Анелия Гишина - психолог

 

  

Анелия Гишина - психолог

За връзка:
[email protected]

София 1592 п.к. 29

   Ако се нуждаете от помощ, съвет или просто някой с които
 да  споделите,  ако  черни  облаци  се  опитват  да помрачат
 прекрасното   чувство   да   усещаш   жена,  ако  просто  се
 чувствате  сами, неразбрани, объркани,  или  просто  искате
 да  си поговорим - пишете  ми. Ще  се радвам, ако успея да
 се докосна до  вашата  болка, до  вашите  мечти, до вашите
 стремежи и желания. И още повече ще се радвам ако с Вас
 заедно успеем да видим  светлината в мрачното  време, ако
 успеем да видим  красивото и Вие да можете без страх, без
 предрасъдаци и без  терзания  да  откриете себе си и своето
 щастие. 
    Ако  вашето  дете е  различно, ако губите връзката с него,
 но продължавате  също  толкова  силно  да  го  обичате, ако
 не можете  да го разберете, а искате, да потърсим  пътя към
 неговото  сърце,  към  разбирането  и топлотата, които са му
 така необходими. 
    Ако мама е някак  различна, ако  не е  като  всички  други,
 ако в нейното сърце  има място и за друга жена, ако тайната
 ви  изпепелява,  ако  няма  на  кой  да  кажете  и  просто  да
 поговорите,  ако  ви  е  страх че  някоя  ви  е  изместила - да
 поговорим, да  кажем  страховете  си и  да  видим  голямото
 сърце  на  майката  отдадено  изцяло  на вас. Да, то е ваше,
 просто  трябва да го  намерим, защото  няма нищо по-силно
 от магическата връзка между майка и деца. 
    Ако  нещата с вашата  приятелка,  сестра, дъщеря, майка
 или  позната  са  се  променили в деня в които  сте разбрали
 нейната  сексуална  ориентация, ако ви е трудно да говорите
 с нея, ако  остават  недоизказани  неща, да  потърсим  пътя
 към  старите  отношения, към предишният човек - какво се е
 променило и какво е останало същото. 
    Никой  не  е  сам  на  този  свят!   Ще  бъдат  организирани
 сбирки за да видим нещата заедно, да ги обсъдим, да чуем
 какво мислят  другите, да споделим, да разберем с какво те
 са се сблъскали и какви успехи са постигнали.

Анелия Гишина - психолог

   главна