Целувката

    Целувката!  Понякога си мисля, че нищо от тръпката  на  любовта, от страстта и огъня на чувствата, обземащи
 ни при  докосването до друга  жена, която силно  желаем, нямаше да е толкова вълнуващо, ако не съществуваше
 целувката.    За   много   жени   целувката   е   предверието   към   света   на   секса.    Целувката   може   да   бъде
 най-великолепното  и  вълнуващо  нещо  на  света, 
но  може  и  да  е  най-отвратителното.  Защото  ние - жените,
 целуваме  не  с  устните  си,  а  със  сърцата  и  душите  си.  Тук  има  снимки  събирани  от  мен.  Не  са снимки на
 специално  наети  модели, а ако  има  модели, то това  са снимки, които сърцето не ми е позволило да изключа от
 колекцията.  За  да е опожаряваща, красотата  трябва  да  е  естествена.  Наслаждавала  съм  се с часове  на  тези
 снимки, и искам да ги споделя с всички жени, които могат да оценят това, което виждат.

предишни   1   2   3   4   следващи          

 

                 

                  

                  

                  

   предишни   1   2   3   4   следващи

снимки  /  главна