Неизвестното за хомосексуалноста

 

    Общите тенденции  през  последните  30  години  сочат, че сред младите и образовани хора се наблюдава ръст на
 търпимостта  по отношение  на еднополовата  любов. Освен  това,  значително  се  увеличава  количестото  мъже
 и особено жени, които открито признават че изпитват сексуално-еротично влечение към лица от собствения пол.
 Споменатото не се явява потвърждение на това, че числото на хората, смятащи себе си за хомо или бисексуални,
 нараства. Хомосексуалистите навсякъде са незначително малцинство от населението (Sandfort, 1998).

Неизвестното за хомосексуалността    В представителните  национални  анкети,  анкетираните,  обикновено са по-възрастни
 от 18 години и липсващите  данни за  хомосексуалността  сред  подрастващите, се налага
 да се попълват със  специални  изследвания. Освен това  много  подрастващи и младежи
 трудно   определят   еднозначно   сексуалната   си   ориентация  и  трудно  разграничават
 сексуалните   чувства   от   приятелските.   От   запитани   през  1987 - 1991г.   английски
 хомосексуалисти  (Davies  et  al.,  1994)  22%  още до 
10  годишна  възраст са  подозирали,
 че се  различават  сексуално  от  другите  мъже,  към  20  годишни  почти  всички  имали
 същите  съмнения;  уверен в своята  сексуална  различност  до  10  годишна  възраст бил
 всеки  десети  от  запитаните,  а  към  20  годишна - 86% от  анкетираните. Една четвърт
 от   тези   мъже   пристъпили   към   хомосексуални   контакти   още   когато  се  появили
 подозренията  за  тяхната  особенност,  а две  трети  направили  това,  чак  след  като  се
 убедили в своята хомосексуалност.
    Анкетирани в началото на 90-те години  източногермански момчета: като цяло своята
 хомосексуалност започнали да забелязват средно около 16-годишна възраст. При 19% от
 тях, тази мисъл се появила  още с навлизането в 12 годишна  възраст, при 46% - между 13 и 16 години, а при 14% -
 след 21 години  (Starke, 1994). Това  зависи, от  една  страна, от темповете  на  индивидуалното  полово  съзряване
 и  силата  на   либидото,  и  от  друга - от  нивото   на   образованието:   по-образованите   младежи   от  средите  на
 интелектуалците  изостават  с  почти  две  години.  Увереност в своята  хомосексуалност се появява  при мъжете
 средно  около  20-годишна  възраст:  при 14% - около  15-16,  при  19% - около 17-18,  при   останалите - значително
 по-късно.  Отново  се   набиват   в  очи   социално - образователни    различия:  младежите  с   висше   образование
 завършват  своето  сексуално  самоопределение  значително  по-късно:  64%  от  тях  придобиват  увереност  след
 21-та  си  година,  а  от  средите  на  по-ниско   образованите   дотолкова  дълго  се  съмняват  42%.  Наблюдава  се
 различна степен на готовност да се приеме живота, такъв, какъвто е.
    Хомоеротичните  чувства и влечения у подрастващите далеч не винаги се реализират. В британска национална
 анкета, наличие на  влечения  към  хора  от  същия  пол  признават 6,6% сред 16-24 годишни мъже и 5,1% жени, а
 практически хомосексуален опит признават съответно 2,6% и 1,4% от запитаните (Wellings et al., 1994). 
    Във  френска  национална  анкета  хомосексуално  влечение  признават  3,9%  18-19  годишни  момчета  и  5,2%
 момичета  (Spira  et  al.,  1993).   Обаче   при   подрастващите,   изпитващи   влечение   към   лица   от   същия   пол,
 изключително  или   преобладаващо   това   влечение   се   появява  при  25%  момчета  и  10%  момичета,  като с
 възрастта, от 15 - 17 години то намалява. Действителен хомосексуален опит, признали само 1,4% момчета и 1,3%
 момичета; При 18-19 годишните тези проценти са съответно 1,1 и 1,4. 
    Дори те, подрастващите, които  охотно  екпериментират  с  връстници  от  собствения  пол,  не  са  склонни да се
 идентифицират като гейове или лесбийки. Сексуалната идентичност е явление, много  по-сложно от сексуалното
 поведение или въображение.

Неизвестното за хомосексуалността    Макар  почти  25% немски  момчета  и  момичета (в началото  на  90-те  години) да са
 имали  някакъв  хомосексуален  опит, преобладаващото  мнозинство  от  тях  се  считат
 за  хетеросексуални; около
3,5% се  самоопределят  като  бисексуални, 0,5% - предимно
 хомосексуални  и   0,3% - хомосексуални;  при   момичетата  тези   цифри  са  съответно
 2,6%,   0,3%   и   0,3%.  С  възрастта,  сексуалната   ориентация    става    по-определена.
 Частта на момчетата, считащи себе си за изключително хетеросексуални, се увеличава
 от  80,5%  сред  14 - 15  годишни  до  89,6%  сред  19 - 24  годишните, при бисексуалните -
 намалява  от  1 0,6%  до  2,1%, а  при  момичетата - от 4,6% до 2,8%. "Хомосексуални",
 младежите започват да наричат себе си след 18-годишна възраст. 
    Сред   факторите,  способстващи   развитието   на   хомоеротизма,  голяма  роля  играе
 разделното  обучение.  Изследване  в  началото  на  1960г.  показва,  че  сред  учащите  в
 английски  училища - интернати  наличие  на  хомосексуални контакти признават 44%,
 а лично участие в такива - 28% момчета; сред  учащите в дневно  училище тези  цифри
 са 18% и 3% (Schofield, 1965). В началото на 1990 година,
англичаните, учещи в закрити
 училища са имали 2,5 пъти повече хомосексуални опити и 3 пъти повече  генитални контакти с мъже от учещите
 в смесени училища; повече от един хомосексуален партньор са имали  3  пъти  повече  мъжете от първата  група.
 Същото е типично и при жените (Wellings, 1994).
    Съдейки  по избрани  ретроспективни  изследвания, младите  гейове  и  лесбийки  нерядко  изпреварват  своите
 натурални връстници по редица показатели на психосексуалното  развитие.  Източногермански  хомосексуалисти
 изживяват първото  си  семеизхвърляне  и  оргазъм  (в  60% при маструбация) година  по-рано  от  "натуралните"
 си връстници. 
Средната  възраст  за  започване  на  маструбация  при  тях е 12,7 години,  почти  година по-рано от
 "натуралните", при  които  тя е 13,5 години. 25% от тях  са започнали да маструбират до 11 годишна възраст, 21%
 на 12  години,  23% - на 13, 17% -  на  14  и  14% - на  15 години ( Starke, 1994). Затова  "зрелият" сексуален  живот
 при гейовете   започва  значително  по-късно.  33%  от  тях  са  имали  хомосексуална  връзка  с  връстник,  15%  с
 по-възрастен с 
2  до  4  години  мъж,  36% - с  партньор,  по-възрастен  с  повече  от  4  години  и  16% - с  по-млади
 партньори.
    Средната  възраст  за  първи  хомосексуален  опит  при  английски хомосексуалисти (1987 - 1991г.) е 15,7 години.
 Либерализацията  на   обществения   морал    облекчава   младите   гейове   и   лесбийки   при   себеприемането  и
 "излизането на  светло".  Но  дори  и   при   най-благоприятните  условия,  този  процес  е  свързан  със  социално -
 психологически трудности,  натрапващо  чувство  на  самота,  депресии и по-голяма склонност към самоубийства
  (см. Кон, 1999). 

  И. Кон
  Преведено от руски на български: eva_s (Весела) със специални благодарности от bglesbian и лично от мен!

  Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 есета   главна