Би - фобията

 

    Някога  Фройд  е твърдял,  че  всички  хора  са  бисексуални.  Много  пък  твърдят,  че  бисексуалността  това  е
 мит, че те просто "още не са се определили" че това са "хомосексуални, които се страхуват да го признаят". Този
 спор все  още  не  е  приключил. При все това, бисексуалността - истинска  или  мнима - е отделн о проявление на
 многообразието от човешки сексуалности, отричано от обществото дори повече от хомосексуалността.

     Бисексуалност и Бисексуални
    Ако трябва  да  сме точни, "бисексуалност" - е способност  за  изпитване на емоционално, психологическо и/или
 сексуално  влечение към  повече  от  един  пол.  С други  думи,  това  е  възможност  за  създаване  на   отношения Би-фобията
 
с  хора  от  различни  полове,  които  може  да   нямат  продължение  на
 практика.  Не  рядко,  бисексуалността  се  асоциира  с  честа  смяна на
 партньори или желание за групов секс. Но тези  две  явления, никак не
 са  свързани  с  бисексуалността.  В  голямата  си  част,   бисексуалните
 не  изпитват   потребност   от  едновременна   връзка  с  хора   от  двата
 пола,  за  усещане  на пълнота в живота си. Също мит е и "сексуалната
 ненаситност"  на  бисексуалните.  Те  могат   или  да  са,  или  да  не  са
 сексуално  активни, да  имат  различен  брой  партньори, могат дори да
 си  останат  девствени. Сред  бисексуалните  съществува  също  такова
 разнообразие  в  сексуалните   предпочитания,  както  и  сред   хората  с
 друга  сексуална  ориентация.  Бисексуалните   могат  да   практикуват
 "пожизнена"    или    "последователна"    моногамност,    полигамност,
 семеен живот, срещи  за  една  нощ и дори да  си  остават  несемейни. Независимо, че бисексуалните са открити за
 секс и с двата  пола, като цяло, те са също  толкова  придирчиви  към  потенциалните си партньори, както всички
 останали. И както някои от нас, така и бисексуалните, не винаги "избират" обект на пристрастията си.
    Напълно  е  очевидно,  че   реализирането   на  сексуалния   потенциал  въобще  не  е  свързано  със  сексуалната
 ориентация.  Лесбийката   си   остава   лесбийка,   гея   си   остава   гей,   а   хетеросексуалните - хетеросексуални,
 независимо от това правят ли или не правят секс. 
    Бисексуалните,  живеещи  с  постоянен  партньор,  практически  са  "невидими". Ако  те  не  говорят  за  своята
 бисексуалност, то за тяхната сексуалност, обикновено  съдят  по  пола  на  партньора. Освен т ова, бисексуалните
 не винаги  изпитват еднакво  влечение и към  двата  пола. Обикновено на някой от тях се отдава предпочитание.
 Някои бисексуални  търсят  поддръжка в хомосексуалните  общества, други се чувстват  прекрасно  или  намират
 поддръжка в други социални групи отличаващи се със сравнителна търпимост или разнообразие (хипи например).

     Особености на "разкритието" на бисексуалните
    В  нашия   поляризиран   свят,  напълно  пронизан  от  ненавист  към  "чуждите",  бисексуалните  нямат  място.
 Тях никой не ги обича - нито  гей  и  лесбийки,  нито хетеросексуалните. Обвиняват ги  във всички грехове: като
 започнем с неспособността да се определят "с кои са" и свършим с разпространението  на СПИН. При това, много
 от нас не осъзнават, че са  заразени  с "би-фобия". Бисексуалните  често  живеят  двойнствен живот,  те  са  едни
 в хетеросексуална  компания  и  други - в среда  на  гей  и  лесбийки. Такава  ситуация  може да  бъде  пагубна  за
 самоусещането на човека - в резултат  на него му се налага да  крие част от фактите в своя живот от всички, при
 което са поставени в непрекъснато напрежение.
    Да  признаеш  себе  си  за  бисексуален - този   постепенен   процес   на   осъзнаване  започва  от  едни  сексуални
 предпочитания, и преминава към  други. Порядъкът  няма  значение: човек  може  първо да се почувства гей или
 лесбийка, а после да усети влечение  към  противоположния  пол, но  процеса  може  да протече (и по-често става
 така) в обратен ред. Последният  етап - това е живот  със  съзнанието  за  сексуално  влечение  между  границите,
 които обществото счита  за  взаимноизключващи се. При това  бисексуалните не могат напълно да се откъснат от
 мястото си в хетеросексуалното общество, а заради хомосексуалната общност, те са длъжни да избират, да вземат
 и да синтезират. Етикетите, лепени  от  обществото ("син", "натурален", "розов"  и  т.н.)  дразнят  бисексуалните
 дори повече, отколкото гейове и лесбийки, защото те се намират между два социални полюса.

     Какво е това "Хетеросексизъм"
    Хеторосексизмът  се  основава  на  взаимноизключващо  разделение  на  хетеро  и  хомосексуалните.  Основната
 догма  на   хеторосексизма - линия,   рязко   разграничаваща   двете   основни   сексуални  ориентации,  при  което
 хетеросексуалните заемат  образа на "нормални и добри", а хомосексуалните - "ненормални и лоши". Тази линия
 ни разграничава и защитава "нас" от "тях".  Тя  ясно  показва,  че  се  явяват хора на едната и на другата страна.
 Едновременно  с  това,  тази линия  разделя  лесбийки  и  гейове  в  отделна  група, дели ги на "други", "странни"
 и подвежда основно към хомофобски настроения. 
    По-натам, гейове и лесбийки от една страна, и "натуралните" от друга, намират душевно успокоение в мисълта
 "ние не  сме  като  онези  другите", 
и  се  обединяват   по   признак   влечение   към  своя  или  противоположния
 пол. Възниква  ново  противопоставяне  "те"  срещу  "нас",  в  резултат  на което "други" и "странни" се оказват
 бисексуалните. В  основата   на   това   противопоставяне  се  явява  презумцията,  че  хората  могат  лесно  да  се
 разграничат, изхождайки   от   собствения   им   пол  и  пола   на   техния   настоящ   или   потенциален   партньор.
 Отношенията между  две жени се предполага, че са лесбийски, между двама мъже - хомосексуални, а между мъж
 и жена - хетеросексуални.

     Какво е това "Би-фобия"
    Ако  бисексуалните  трябва  да  се  "причислят",  изхождайки  от  пола  на   настоящия   или   потенциалния  им
 партньор, за тях не остава място в рамките на общата хетеросексуалната структура "или-или". В резултат, ражда
 се "Би -
фобията",  която  изразява  неприязън   или   ненавист   към  бисексуалните,  и  е  един  от  най-сложните
 аспекти в отношението към тях. Хората, според вкоренената си система  от  възгледи, твърдят, че бисексуалните
 са неуверени и просто са длъжни да се определят и да изберат. Трябва  да  имаш  голяма  сила  на  духа, смелост и
 увереност, за да определиш себе си като бисексуален в хомофобно  хетеросексистко  общество и да останеш верен
 на себе си, независимо от общоприетите критерии за "нормалност".

  Вие проявявате би - фобия, ако....
    -- Смятате, че всеки човек се явява само или хетеро или хомосексуален.
    -- Мислите, че жените се самоопределят като бисексуални, защото така е модерно.
    -- Считате, че бисексуалните не могат да се самоопределят по отношение на сексуалността си.
    -- Очаквате, че бисексуалните жени ще се смятат за хетеросексуални, ако живеят с мъж.
    -- Очаквате, че бисексуалните жени ще се смятат за лесбийки, ако живеят с жена.
    -- По подразбиране  смятате, 
че  отношенията  между  две  жени  се  явяват  лесбийски, а между  мъж и жена за
       хетеросексуални.
    -- Поддържате  мнението,  че  бисексуалността е характерна  за  подрастващите, защото  самате ти си чувствала
       същото, преди да осъзнаеш "истинската" си хомосексуална същност. 
    -- Вярвате, че бисексуалните жени разпространяват СПИН и други венерически заболявания сред
        хетеросексуалните или сред лесбийското общество.
    -- Смятате, че бисексуалните жени искат "и вълкът сит, и ..."
    -- Усещате недоверие към  бисексуалните, защото те не са нито съвсем лесбийки, нито съвсем хетеросексуални.
    -- Използвате   думи   като  "стадий",   "фаза",   "неопределена",  "би",   "АС/DC"  и   други   като   презрителни
        подмятания или в качеството на обвинения.
    -- Мислите, че бисексуалните могат да имат сериозни отношения само с партньор от противоположния пол.
    -- Мислите,   че   бисексуалните,   при   възможност   за   избор, те  биха  предпочели   да   бъдат   с   партньор   от
        противоположния пол
    -- Гледайки бисексуална, вие мислите само за нейната сексуалност, а не за личността в цяло.
    -- Мислите, че бисексуален означава "достъпен за секс".
    -- Предполагате, че бисексуалните охотно ще изпълнят всяка ваша сексуална фантазия и желание.
    -- Считате, че бисексуалните твърде високо "крещят" за своята уникалност и права.
    -- Считате,  че  бисексуалните  трябва  да  получават  информация и поддръжка  от организации, ако това касае
       тяхната "хетеросексуална" страна, и да се обръщат към лесбийски организации, ако касае "хомосексуалната"
        им страна.
    -- Смятате, че активистите и организациите  на  бисексуалните  трябва  да отдават  по-малко значение на чисто
        бисексуалните проблеми (СПИН, насилие, граждански  права, служба в армията, еднополови бракове и т.н.) и
        по-голямо на проблемите на лесбийките.
    -- Не възразявате срещу би-фобните шеги, защото се боите, че ще ви вземат за бисексуални.
    -- Избягвате   да   упоменавате   ваша   връзка  с  бисексуални   от   притеснение,  че  вас  ще   помислят  също  за
       бисексуална. 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО БИСЕКСУАЛНОСТТА:

Бисексуалността
  
Бисексуалността

Отхвърлени ли са бисексуалните...
  
Отхвърлени ли са бисексуалните жени от лесбийките

Феномена "бисексуалност"
  
Методологически аспект на изследваниета върху феномена бисексуалност

Искаш ли да бъдеш трети?
  
Искаш ли да бъдеш трети?

Бисексуалноста - основи на сексологията
  
Бисексуалноста - основи на сексологията

Влиянието на бисексуалността върху феминизм
  
Влиянието на бисексуалността върху феминизма

 

  1992 © [email protected]
  1998 © Bisexual Resource Center
  1999 © Материала подготвен от Никита Иванов 
  Преведено от руски на български: eva_s (Весела) със специални благодарности от bglesbian и лично от мен! 
  Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 есета   главна