Когато феминистките-лесбийки победят...

 

    Много  пъти  са  ме  питали  какво - по  дяволите - ще правим с вече безполезните  мъже, когато феминистките
 лесбийки победят?! Ами ето - ние вече можем и да се размножаваме без тях, превземаме типично мъжки области
 в обществените, битовите  и  професионалните  сфери,  защитаваме  си  се  сами,  напредваме  в  образователно и
 социално отношение,  и  така  нататък...  Та  ето  някои  забавни  идейки, за  какво можем  да ги ползваме тогава,
 когато патриархатът ще е безвъзвратно минало:

 

 

                    Паркинг-места за велосипеди

 

 

                    Навлажняване на пощенски и таксови марки

 

 

                    Разделяне на пръстите при педикюр

 

 

                    Масичка за следобедно кафе

  феминизма   главна