Мъжете имали чувства?!
(най-новите открития на bglesbian)

 

Мъжете имали чувства??! Когато  изследователки  от  Българската  Академия  на Науките (БАН)
 прикрепили електроди  към  мозъка  на  мъжки човешки същества и ги
 свързали  с  телевизорите,  които  мъжете  постоянно  зяпат, не са били
 много  сигурни  какво  ще  открият  и  дали  изобщо  нещо  ще  открият.
 "Понякога  човек  се  чуди  дали  мъжете  имат  мозък  в  главите  си",
 обясни  за  bglesbian   ръководителката  на  проекта  Антония  Павлова.
 "След като се  убедихме, че в  главите  им  все  пак  имало  мозък,  ние
 естествено предприехме и следващата стъпка."
 През последните няколко десетки години учените по света откриха, че
 много животни, включително  кучетата  и котките, изпитват емоции и
 имат чувства. "Ние си помислихме, че е крайно време да се тестват и мъжки  човешки същества, за да се разбере
 дали е възможно и те също да изпитват чувства." - казва Павлова.

 На мъжете са били показвани различни филми като са били следени реакциите на мъжете при четири категории:
 страх и отвращение, гняв, тъга и безчувствие. По време на експеримента паралелно мъжете също са отбелязвали
 на  лист  какво  чувстват. Странното е било  откритието, че въпреки  отчитането  на  емоции  в  апаратурата,  а  и
 отбелязването на наличието на тези емоции от самите  мъже, то на лицата  им не се е изписвало  нищо. Визуално
 са си оставали  видимо  безчувствени. Най-честата  емоция, отбелязана  от  апаратурата е била  гняв и след  това
 тъга. По-късно при засичане с данните  написани от самите мъже се разбрало, че тези  гняв и тъга  са  се дължали
 предимно  на  факта,  че  не  са  могли  да  станат  и  да   напуснат   филма   по  средата  на  прожекцията.  За  сега
 изследователките нямат отговор дали наличието на тези чувства се дължи на инстинкта или са плод на осъзнати
 човешки реакции.

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

  главна   феминизъм   открития