Най-новите открития на bglesbian
(най-новите открития на bglesbian)

 

 След  внимателен  прочит  на  Библията,  теоложката   Лора,   гравитираща   по   прашки  около  създателката  на
 bglesbian заключи, че мъжът  всъщност е създаден не  от Бог, а от Сатаната. Сатаната създал мъжът за да нервира
 Бог и да му подлива  вода.  Това  принудило  Бог  да  потърси  противодействие,  като  за  да  компенсира  лошото,
 създадено от Сатаната се е принудил да създаде Жена, която да създава баланс и скомина на мъжа и съответно на
 Сатаната в негово лице. Всъщност  по това  време  Сатаната  е  бил  прост  мародер,  наречен Луцифер, който чак
 като  видял  Жената,  създадена  от  Бог,  се   превърнал  в  Сатана  и  за  вечни  времена  засрамен  се  потопил  в
 огньовете на Ада.                                                                                                                                                                              

 Тук  историята  прекъсва,  защото  създателката   на  bglesbian   замисли  божествени  мисли  на  теоложката  и  от
 нейните прашки нищо не остана. За мъка на мъжа и за благоденствието на човешкия род.                                            

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

  главна   феминизъм   открития