Майки - лесбийки

 

    През  последните  години   учените  отделят  съсредоточено   внимание  на  възпитанието  на  деца  в  семейства
 на гейове  и  лесбийки.   През   април  2001г.  социолозите   Тимоти  Библарз  (Timothy  Biblarz)   и   Джудит  Стейси
 (Judith Stacey) от Университета в Южна Калифорния завършиха  наистина  титаничния  труд  по анализ на данни
 от 21  изследвания  за  периода  от 1980  година  до  днес. Изводите  им  бяха  публикувани  в  American  Sociological
 Review. Учените откриха  различия  между  децата,  възпитавани в хомо и хетеросексуални семейства, в тяхнито
 отношения към ролята на пола и сексуалните предпочитания.

Майки-лесбийки     В    интервю    по    Ройтер,    Библарз   подчерта,  че   в   досегашните
 изследвания  информацията  на  тема  деца в еднополовите семейства,
 често  била   пропускана,  а  действителните   различия   са   обявявани
 за  несъществуващи.  "Социологията  не   притежава  пълна  свобода  в
 изследванията    на    различията    между   децата.   Изследванията   са
ощетени от самоцензура, а изследователите  подценяват  значението на
 всички резултати, показващи  различието на децата от гей и лесбийски
 семейства,  сравнени  с  хетеросексуалните  семейства.  За  съжаление,
 подобен  подход води до отсъствие на прогрес в обществените науки", -
 каза  Библарз.  "С  нашата  работа   ние   потвърждаваме,  че  понякога
 различията   действително  се   явяват   различия,  и  ние  сме   длъжни
 да ги изследваме и да  признаем  тяхното  съществуване", - добави той.

  Библарз каза, че са открили  няколко  не  толкова  значителни, "но много интересни  различия... в тези области, в
 които ние разчитахме да ги открием".
    Така  например,  подрастващит е  момчета   от   хомосексуални  семейства   били   по-малко   активни  в  своите
 сексуални "подвизи", в сравнение с връстниците им от хетеросексуални  семейства.  А  момчетата,  възпитавани
 от лесбийски  двойки  проявявали  по-малко  агресивно и  повече  социално-търпимо  поведение от момчетата от
 "натуралните" семейства.
    В същото време се наблюдава  обратна  тенденция  сред  момичетата.  Подрастващите  момичета  от  лесбийски
 семейства значително по-рядко са привлечени от традиционните женски дрехи игри и занимания. Те проявявали
 и по-разкрепостено отношение към секса в сравнение с момичетата от хетеросексуални семейства. Изследването
 показа, че повечето деца  от  хомо-семействата приемат еднополовите отношения, обаче статистически, сред тях
 няма повече гейове, лесбийки или бисексуални, в сравнение с децата, израснали в хетеро-семейства.
    Не   е   открито   никакво   различие   в   умственото   развитие    или    емоционалното    състояние.   "Децата   в
 хомосексуалните семейства  живеят  пълноценен  живот,  -  каза  Библарз.  -  Нищо   не  свидетелства  за  това, че
 на тяхната  приспособимост,  развитие  или  благополучие е нанесена  някаква  вреда".  Той  добави,  че 
"децата,
 възпитани от  гейове и лесбийки, се приспособяват  прекрасно, имат  високо  ниво  на самооценка и преуспяват в
 учението, също както техните връстници от "хетеросексуални семейства".
    Изследването  на  Библарз и Стейси в основата си е фокусирано върху децата от лесбийски семейства, тъй като
 съвместното бащинство е много по-малко  изучавано.  Библарз  подчерта,  че  за  децата,  лесбийските  семейства
 са за предпочитане пред  хетеросексуалните, доколкото  две  майки  установяват  по-тесен  контакт с детето и му
 осигуряват по-голяма емоционална подкрепа. Освен това,  лесбийските  двойки  проявяват  по-голяма  хармония
 по отношение  възпитанието  на  децата. "Лесбийските  майки  прекарват  повече  време  с  децата  си, отколкото
 хетеросексуалните бащи" - каза Библарз. 
    Едновременно,  от  другата   страна   на   океана,  в  Белфаст,  Британското   демографско  общество  обсъждаше
 резолюция за  подкрепа  правата  на  еднополовите  двойки  при възпитанието на деца. Участниците в годишната
 конференция - професионални гинеколози, акушери, емриолози и други  специалисти - подкрепиха резолюцията с
 две трети от гласовете.
    Забележително е, че до началото на  дебатите по  резолюцията, подкрепата бе по-малко от 50%, обаче докладът
 на гей-активиста  Питър  Татчъл  промени  това  съотношение.  Британското  демографско  общество  обсъждаше
 за  първи   път   достъпа   на   еднополовите   двойки   до   изкуственото   оплождане  и   съвместното  майчинство.
 Председателят на  обществото,  доктор  Дж. Милс,  приветства  гласуването  по  резолюцията, като свидетелство
 за професионала откритост и симпатия към нуждите на гейове и лесбийки, желаещи да имат деца. 
    Татчъл  подложи  на  критика  британската  Национална  здравна служба, отказваща на гей и лесбийски двойки
 достъп  до донорско  оплождане.  Той  каза, че здравната  служба се явява  обществена организация, финансирана
 за сметка  на  данъци.  Хомосексуалистите  плащат  данъци  заедно с другите  членове  на  обществото  и  затова е
 задължително, по право, да имат достъп до услугите, предоставяни за тяхна сметка. 
    "Достъп  до  донорско  оплождане  трябва  да  бъде   предоставен   на  всеки,  без  никаква  дискриминация.  Ако
 еднополовата двойка е готова и способна  на  добро  родителство, тя трябва  задължително  да  получи  достъп  до
 тези услуги. Тяхната  сексуалност, тук  няма  никакво значение," - каза Татчел. "Еднополовите двойки се явяват
 не по-лоши, а  по-често  дори  по-добри  родители. Всяко  дете,  родено  по  пътя на донорско оплождане - означава
 желание и дълго очакване  на дете. Гейове и лесбийки стават родители обмислено и съзнателно, на тях се налага
 да положат огромни  усилия за преодоляване препятствията по пътя на изкуственото оплождане - това означава,
 че децата на хомосексуални родители са обкръжени от особена любов и грижи."
    Татчел  подкрепя  мнението  си с публикувано през 1990г. изследване  на  професорите  Сюзън Голъмбък (Susan
 Golombok) и  Файона Таскър (Fiona Tasker) от лондонския  Сити Университет, в  което  било  доказано,  че  децата
 на майки-лесбийки имат същите шансове за благополучно развитие, както децата на хетеро-майки, в аналогични
 условия. В това 14-годишно изследване е проследено  развитието  на деца от 9 до 23 годишна възраст. Само две от
 39 деца на майки-лесбийки по-късно идентифицирали себе си като хомосексуални. 

  Подготвено от Никита Иванов по материали:
  Tippit, Sarah,"Parents' sexual orientation matters, study finds" Reuters April 27, 2001
  Tatchell, Peter, "Fertility Experts Vote For Same-Sex Parenting" 
  Преведено от руски на български: eva_s (Весела) със специални благодарности от bglesbian и лично от мен!

  Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 есета   главна