Ревността - тя и микробите убива!

 

    За  кой  от  нас  е  непознато  това  чувство,   носещо   почти   физическа   болка,   надигащо  се  някъде  отвътре,
 сграбчващо гърлото  и  заливащо  с леден хлад душата... Как да се преборя с това, как да спася от този гняв и себе
 си и приятелката си? Няколко рецепти, ще ни подскаже очарователната Татяна Юрева. 
    Какво тласка човек във властта на ревността? Има много пътища, понякога откровено противоположни, които
 водят към  един  и  същ  резултат. Наистина, тези  пътища  оставят  свой  собствен отпечатък, внасят забележимо
 разнообразие в проявлението на ревността. О, това проявление...

Ревността    Проявление 1. Тирания във всичко
    Светлана бе  свикнала да  живее по строги порядки. Дълго време била сама, все не се
 решавала  да  си  признае,  че  обича жени. А мъже, както не е трудно да се досетите, не
 я интересували  въобще. Когато,  най-накрая  си  намерила  приятелка, 
Светла  просто
 разцъфнала. Но след 3-4- месеца започнали проблемите. 

    Разказва Катя, бивашата приятелка на Светлана:
 "Светла    е   педантична,   отнася   се   сериозно   към    всичките   си   ангажименти   и
 настоятелно  изисква  същото  от  околните. Не знам, може да се дължи на това, че през
 целия си живот е била преподавателка. Това също оставя своя отпечатък. Тя наистина
 е  прекалено  категорична  и  настойчива. А чуждото  мнение  въобще  не я интересува.
 Ако то противоречи  на  нейните  възгледи, тя  просто  го  подминава. Към мен, Светла
 винаги  се  е  отнасяла  с  някакво  недоверие. Тя  беше  убедена, че аз  съм  готова да й
 изневеря  при  първия  удобен  момент  и  затова  изискваше от мен  някаква  мистична
 дисциплина. Стараеше се да  получи от мен отчет за  всеки  изхарчен  лев,  за  мънички  отклонения  от  графика,
 който  сама  ми  съставяше  всеки  ден. Ако съм и обещала да се прибера в 20:00, а се прибирам да кажем, в 20:15,
 то бивах подложена на разпит. След това  Светла  проверяваше  моите  обяснения  и  се  опитваше  постоянно  да
 ме уличи в лъжа, а можете  ли  да  повярвате, тя нямаше  никакви  основания  за  това. Нямаше приятели, освен
 колеги  от  катедрата,  вкъщи  познати  почти  не  се  появяваха  и  самата  тя  предпочиташе  никъде  да  не ходи.
 А къде  можехме  да  отидем  заедно,  освен  в  нашето  любимо "Дайк"? Веднъж отидохме там, но Светла ужасно
 се притесняваше. Боеше се, че там  ще я види  някой  състудент, не  искаше  да  танцува, но и  мен  не пускаше да
 танцувам. А вкъщи последваха страшни упреци и забележки. Обикновено  премълчавах, но не винаги успявах да
 се въздържа. Стигна се и до скандали. След това всичко ми писна."
    Светлана се оказва  диспотичен  тиранин,  което  честно  казано,  никой не е очаквал от тази стеснителна жена.
 Хора с подобни черти  на  характера,  по  правило,  до съвършенство не умеят да се отнасят критично към себе си.
 Мисълта за  собствена  вина е неприемлива и когато им е оказано недостатъчно внимание, те прехвърлят цялата
 отговорност за това на  другите. Със същото  майсторство  забелязват  прашинката в чуждите  очи. А  когато  този
 тираничен деспот се сблъска с охлаждането у своята  сексуална  партньорка, то с лека ръка дава обяснение: Това
 е изневяра! 
    Понякога,  особеностите  на  личността,  на   които  се  базира  тираничната  ревност,  не  са  толкова  очевидни,
 както при Светлана. Те могат  напълно да са прикрити  зад  обаяние  и  интилигентност. Но понякога  дори намек
 за деспотизъм,  може  да  е  напълно  достатъчен.  В  близки  отношения  такива  личности  се  опитват да обсебят
 партньорката,  да я  превъзпитат,  да  й  предадат  своя  образ  на  мисли  и  действия.  Ако партньорката се окаже
 податлива, то работата може да бъде  доведена до  пълна  промяна,  понякога  напълно доброволно. Но, ако човек
 се стреми да съхрани своята  независимост, то възниква  сериозен конфликт. По принцип, неговото приключване
 става  с  прекъсване   на   отношенията   или   пълно   подтискане   личността   на   съпротивляващата  се.  Катя  е
 предпочела прекъсване - и можем да я разберем.

          Проявление 2. Бедната аз...
    Саша никак  не  можеше да повярва в собственото си щастие. На ухажванията и отговорила красивата Марина.
 Изглеждаше, че Сашиното щастие нямаше да има граници, докато скоро тя не стана съвсем тъжна.

    На въпрос, какво се е случило, Саша разказва:
 "Марина е толкова красива, а погледнете  мен!  И  образованието  ми  не  е  същото.  Приятелките  й  сигурно  ме
 смятат за съвсем недодялана. Аз с нея и никъде  не  ходя. Стоя  си  вкъщи, само  не мога  да се съсредоточа  върху
 нищо. Като си представя, че тя в клуба танцува с някоя... Помъча се  мъничко, после отида до там и наблюдавам.
 Само тя да не ме види! После питам внимателно: е как беше? Марина разказва, тъжно и било, че мен ме нямало,
 а аз си мисля - добре че ме е нямало. ."
    Саша страда от ревност, заради комплекс от малоценност. Обикновено такива хора са неуверени в себе си, леко
 изпадащи в отчаяние, склонни да  преувеличават  неприятностите и опасностите. Тези  качества  се придружават
 често от ниска самооценка. Саша, която пише  забележителни  песни и свири  превъзходно  на  китара, счита себе
 си  за неинтересен  човек. Хора като нея, винаги  са  готови  за нещо лошо, но в същото време, преживяват тежко
 собствената си  участ.  Потребността  от  любов и внимание е толкова изострена,  до  краен  предел, а  мъничките
 промени в отношенията им, ги карат да си вадят много далечни, генерални и необосновани изводи.
    Някои  представителки  на  този  тип  не  желаят  да  се  примирят  със собствената  занижена представа за себе
 си. Често успяват  да  изглеждат в очите на  околните  уверени, решителни и дори жизнерадостни. Но те изпитват
 болезнена потребност  да се убеждават  постоянно, че  околните  им  се  възхищават, обичат и т.н. Като резултат -
 безмерна ранимост,  повишена   чувствителност   към   незначителни   конфликти   или   малки   неприятности  в
 семейния живот.

          Проявление 3. Съдя по себе си...
    Алина и Ира  живеят заедно от много  отдавна, при  това  трябва  да  кажем, че тяхната  връзка  се  отличаваше
 с голяма страстност. Те винаги се отнасяха добре една към друга и се считаха за идеалната двойка. Така се случи,
 че Алина замина командировка за два дни. След връщането и започнаха да се случват някакви странности.

    Алина разказва: 
"Ира  сякаш  бе  подменена.  Тя  винаги  се  е  отнасяла   спокойно   към   дългите   ми   отсъствия - при  родители,
 командировки, при  приятели, а сега  ми  вдигна  страхотен  скандал,  хвърля  посуда и дори се опита да ме удари!
 Викаше, че съм се влачела по тези  командировки с който ми падне, че вече и писнало от това. Тръшна вратата и
 две седмици не дойде вкъщи. Помислих, че се е побъркала."
    След  известно  време  Ира  си  признала, че се е запознала с много  интересно  момиче  в  клуба и че между  тях
 дори се завързали някакви  отношения. После, ни в клин, ни в ръкав, Ира  сънувала  Алина  в  обятията  на  друга
 жена: "И в този момент ми  просветна: Алина  през  цялото  време се размотава насам натам, представяте ли си с
 какво се занимава в свободното си  време?!  Как мога да не се досетя до сега?.." Ирина е изпитала  проявлението
 на още един тип ревност която се нарича обратна ревност и представлява отражението на собствената склонност
 към изневери. Удава ли се на "обратната ревнивка" да осъществява  своите  намерения  или  се въздържа - няма
 принцип. Достатъчно е да и минат през главата такива мисли за да стигне до извода, че тези мисли са и в главата
 на партньорката  й.  Обикновено  "обратната  ревност" възниква  там,  където  любовта  вече  си  отива  или  там
 където я е нямало въобще. На тази  прозаична и  по-битов тип ревност, за съжаление, са подвластни много от нас.

Ревността    Проявление 4. Всички сте еднакви...
    Ако  човек  е  възпитан  в  дух  на   недоверие   към  околните  и  изхожда  от  принципа
 "всички  бабки  са  еднакви", то не  бива  да  се учудвате, ако от партньорката се очаква
 постоянно  потвърждение  на  тази  мисъл. 
Към  ревност  предразполагат  и собствените
 впечатления,   които   този   човек   е   натрупал,  наблюдавайки  случаи  на  изневери  в
 отношенията  на  приятели,  родители  или  колеги. А  какво  да  кажем, ако са изпитали
 и сами горчивината на такава изневяра... Както  казва  един  познат "Парен каша духа".
    Всъщност, казвам, че настървеността, прерастваща в ревност, възниква  много лесно и
 на основата на минало партньорство. 

    Разказва Надя:
"На мен много ми се е отдавало да  разказвам  истории. Разбира се, не  всичко е истина...
 В един  момент  нашите "доброжелателки",  както  винаги  се  случва  в  голям  женски
 колектив,  със  задоволство   разказаха   всички   интриги   на   приятелката  ми  Оксана.
 А преди  мен, тя имала  много  тежка  връзка с една  противна  девица,  която й изневерявала  наляво  и надясно,
 ужас  просто. А  аз  какво.  Може  да  съм  пофлиртувала   веднъж-два  пъти  с  някоя  в  клуба.  Много  обичам да
 танцувам. А в танца - както и в живота, ако не  танцуваш  модерно, по-добре  да  не  танцуваш  въобще. И Оксана
 послуша,  понаблюдава - и  се  започна. Ходи  намръщена,  не  ми  говори.  А  тя  е  такава,  че  всичко  преживява
 дълбоко. Дори стигна до болница с изострен  гастрит. Дори не  знам, как успях да я убедя, че всички тези  интриги
 са глупост, но сега, слава Богу, при нас всичко е наред ."
    Много  често, източник  на такъв тип ревност, която може да се нарече втълпена ревност, се оказват глупавите
 шеги на околните или партньорките. Получава се така че именно вицовете и шегите водят до появата на мрачни
 мисли. В дадения случай, Надя е постъпила  мъдро, като не си е позволила  шегички с Оксана по повод бившата и
 приятелка.

    Няколко  практически  съвета  към  тези,  които  желаят да се борят с причините, проявленията  и  резултатите
 от ревността:

  - Радвайте  се  на  любовта,  възможно  е  тя  да  не  остане  дълго  при  вас! Така че не  губете  време в на  никого
     ненужни терзания и съмнения.
  - Бъдете уверени в себе си! Не се засягайте от другите, дори и това да са любимите ви хора.
  - Доверявайте се повече една на друга!
  - Не се унижавайте, показвайки си открито ревността! Ако естествено, не искате да изглежате смешни.
  - Не слушайте доброжелателите! Често, те въобще не ви желаят доброто.
  - Не обръщайте внимание на глупави шеги!
  - Помнете, че ако любовта си е отишла, то сцената на ревност няма да я върне!
  - Внимателно погледнете съперницата! Може би тя това чака... 

  Татяна Юрева
  Преведено от руски на български: eva_s (Весела) със специални благодарности от bglesbian и лично от мен!
  Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 есета   главна