Мъжете са насилници - да ги избием!
(най-новите открития на bglesbian)

 

Да избием насилниците Домашното   насилие   върлуващо  в  България,  Европа  и  по  Света  е
 придобило  пандемиални  размери. Смъртнните  случаи  при  жените  в
 резултат от  домашно  насилие,  са повече от тези в резултат на ракови
 заболявания, инфаркти и катастрофи, взети заедно. Според агентки на
 Интерпол,   докладващи   и   на   bglesbian,   през  последната  година  са
 умрели   повече   жени   като   пряко   следствие  от  нанесен  побой  от
 тяхното гадже-мъж, отколкото са умрели  мъже през Втората световна
 война!!!

 Това  масово  избиване  на  жени  трябва  да  бъде  спряно,  и  има само
 един  начин  да  го  направим.  Лиза  Фон  Щейнер - Върховна Мистрес
 на  Световната  Национал  Социалистическа  Организация  за  Жените
 (WNSOW), споделя с bglesbian какъв е този начин:
 "Ние   няма   да   отговорим  с  ответно  насилие,  защото  жените  като
 пол са неспособни  да  проявяват насилие. Това,  което ние смятаме да
 направим  вместо  насилието, е с  нежност  и  убедителност  да  навием
 мъжете да  изработят  специални  конски  железопътни  вагони,  които
 ние  конструирахме  специално за тях и с които ще можем  да превозим
 всички  мъже  до един  далечен  и по-добър за тях Свят. Там с музика и
 заря, ние ще  потопим  тези  вагони в морето съвсем  хуманно и без нито една от нас да прояви насилие в каквато
 и да било форма спрямо мъжете. Ние просто не сме способни на това!

 Европейският  Парламент  напълно  подкрепял  предложената  от  Фон  Щайнер  програма.   Предстои  формално
 гласуване  на  одобрения  вече  от  Европарламента  бюджет  за  изпълнението  на  набелязаната хуманна цел. На
 организацията  Световната  Национал  Социалистическа  Организация за  Жените (WNSOW) ще бъдат отпуснати
 по три военни бази във всяка държава, за да се организират разпределителни пунктове за хуманна депортация на
 мъжете. Ще бъдат отпуснати и 300 милиарда  евро  парични  средства  за да бъдат  доставени  всички необходими
 материали за изработване на нужните вагони.

 Според Мистрес Щайнер Европа ще процъфтява освободена от насилие, след като мъжете бъдат транспортирани
 до крайните етапи в Атлантическия океан,  където  ще  бъдат  разтоварени,  далеч  от  жените  и децата. Мистрес
 Щайнер добавя замислено: "За съжаление ние вече не разполагаме с евтина газ."

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

  главна   феминизъм   открития