
 изнасилват всеки чужденец преминал  през  града  им. На историята ще се спра по-подробно надолу,

Религиите и хомосексуализма. но сега не  мога  да  не  спомена,  че  тази  история  при  внимателен, а и при
 невнимателен прочит се  отнася  до  гнева  на  Бог от  негостоприемството на
 жителите на  Содом  и  Гомор,  и  в  никакъв  случай  гнева  му  не  е  насочен
 към хомосексуалноста. Лот е  спасил  двама  чужденци  от  изнасилването  на
 тълпата, като е  предложил  вместо  тях  да  бъдат  групово  изнасилени  двете
 му девствени дъщери с аргумента, че "Те  са  само  жени" Според  текста  тези
 двама чужденци са били Ангели изпратени от Бог и за тяхното  спасение  Бог
 е  нарекъл  Лот  "праведник".  По-натам  в  същата   история   този  "праведен"
 според Бога Лот,  има  сексуални  отношения  със  същите  тези  свои  дъщери
 и  те  дори  забременяват.  Много   шантава   история,   която  по  необясними
 за   мен  причини   продължава   да   се  използва  от  хомофобите-религиозни
 фанатици като доказателство че Бог  осъжда хомосексуалноста. Примерите им са изречения извадени
 от  контекста,  представени с различно - удобно - тълкувание,  и  все  пак  абсурдни  като  твърдения.
 Та ето и цялата история:
 Два  Ангела  са  били   изпратени  в  града  на  Содом  от  Бог,  и  когато  пристигнали  в  града,  Лот,
 Племеник на Абрахам - се опитал  да  убеди  двамата  пратеници  на  Бога да отседнат в неговия дом.
 Нравите по  онова  време  са  били  съвсем  различни, и всички пътници са зависели в голяма степен
 от  благоразположението  на  домакините  си. Моралът  на  обществото  по  онова  време  е  изисквал
 специално отношение  към  пътниците,  като им  се  предлага  вода  или  вино, храна  и  подслон. По
 онова  време, ако морала  не е задължавал  домакините  да  правят това, всички пътувания биха били
 ако не невъзможни, то поне ужасно трудни.
 Ангелите се съгласили, отседнали в Лот, и след  като  вечеряли  се  приготвили  да  си  лягат.  Тогава
 жителите на Содом се събрали пред дома  на  Лот,  претендирайки,  че  ангелите  са  чужденци  и  те
 (жителите на Содом) трябва да ги  "опознаят" (има  се  предвид  да  ги  изнасилят) В желанието си да
 защити на  всяка  цена  гостите  си, Лот отказал  това на разгневената тълпа, и вместо тях предложил
 на тълпата  да  изнасили  двете  му  девствени  все  още  дъщери  с  думите: "Те все пак са жени!". Тук
 има голям спор между  различните  прочити  на  Библията. Какво точно е искал да каже Лот. Според
 хетеросексистите и хомофобите Лот е искал  да  каже, че  изнасилвайки "все пак жени" - това няма да
 се явява хомосексуален акт. И че с това той е призовавал съседите си към хетеросексуализам. Но това
 е   много   странно   тълкувание   имайки   предвид   че   Библията   осъжда  много  ясно  сексуалното
 насилие като цяло. В този случай Лот не би  трябвало  да  се  противи  на  един "грях" замествайки го
 с предложението за по-голям грях. Най-разумното  обяснение  в  случая  на  думите  на  Лот  е  факта,
 че тогава жените са се смятали  за  същества  от  долна  категория,  които могат  безнаказано да бъдат
 изнасилвани,  мъчени  и  убивани,  и  които  са   принадлежали  на  собствениците  си.  Та  нататък -
 съседите на Лот отказали  замяната  на  чужденците с  дъщерите  на  Лот  и  се опитали  да  ги вземат
 насила. Ангелите  издърпали  Лот  обратно в къщата, и ослепили  тълпата  отвън, така че да не могат
 да намерят  вратата и да  превземат  къщата. После ангелите предупредили Лот да вземе семейството
 си и да напусне Содом, защото града скоро е щял да бъде  разрушен  от  Бог. Така... най-смущаващото

Религиите и хомосексуализма.
в тази история е, как  трябва да се  тълкува  и  прочете  израза  "да  ги  опознаят".
 В оригиналния  текст  е  използувана  староеврейската  дума  "yadha"  (познавам,
 опознавам), която се  използува  на  няколко  места  в  Библията и се превежда с
 различно значение в  различните  пасажи.  В  повечето  случаи  тази  дума  носи
 значението на "пълно опознаване на..." в много случаи  носи  друго значение "да
 проверя пълномощията на...", и в някои (най-рядко) случаи  носи  значението на
 "правя секс със...". В конкретния  случай  с  историята  на Лот е  кристално ясно,
 че тълпата отвън е искала да навреди по някакъв  начин  на  чужденците, и само
 поради моралното отношение на Лот към  неговите  гости  това не се е случило.
 В такъв случай мисля, че може да се смята  за  верен прочита  на  думата  "yadha"
 като  желание  на  тълпата  отвън  да  насили  и  изнасили ангелите (правя секс със...) Между другото
 през  онези  времена  хомосексуалното  изнасилване  е  било   често   срещано   явление.  Кралете  на
 завладяваните страни и кралства често са били публично изнасилвани от  армията  на  победителите
 като  символ  на  пълната   победа   над   завладяваните,  и  като  върховно  унижение  на  поробения
 народ. Войниците на тези армии не са  били  хомосексуални,  а  хетеросексуални  мъже,  използващи
 хомосексуалното изнасилване  като  акт  на  насилие. Това е супер  неопровержимо,  и  непрекъснато
 се повтаря и от Историята и от  Религията. В този  смисъл,  понеже  никога  и в нито  едно  общество
 хомосексуалистите не са били преобладаваща  част, то е несериозно  да  се  твърди, 
че  тези  армии...
 както и жителите на Содом са били  хомосексуалисти. Не - те  само  са  използували  хомосексуалния
 акт, като акт  на  насилие.  Но  за  нещастие... много  от  теолозите... хетеросексисти  и  хомофоби,  не
 признават, че  Библията  и  Исус  заклеймяват  не  хомосексуалния  акт,  а  хомосексуалното  насилие.
 Те прочитат хомосексуалното  изнасилване като хомосексуален акт, не признават факта за насилието,
 и изобщо  не  се  съобразяват  със  смисъла  на  текста.  Причината  за  разрушението  на  Содом  не  е
 хомосексуализма  като  доброволен  избор  на  жителите  му,  греха  на  Содом е  бил  възгордяването
 на  жителите  му,  негостоприемството  им,  пренебрегването   на   бедните,   алчноста,   лакомията и
 идолопоклоничеството. И нито дума за хомосексуалноста  като  причина,  в  нито един текст свързан
 с разрушаването  на  Содом.  Споменават  се  много  причини. Но не се споменава хомосексуалноста.
 Да  не  говорим   за   женската   хомосексуалност.   За  нея   няма   нито   намек!   Хетеросексистите  и
 хомофоби-теолози   четат   наобратно - те   не   споменават   нито   дума   за   други   причини,  освен
 хомосексуализма,  и  то  като  цяло - и   мъжкия   и  женския,  за  разрушаването  на  Содом.  Напълно
 пренебрегват текста. Не се интересуват  от  нищо,  което  не  сочи,  че  не  хомосексуализма,  и  то  не
 само мъжкия, но и женския са били причината за разрушаването на Содом.

     Гнусотата - Левит 18:22 и 20:13

 Може би двата цитата, с които  в  най-голяма  степен  се  злоупотребява  срещу  хомосексуализма,  се
 намират тук:

 "С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота"
 Левит 18:22

 "Ако някой  легне с мъжко,  както  с  женско, и двамата  са  извършили  гнусота;  непременно  да се
   умъртвят; кръвта им да бъде върху тях"

 Левит 20:13

 Първото, което  мога  да  кажа  относно  тези  текстове, е  че  Свещения  Кодекс  на  Левит е  написан
 предимно  като  ритуално  ръководство  за  Равините - израелските свещеници. Днешните християни
 не се чувствуват изобщо - дори и в  най-малка  степен  обвързани  към  ритуалите описани от Левит.
 Ако  християните  днес  обаче  настояват  да използуват тези пасажи, за да осъждат хомосексуализма,
 тогава според мен те трябва да се съобразяват и с останалите  правила  и  ритуали  описани там, а не
 само да тълкуват  изгодните  им  реплики. Според  останалите  правила в Свещения Кодекс на Левит
 се забраняват:

  - Сексуален акт по време на менструалния цикъл на жената
  - Татуировките
  - Носенето на някои видове бижута
  - Ядене на някои видове месо
  - Носене на дрехи от смесени тъкани (примерно от памук и полиестер)
  - Смесено отглеждане на животни (примерно отглеждане на овце и кози)
  - Засяване на полетата и градините с различни сортове семена
  - Яденето или докосването на мъртво свинско месо, заешко месо и някои видове морска храна
  - Забранява се на мъжете да си подстригват косите и да си бръснат брадите
  - Също така подкрепя полигамията и изисква в събота да не се работи нищо (съботянството).

 Та очевидно е, че е  много  преднамерено и лицемерно да се използуват  правилата на Левит за да се
 преследва хомосексуализма, а в същото време същите  тези  "християни" да  не споменават нито дума
 за другите правила на Левит, и да ги нарушават без изключение. Другото,  което  трябва  да отбележа
 е превода на думата отвращение (гнусота). В оригиналния  текст е използвана  староеврейската  дума
 "toevah", която в смисъла си,  означава  нещо,  което е отвратително  според  Бога,  защото  е  нечисто,
 нелоялно,  или  несправедливо.  Терминът  "отвратително  (гнусно)"  се   отнася   в  текста  общо  към
 идолизирането  и  към  някои  религии   към   други   Богове,  които   също   така  са  подтиквали  към
 проституция. Исак например свързва  думата "toevah"  изключително с култовата проституция и дори
 няма и намек  за  хомосексуалните  отношения  извън  тези  свързани с проституцията  и сексуалното
 насилие.
 Но  да  се  върнем  на  текста. За  този  "грях" в Левит 20:13 се предвижда смъртно наказание. С други
 думи  новите  кръстоносци  срещу  хомосексуалноста  с Библия в ръка приканват да бъдат умъртвени
 и унищожени  всички  хомосексуалисти. Този  момент за предвижданото  смъртно  наказание за този
 "грях" се премълчава, незнайно  защо, от  религиозните  противници  на  хомосексуализма.  Може  би
 те самите съзнават абсурдността и нечовечноста на подобно Божие предписание, и това, че подобен
 призив  би  отблъснал  мног о хора  от   техните  аргументи. Бог  не  иска  от  хората  да  се  гнусят  от
 хомосексуализма... Той  иска  от  хората  да  убиват хомосексуалистите... но не само тях... според този
 текст трябва да се убиват татуираните, например... или  тези, които  се  подстригват. Ако тези хора са
 прави в своята религиозност,  защо  не  поискат  наравно с изтребването на хомосексуалистите, да се
 избият и всички подстригващи косите си и  бръснещи  брадите си мъже. Бог предписва да се избиват
 и непослушните деца, и тези които  отговарят и не  слушат  родителите си. Бог определя жените като
 лична собственост на мъжете, и много други... Нима  това  трябва да се направи... нима е правилно...
 нима  някой  би  взел  на  сериозно  подобни  искания. Селективноста  тук  е  просто  жалка.  Защо се
 говори  само  за  хомосексуализма. И накрая... в този  текст  също  не  се  споменава  в  какъвто и  да е
 контекст нищо относно женската  хомосексуалност. Никъде не е  казано  дали  е "гнусота" ако "женско
 легне с женско като с мъжко". И тук  Божието  слово  няма  нищо  против  лесбийките. Нещо повече -
 прочита на Левит 18:22 "С мъжко да  не  легнеш  като с женско; това  е  гнусота" така  както е  даден в
 българския превод, говори недвусмислено, че гнусота е именно да НЕ легнеш с мъжко като с женско,
 тоест, който мъж НЕ легне с друг мъж като с жена, върши гнусота. Да плача ли или да се смея, когато
 някое попче размаха  този  текст  пред  очите  ми  за  доказателство, че Бог осъждал хомосексуализма.
 Ами според българския  превод  Бог  осъжда в този текст именно хетеросексуализма, ако и аз на свой
 ред започна да си интерпретирам.

     Римляни 1:26 - Срещу законите на природата

 "Заради това, Бог  им  дари  срамни  страсти. Дори  техните  жени  промениха  естествените  си
 (physin) отношения в неестествени (para physin) такива. По същия начин мъжете също изоставиха
 естествените (physin) връзки с жени и се възпламениха в страсти един към друг"

 Римляни 1:26

Религиите и хомосексуализма.
В  този  пасаж  гръцките  думи "physin" и "paraphysin"  са  преведени  съответно
 като  "естествено"  и  "неестествено".  Противно   на  общите  вярвания  обаче,
 гръцката  дума  "paraphysin"  не  носи   значението  на  "противно  на  законите
 на  природата",  а  съдържа  смисъла   на  действие,  което  е  нехарактерно  за
 личноста  на  този,  който  извършва  нещо. Например  същата дума "praphysin"
 е   употребена   в   Римляни  11:24,  където   Бог   постъпва   по   нехарактерен
 (paraphysin) начин,  за  да  приеме  Друговерците. И ако трябва да изтълкуваме
 коректно  Светото  Писание, текста  в  Римляни 1:26 би трябвало да означава,
 че е неестествено за  хетеросексуалните  да  имат  хомосексуални  отношения,
 така   както   е   неестествено   хомосексуалните    да   имат   хетеросексуални   отношения.  Та  това  е
 най-странния от  всички  библейски  аргументи  на  теолозите. Апостол Павел предупреждава в тези
 пасажи, че  Бог  ще  накаже  всички  хора, които  не  зачитат  Неговото (на Бога)  първенство.  И  това
 наказание  ще  се  състои  в  това,  че  Той   ще   обърка   тяхната  сексуална  идентичност,  та  мъжете
 да  спят  с  мъже,  а  жените  с  жени.  Това  е  единственото  място,  в  което Бог споменава женската
 хомосексуалност. Но защо се тълкува  това  като  заклеймяване  на  хомосексуалноста? Нима  би  било
 наказание  за  хомосексуалистите  мъже  и  лесбийките,  ако  всички  мъже  станат гей а  всички жени
 лесбийки? Тогава това би бил един идеален свят. По-скоро Бог е заплашвал, че не го ли почитат като
 пръв и единствен той ще обърка сексуалноста на всички  хора за наказание, и от тук за една лесбийка
 той ще промени сексуалноста и така, че да ляга с мъже, което  би било  истинско наказание. Не би ли
 било по-логично Бог да е имал в предвид, именно това?

     1 Коринтяни 6:9, 6:10 и 1Тимотей 1:9, 1:10, 1:11

 "Или  не  знаете,  че  неправедните   няма   да   наследят   Божието   царство?   Недейте   се  лъга.
 Нито  блудниците,  нито  идолопоклонниците,  нито  прелюбодейците,  нито   малакийците,  нито
 мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците,  нито хулителите, нито
 грабителите няма да наследят Божието царство."

 1 Коринтяни 6:9, 6:10

 "Като  знае  това,  че  законът  не  се  налага  за  праведния,  а  за  беззаконните  и  непокорните, за
 нечестивите  и  грешните,  за  неблагоговейните  и  скверните,  за  убийците  на  бащи  и  убийците
 на  майки,  за  човекоубийците,  за  блудниците,  мъжеложниците,  търгуващите  с роби, лъжците,
 кълнящите  се  на  лъжа,  и  за  всичко  друго,  що  е  противно на здравото учение, според славното
 благовестие на блажения Бог, което ми биде поверено."

 1Тимотей 1:9, 1:10, 1:11

 Тук в тези текстове има две думи, които се отнасят  до хомосексуализма според хомофобите, но които
 явно не се превеждат правилно: "malakee" - малакийците - (изнежен) която  се намира в 1 Коринтяни
 и  "arsenokeeteh" -  мъжеложници  - (прелъстяващ  себе  си  с  мъжкия  пол),   които   се  появяват  и  в
 1Коринтяни  и  1Тимотей.  Гръцкия  термин  "malakee"  се  използва на много места в Библията, за да
 се опише човек,  който е  недисциплиниран  или  морално слаб, и никога не е използван да се опише
 нечия  сексуалност  или  пол. Така  е  до 1946  година, когато в термина  "malakee" е вложен сексуален
 подтекст   при   превода   на   Ревизираната   версия   на   Библията.   Вторият   термин  "arsenokeeteh"
 литературно означава "мъж активен в леглото".  По  незнайна  причина  този  термин  се  преиначава
 при  превода  в "мъж  активен  в  леглото  с  мъж". Термина "arsenokeeteh" e прекалено  неясен за да се
 привежда като доказателство, и  при  различните  преводи е търпял прекалено много интерпретации
 от  различните  преводачи,  включително  и  като  "хора  с  позорни  навици".  Позорни  навици  като
 цяло  могат  да  бъдат  изключително  много  навици. Ако  Апостол  Павел е имал в предвид мъжката
 хомосексуалност тук, то защо не е използвал някоя  много по-точна от старогръцките думи описващи
 мъжката  хомосексуалност? А какво  става  ако  се  вземе  в  предвид много разпространената по това
 време  в  Гръко-Римската  култура   култова   проституция, и  се  отнесе   към  нея  този  термин  "мъж
 активен в леглото", няма ли  да  се  окаже  много  по-подходящо,  и  да  се  окаже,  че  Апостол  Павел
 и имал в предвид не хомосексуализма а култовата проституция.

 Като граждани на една  демократична  страна всеки от нас има право да изповядва, вярва и отстоява
 правата на Религията, която изповядва. Но като  граждани  на  една демократична страна всеки човек
 носи и отговорноста, че нито една Религия, вяра,  убеждение  или  каквото  и  да  било  няма  да бъде
 насочено  към  ограничаване  на  правата  и  гонения  на  други  хора. Религиите са различни... някои
 от тях забраняват ядене на определени  видове  месо, или забраняват танците, забраняват модерните
 технологии,  свинското,  или  контрола  над  раждаемоста.  Хората заклеймяващи  хомосексуалността
 поради  религиозните  си  схващания  имат  правото  да изразяват своите вярвания и своята позиция,
 но те нямат право  да  настояват  всички  хора  да  живеят  според  каноните  на  техните  схващания.
 Нашето общество за разлика от Афганистанското  например не се основава и базира на религиозните
 схващания и канони. Законодателството  също не е изградено  на  тях. Човешките  права  на  всеки са
 гарантирани, и в този смисъл много по на място в това наше общество са именно хомосексуалистите
 със своята търпимост,  демократичност и  толерантност,  отколкото  отричащите  правата  на  всички
 "друговерци" попски чада.

  Прочетете какво е отношението на някои Църкви към хомосексуалноста

  Прочетете пълния текст на Новия Завет на Библията в превод на Български

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 

 

 

 

 
Назад в главна