Секс и сексуални фантазии

 

Секс и сексуални фантазии    При  повечето  хора, още в детството се  появяват първите еротични или сексуални
 фантазии,  изпълняващи   разнообразни  функции  и   предизвикващи   широк  спектър
 от  реакции.  Някои  фантазии  са  приятни  и  радостни,  докато   други  предизвикват
 безпокойство,  недоумение   и   дори   шокират.   Първо   ще   обсъдим   функциите   на
 еротичните  фантазии, а  след  това,  ще  ви  предложим  класификация  на  най-често
 срещаните от тях. За по-голяма яснота, ще ограничим  обяснението  на самия термин,
 само с тези фантазии, които ни идват на ум в будно състояние, не на сън.

     Честота на различните сюжети в сексуалните фантазии - по низходящ ред (Masters,
 Johnson, 1979; данните са получени чрез анкета за периода 1957 - 1968г.):

        1. При хетеросексуални мъже:
                 a. Смяна на постоянната партньорка;
                 б. Насилствен акт с жена
                 в. Гледане на секс
                 г. Хомосексуален акт
                 д. Групов секс

        2. При хетеросексуални жени:
                 a. Смяна на постоянния партньор;
                 б. Насилствен акт с мъж
                 в. Гледане на секс
                 г. Идилична среща с непознат мъж
                 д. Любов с лесбийка

        3. При хомосексуални мъже:
                 a. Картини на мъжки полови органи
                 б. Насилствен сексуален акт с мъж
                 в. Хетеросексуален акт с жена
                 г. Идилична среща с непознат мъж
                 д. Групов секс

        4. При лесбийки
                 a. Насилствен сексуален акт
                 б. Идилична среща с постоянната партньорка
                 в. Хетеросексуален акт
                 г. Спомени за минали сексуални изживявания
                 д. Садистични сцени

   По принцип, за да можем да фантазираме, е необходимо да притежаваме въображение, способност за творчество
 и игра. Обаче, когато  фантазията се превърне в главен  регулатор в живота на човек, елементът на играта може
 съвършенно  да  изчезне. В такава  ситуация,  човек  съвсем  малко се различава от  хазартния  играч, който също
 започва да играе само за развлечение, но след това става роб на страстта си.
   Понякога е трудно да разграничим  сексуалната  фантазия от сексуалното  влечение. Както чувството на глад и
 мисълта за храна, могат да се слеят в едно, така и сексуалната  потребност  може да се слее с мисълта за това как
 да получим  сексуално  удовлетворение.  Дори  може  фантазията, най-общо  казано, да се определи като замисъл,
 а  разграничаването  между  привидението и  реалността  не  винаги  е  възможно.  В  някои  случаи,  сексуалната
 фантазия изразява сексуалното  желание, докато в други, тя провокира  желания, за удовлетворяването на които
 въобще не са нужни фантазии.

     Самички или в двойка?
    Много се отнасят към своите фантазии  като  към  строго  лична  работа  и  не  разказват  на  никого  за  тях. Но
 съществува  мнение, че споделянето  им с партньора, може да укрепи  взаимоотношенията  и взаиморазбирането.
 Подразбира  се,  че  нежеланието  за  споделяне  свидетелства  за  егоизъм  и  незрялост.  Освен  това, известни са
 случаи,  в  които  след  дълга  връзка,  и  двамата  партньори  откриват,  че имат едни и същи фантазии (например
 за  анален  секс). Те не са си разказвали  за  това, от  притеснение, че партньорът  ще  се  смути,  ще  се  обиди  или
 няма да иска да си "поиграят". Понякога фантазиите на двама човека, имащи интимни отношения, са абсолютно
 припокриващи  се:  например  единия  мечтае  да  го  удрят  по  време  на  полов  акт,  докато  другия  иска  сам да
 напляска някого. 
    Тези, които смятат, че нежеланиета за споделяне на фантазиите свидетелства за незрялост, привеждат огромно
 количество  доводи,  някои  от които, са очевидно грешни. Като цяло тези доводи се свеждат до следното: Първо, 
 ако  човек  се  притеснява  от  своите  фантазии, това е признак  за  незрялост. Второ, в интимните  отношения не
 трябва  да  има  никакви  прегради  в  общуването, и свободата  на  общуване - е признак на зрялост и преданност.
 Трето, пълната откровеност ражда по-дълбоко  взаиморазбиране  между  партньорите и укрепва отношенията им.
 И накрая, еротичните фантазии, се скриват  по-скоро  от  хора, които  са  сексуално  подтиснати  или "правилни".
 Споделяйки  тези  фантазии,  човек  може  да  се  освободи  от  собствената  си  скованост  (а  след  това  да  стане
 "по-зрял") и ще може да получи по-голямо удоволствие от секса.
    Тези доводи, в много отношения, са твърде опростени. Преди всичко, нежеланието на човек да споделя каквито
 и да било мисли  или чувства, въобще не свидетелства за неговата  зрялост. Понякога фантазиите на даден човек
 не отразяват сексуалните  му  предпочитания, така че разказвайки  за  тях,  той  може  да  създаде у партньора си,
 съвършенно  различна  представа  за  своите  потребности  и  желания.  Например,  мъж  може  да  "вижда"  как е
 подложен на  насилие и да  получи  удоволствие от такава  фантазия, но това  въобще не означава, че той иска да
 бъде изнасилен или че ще получи удоволствие от това. По същата логика, ако човек фантазира, че ограбва банка,
 то трябва ли да смятаме, че има криминални наклонности или че е "опасен".
    Партньорът може  не само  да  разбере  погрешно  фантазията, но и да започне  да  мисли, че този, който я има, е
 способен и да я осъществи. Узнавайки, че определена  сексуална  фантазия  възбужда  партньора,  човек  може да
 се опита да я осъществи (дори ако това му е неприятно), с желанието, да докаже  широтата  на  възгледите си или
 да угоди на партньора. И какво, ако той е в грешка, и в крайна сметка партньора въобще не иска това? Понякога,
 споделяйки  сексуалните  си  фантазии,  пораждаме  у  партньора  чувството  на  ревност,  вина  или  недоверие  в
 собствените сили, особено, ако фантазията  говори  за  сексуална неудовлетвореност или за желание да се пробва
 нещо различно.
    Много отбелязват, че сподеянето на сексуалните им фантазии с партньорите, въобще не се оказало възбуждащо
 за последните. Но това не се получава  винаги - понякога  еротичния  стимул  от  фантазията  дори  се увеличава.
 За съжаление, не можем да предугадим, ще донесе ли едно такова споделяне  удоволствие на партньора или само
 ще създаде проблеми.

Секс и сексуални фантазии    Неволни фантазии
    Не всички фантазии можем да "повикаме" по своя воля и не всички от тях
са приятни. Някои се появяват отново и  отново, дори да са съвсем  нежелани;
други  се  впиват в съзнанието  на  човек, плашат го  и наклаждат  чувство  на
вина.  Такива  фантазии  могат  да  предизвикат  или  сексуална  възбуда,  или
безпокойство, което влияе върху всички сексуални чувства.
    Обикновено,   в  неволните   фантазии,  
  участват    такива    ситуации   или
поведение,  които  човек  счита за аномалии (но предизвикващи възбуда), като
въображаемо наказание или телесни увреждания и т.н. Наказанието вплетено
 във  фантазията,  е  много  разнообразно - от  физически  недъзи  (например  венерическо  или раково заболяване)
 до  поява  на  чужди  хора  в  разгара  на  сексуалния  акт,  арест, изпращане в затвор и т.н. - и има способността да
 извлече удоволствие от едно или друго нещастие. Понякога, неволните  фантазии  създават  проблеми  в реалния
 живот: човек започва да избягва полова активност, да изпитва  дълбоко чувство на вина в сексуален  аспект или
 у него възниква полово разтройство. 
    Не е трудно  да  си  представим, в  какво  смущение  може  да  изпадне  40-годишна  омъжена  жена с религиозни
 убеждения и консервативни възгледи за секса, ако по време на полов акт с мъжа и, нееднократно и "се появява"
 картинката, че тя участва  в  групов  секс. Ако такива фантазии се явяват редовно, не е лошо да се обърнете към
 консултант. Психолози, психотерапевти  или  секспаталози  могат да научат човек да промени това безпокойство
 или да "блокира" подобни мисли. (Wolpe, 1969; Abel, Blanshard, 1974).

     Безопасност на стимулиращото възбуждане
    Сексуалните  фантазии  създават  безопасна,  надеждно  защитена  среда,  даваща  свобода  на  въображението и
 чувствата. Доколкото те са никому  известни,  невъзможно е някой да ги критикува, а тяхната вътрешночовешка
 същност  предпазва от персонална  отговорност. Ако обърнем  внимание, че  в  по-голямата  си  част, сексуалните
 фантазии често  са  свързани с такива ситуации и поведение, които ако се превърнат в реалност, биха могли да се
 разглеждат като недопустими или противозаконни, ще видим, че необходимата безопасност като основа, на която
 се ражда  възбудата, е абсолютно  разбираема. Мек и благовъзпитан  университетски  професор,  може  да  рисува
 в своето  въображение, картини  на  оргии с трите  привлекателни  студентки,  седящи  на  първата катедра и при
 това, не рискува своята  репутация  или  положение. Млад адвокат  може да  фантазира за изнасилване на  някоя
 от клиентките си, без това да  заплашва  неговата  репутация. Подрастващите  могат да фантазират за похищение
 на  най-добрия си  приятел, без  да се страхуват от родителски  гняв  или  загуба  на  приятеля. Разбирате, ч е този
 елемент на защитеност, обезпечава привлекателността и силата на еротичната фантазия.

     Да се освободим от чувството за вина и тревога
    Фантазиите  от  всички   типове,  действат   като   психологически   охранителни  клапани,   които  обезпечават
 освобождаването  от  вътрешно  напрежение  или  удовлетворяват  потребности,  чрез  относително безболезнени
 способи (Byrne, 1977). В своите фантазии, можем  да  отмъстим за реална  или  въображаема  несправедливост, да
 победим страха и да компенсираме някакви лични недостатъци, носещи ни неприятности в реалния живот.
    Когато живеем в общество, подчинено  на  някакви  сексуални ограничения, забрани и правила за необсъждане
 на  половото   поведение,  фантазиите  често  се  оказват  важно   средство,  което  ни  помага  да  се  справим  със
 сексуални конфликти и недоразумения.

     Фантазиите като репетиция
    В много случаи, фантазиите служат като  начин за предвиждане  на  предстоящо събитие  или  като  подготовка
 на  нашето  поведение  за  нещо,  което очакваме. Тази функция на сексуалните фантазии е много важна, особено
 в младостта, а и при  хора с ограничен  сексуален  опит. Възможността  да  представим  самите  себе  си в процеса
 на конкретна  еротична активност (например  орален  секс), ни  позволява да предвидим  някои  проблеми,  които
 биха  могли  да  възникнат.  С "преиграването" във  фантазията  ни  на  някаква  сцена  няколко  пъти, можем да
 помислим как  да доведем до минимум  сложността, и дори  да си помогнем, частично да се избавим от усещането
 за  неловкост,  смущение   или  удивление.  Разбира  се,  когато  фаназията  се  пресътворява  в действителността,
 може да се окаже,  че  реалното  събитие  значително  се  отличава  от  въображаемото.  Но, можем да използваме
 фантазиите, в качеството им на репетиции, което ще ни донесе повече спокойствие и увереност.

     Фантазиите като сексуални ценности
    Много от нас, навярно  разбират  природата  на  сексуалните фантазии, като  наличие на действително желание
 да се участва в представяната  ситуации  или  преживяването й. Това  е  равносилно  на  твърдението,  че  човек,
 мечтаещ  да  стане  герой  от   войната,  иска  да  воюва.  Понякога   професионалистите  се  заплитат  в  следните
 ситуации:
    "Работих  с  група  терапевти - феминисти,   считащи,   че  извличането  на  удоволствие  от  фантазия,  в  която
 присъства  насилие  или  се  проявява  доминираща  роля  на  мъжа, е нищо  друго, 
освен  сексизъм. На тях  им бе
 трудно  да  отделят  сексуалната  наслада, доставяна от фантазията, от политическите  интерпретации. Познавам
 се  също  с  лекар-лесбийка,  която  почти  изпадна  в  паника, когато у нея изведнъж се появиха  хетеросексуални
 фантазии, защото се страхуваше да не се окаже "скрита хетеросексуалистка" (Lonnie Barbach, 1980).
    В  хода  на  изследване,  проведено  в  института  на  Мастерс и  Джонсън,  стана  ясно,  че  болшинството  жени,
 които се възбуждат от фантазии, отразяващи  необикновени  сексуални  действия, като насилие, кръвосмешение,
 садомазохизъм, говорят за това, че у тях няма никакво желание да реализират  своите фантазии. Що се отнася до
 мъжете, те са по-склонни да рискуват. 
    Изследването на сексуалната  фантазия на омъжените  жени  по  време  на  полов акт със съпрузите им, показа,
 че  съдържанието  на  фантазията  не  показва   наличие   на  сексуални  или  психологически  проблеми  (Hariton,
 Singer,  1974).  Мастерс  и  Джонсън  (1979)  ни  показаха,  че  повечето  хора  с  повтарящи  се  еротични  фантазии
 не  изпитват  нито  желание, 
нито  потребност  да  ги  реализират.  Освен  това,  стана ясно,  че  съдържанието  на
 най-разпространените  фантазии  при  хетеро  и  хомосексуални, в  значителна  степен е сходно. Хомосексуалните
 често фантазират за хетеросексуален секс, а хетеросексуалните - за хомосексуален акт.
    Повечето хора  разбират, че  мимолетните  фантазии  не  отразяват  дълбоко  скрити  желания,  но  допускат, че
 темата на фантазията съобщава  нещо  важно за нашата  психическа организация. Научни данни, потвърждаващи
 справедливостта  на  това  допускане  за  всички  хора, не съществуват. Нашите  сексуални и личностни ценности
 могат  значително  да  се   отличават  от  това,  което  се  представяме  във  фантазиите,  точно  както  истинката
 идентичност  на  актьора,  може  много  силно да се отличава  от  ролите, които  той  играе. Понякога, еротичните
 фантазии  извикват  чувство  на  вина.  Хората,  изпитващи  особено  силно  чувство  на  вина за своите фантазии,
 обикновено страдат от сексуална  неудовлетвореност в по-голяма степен, от тези, които са относително свободни
 от чувството на вина (Cado, Leitenberg, 1990).

     Съдържание на сексуалните фантазии.
    В  този  раздел  накратко  ще  разгледаме  някои  от  най-често  срещаните  типове  сексуални  фантазии; трябва
 да признаем, че за  много  фантазии, е трудно  да  намерим  определено  място  в  каквато  и  да  била  система  на
 класификация.

    Експериментиране
    Една от най-популярните фантазии се състои в това, че  си  представяме  такова  нещо,  което  никой  никога не
 е  правил  в  реалния  живот. Съдържанието  на  тази  фантазия  могат  да бъдат съвършенно  нови за даден човек
 обстоятелства: например, д а се окажем звезди в порно филм, да правим секс на обществено място или да играем
 ролята на проститутка. Може да пробваме различни  форми  на  сексуални  действия,  например  кръвосмешение.
 В някои случаи сладостта идва от забранения плод; в други преобладава  желанието да се пробва нещо уникално.
 Затова тези фантазии, често се използват, за да се преодолее скуката по време на секс.

Секс и сексуални фантазии Подчинение
    Ядрото на всички  фантазии  за  подчинение  е  силата.  Тя  може да се изразява
 в  умението  да  се  командва,  принуда   или   съблазънта   да  въвлечеш  някой  в
 сексуално  отношение.  Да  видим  себе  си в ролята  на монарх или робовладелец
 обезпечва    сцена    на    подчинение   на    нашите    заповеди.   Използването   на
 нефизическа сила  да  принудим  някой да прави секс с нас може да се осъществи
 чрез  ролята  на  надзирател,  директор  на  училище,  шеф.  Ако  във  фантазията
 фигурира   физическа   сила, 
то  те  се  отнасят   към  рубриката  изнасилвания  и
 садомазохизъм.   Силата,   необходима   за   съблазън   на   другите,  може  да  бъде
 вписана в сценария на почти всяка фантазия.
    Противоположният   вариант   на   тази   фантазия - идеята  за  подчинение,  т.е.
 да  се  окажем  в  ролята  на   подчинени,   слаби,  съблазнени. 
Разнообразието  на
 хора,   които    могат   да    имат   такива   фантазии   е   безгранично.   Ключовият
 момент   в   нея - невъзможност   да   окажем    съпротива,   заради    страх,   сляпо
 подчинение, икономически трудности или желание да защитим друг човек.
    Една  от  разновидностите   на   фантазията   насилие/подчинение - е темата   за  обратното,  тоест,  доминиране/
 унижение.  В този  случай силата се използва не толкова  за  победа в сексуален  план , колкото за унижение  или
 объркване на жертвата.
    Страната,  олицетворяваща  силата,  може  да  застави  жертвата  да  се  подмазва, да носи  нелепи  дрехи,  да се
 заключи сама с белезници, да направи нещо унизително. Възбудата възниква в резултат на унижението.

    Смяна на партньора
    Една от най-разпространените  фантазии. Състои се в това, че си въобразяваме  секс с друг  партньор.  Понякога
 въображението може да използва бивш партньор, някой желан партньор: съсед, роднина,  приятел, преподавател,
 продавач или някой въображаем идеал. На някои хора им става  неловко,  когато  по  време  на  секс с партньора,
 фантазират  за  друг  партньор. Чувството  на  вина се появява, когато  човек  гледа на такава  фантазия  като на
 признак за изневяра.
    Една  от  разновидностите  на  тази  фантазия,  можем  да  наречем "секс  със  знаменитост". Тук въображаемия
 партньор се избира  от  масата  знаменитости:  кино  и  телезвезди,  спортисти,  музиканти,  художници, писатели,
 известни политици.

    Групов секс
    Още  един  чест  тип  фантазия, близък  до  смяна  на  ратньора. Фантазиите на  тази  тема  варират  от  щателно
 разработване  на  оргия с приятели  до сюжети  за  древни  римляни  или  холивудски  компании. На другият край
 на този диапазон - фантазията, в която  мъжът си  воъбразява, че прави секс с две жени, а жената - с двама мъже.
 Някои от тези фантазии носят бисексуален характер, докато други са строго хетеросексуални.

    Наблюдение
    Някои силно се възбуждат от фантазии за сцени, в които  те  са  само  наблюдатели.  В най-чистият си  вид, тази
 фантазия  не  предполага  участие на  самия  наблюдател, но той  може и да бъде учатник в половият  акт, или да
 е невидим за участниците. Във  вариациите на тази тема, наблюдателят  достига  силна  сексуална  възбуда, след
 което се присъединява към секса. Тези фантазии не са еквивалент на воайорството.

    Изнасилване
    В цялото  разнообразие от сексуални  фантазии,  вероятно,  най-превратно се  възприемат  фантазиите  на  тема
 насилие. Някои  хора  си  мислят, че жените, фантазиращи  на  тази  тема,  действително  жадуват да се сблъкат с
 изнасилване, т.е. че тази фантазия  изразява  нереализирано  желание. Подобна  интерпретация е съвсем  лишена
 от основание. Най-рационално е, да разглеждаме фантазиите за насилие, като средство, помагащо на някои  жени
 да придобият увереност в това, че те са сексуално пасивни и никак активни, т.е. че тяхното сексуално поведение
 съответства   на   нашите   културни  стереотипи  (Barclay, 1973).  Освен   това,  фантазията  за  насилие  снема  от
 "жертвата" личната отговорност за изпитаното от секса удоволствие.
    И  тук  формите  са  много  различни.  Жените  могат  да  видят  себе си като насилници, а мъжете като жертви.
 Хетеросексуалните  мъже,  понякога   дори  фантазират,  че  са  изнасилени  от  хомосексуални;  при  това  пак  се
 получава освобождаване на чувството за отговорност за изпитаното от сексуалният акт удоволствие.

    Идилична среща
    Тази фантазия рязко се отличава от фантазията за насилие. Сценариите на такива срещи, обикновено се строят
 на случайни запознанства в почти идеални условия - тиха градина, безлюден морски бряг, тропически рай - и там
 мигновено  възниква  романтично  влечение,  прерастващо в сексуално  преживяване. В тези  фантазии, сексът е
 идеално чист. Освободен от  скрити  мотиви. В  него  няма  борби. Мъжът не "взима", а жената не "дава"... Нищо
 не се старае да докаже нещо или да  получи  нещо. Сексът е най-чистото  нещо на света. И срещата с него е като с
 еднорог. 

    Садомазохизъм
    Причиняването   на   болка  (садизъм)  или   изпитването   на   болка  (мазохизъм)  могат   да  бъдат  източник  на
 сексуална  възбуда.  При  сексуалните  фантазии  на  СМ-тема,  човек  си  въобразява,  че  него  го  бият, връзват,
 заковават с окови, разчекват, дразнят, нараняват с други  мъчения или че той сам извършва това над някой друг.
 В  тази  фантазия, винаги  се  рисува  физическата  сила  и  болката. И тук,  хората  не  се  стремят  да  реализират
 своите фантазии. Един от многото  интервюирани, след  подробно  описание на своята любима фантазия, ни каза:
 "В крайна сметка, аз не понасям физическа болка и не мога да разбера, защо тази фантазия ме възбужда."

   Мастерс, Джонсон, Колодни.
   Основи на сексологията
   Преведено  от  руски  на  български: eva_s (Весела) със специални  благодарности от bglesbian и лично от мен!

  Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 есета   главна