Филмите,  филмовите  епизоди,  видеоклиповете и музиката в MP3 формат на този сайт се предоставят
  безплатно  на  потребителките,  имат  само  информационен  характер и са  предназначени  единствено
  за  запознаване  на потребителките  с  дадения  филм, епизод,  видеоклип  или  песен,  с  техния  текст
  музика  или  картина.  При  download  на  тези  видео  и  аудио  материали,  се  предполага  съгласието
  на потребителката  да отстрани изтеглените файлове  от  своя компютър в срок от 24 часа след
  изтеглянето  им,  да  не  ги  презаписва  или  предоставя  на  трети  лица. 
Запазването  на тези
  материали  над  24  часа,  тяхното  презаписване  или разпространение, нарушава авторските права на
  техните създатели и на законите  свързани с тези права. Качеството на предоставените за запознаване
  от  потребителките  видео и аудио материали е много по-ниско от качеството  на  оригиналния  продукт.

                                                                                                                    bglesbian Администратор