Специални права за лесбийките???

 

Искаме равни, а не специални права!  Твърдят, че искаме специални права.
  Но какво означава изразът "
специални права"?

  Права, които ние искаме, а другите ги нямат.
  Права, които ние ще получим вповече от другите и които ще ни привилегироват.
  Права, които ще ни отличат от другите.

  Това означава изразът "
специални права".
  Затова, ето някои мисли относно "
Специалните права", които твърдят, че ние искаме:

 -  Искаме да бъдем приемани като човешки същества... просто такива, каквито сме.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме  да  можем  да  държим  ръката  на  тази,  която  обичаме, и да можем  да я прегърнем  и целунем, без да
    бъдем притеснявани за това от околните.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме  да  живеем  живота си и да  правим  всички  онези  дребни  нещица,  които всички правят, без да бъдем
    отхвърляни, подигравани или мразени само заради сексуалността ни.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме да можем да хванем за ръка  любимата жена и да се вречем във вярност към любимия човек пред Бога
    и Държавата, и да бъдем с любимия човек в добро и лошо, докато смъртта ни раздели.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме да можем да живеем с жената,  която  обичаме  в  един  дом, където  да делим и радостите и болките си.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме, ако любимата  ни  жена се разболее или претърпи злополука, да можем да я посетим в болницата  като
    близък човек.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме, ако любимата ни жена има нужда от операция, да можем да дадем кръв, за да й помогнем.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме да бъдем майки и  да  дарим  живот,  дом,  топлина и уют на една малка  плачеща  частица от нас, без да
    бъдем подозирани, че ще възпитаме изрод.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме да можем да сме сред деца, без да ни гледат с недоверие, че ще им посегнем сексуално.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме да водим  спокоен живот, без да се страхуваме за своята безопасност и за безопасността на любимата ни
    жена. 
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме да можем да посещаваме Цъквата, която сме избрали.
    Това
специално право ли е?

 -  Искаме просто да бъдем себе си - такива, каквито сме.
    Това
специално право ли е?

 Сега нека отговоря това специални права ли са...
 Да, това са
специални права... За нас са специални... Защото ние ги нямаме.

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички специални права запазени

 ежедневие   главна