Sex & Gender & Sexuality

 

Дайк  Sex -биологичен пол - мъж/жена - вагина/пенис
 Gender - психологичен пол - мъжественост/женственост
 Sexuality - сексуалност

 Общоприето  е,  че трябва да има  припокриване  между  sex  и  gender.
 Когато  ние  носим   външните  белези  и  тялото  ни  има  съответните
 биологични   функции,   определящи   нашия   женския   пол   (sex),   се
 очаква, че трябва да  има  припокриване  на този биологичен пол (sex)
 с  начина  по  който  ние  се  чувстваме,  живеем, обличаме, обичаме и
 прочие... тоест - с нашия  психологичен  пол  (gender).  Но  не  винаги е
 така.  Има  жени,  които  са  между  двата  пола.  И  тук  идва  първото
 голямото   объркване.   Между  кои  два  пола?  Биологичния  sex  или
 психологичния gender? Полови характеристики, които сме сложили в  рамки от векове и  неуспешно се опитваме
 да опишем, без никога да сме успели да определим напълно точно.

     Биологичния пол се  определя  от  човешките органи, които носи по тялото си един човек и функциите на това
 тяло. Всичко е ясно: човека има  вагина  или  има  пенис.  Може  обаче да има  и  вагина  и  пенис едновременно,
 тогава е хермафродит. Ако има  само  вагина,  значи  има  и цици, менструален цикъл, възможност да ражда деца.
 Това значи истинска биологична жена. Но пак не е задължително! Много  жени  нямат цици и пак са си истински
 биологични  жени.  Много  жени  още  нямат  менструален  цикъл  или  вече  им е спрял, но те пак са си истински
 жени. Много жени не могат  да  имат  деца, но нима те също не са истински жени? Само наличието на вагина (без
 да е в комбинация с пенис) ли прави една жена истинска жена?
      Не!
      Защото  има  жени,  които  си  имат  вагина,  цици,  менструален  цикъл  и  могат  да  раждат  деца, но ето че се
 чувстват и държат като мъже. Тогава какво определя дали  една  жена е истинска жена? Психологичния пол ли?
 Нейния gender?
     Психологичния пол се определя от вътрешното чувство  на  човек  спрямо  себе  си.  Дали  приема  себе си като
 жена или мъж, дали има женска или мъжка емоционалност,  дали  изпитва  чувства,  подходящи  за  жена  или  за
 мъж, дали се държи и мисли  като  жена  или  мъж. Ако  се  приема,  реагира,  чувства,  мисли и държи като жена,
 значи е истинска жена. Но и това не е съвсем така. Мъжете  не  плачат, но  има  и  такива, които плачат. Жените
 плачат,  но  има  и  такива, които не плачат. Жените  са  слаби  и  чувствителни,  но има и такива  които са много
 силни  и  безчувствени.  Мъжете  са  силни,  но  има  и  много  такива,  които  са  слаби.  Ако  една  жена  е  силна,
 безчувствена и не плаче, нима това я прави по-малко истинска жена?
     Тогава?
     Тогава  става  ясно  предполагам, че не  става  дума  за  жени, които са между  два  пола - мъжки и женски - със
 съответните  психологически  (gender)  и  биологически  (sex)  белези   и   разлики,  а  разлика  между  биологичен
 и  психологичен  пол  при   съответната  жена - между  нейния  sex  и  gender.  Женски  биологичен  пол  и  мъжки
 психологичен  пол  са  се  слели  в едно. Ако поговорите с такива жени, ще видите колко неща няма да можете да
 определите. Единственото ясно е факта, че  имат  вагина и това  определя  техния  биологичен  пол като женски.
 Всичко  друго  ще  е  толкова  объркано,  че  няма  да  можете  да  ги  опишете  напълно и да ги отнесете към нито
 единия от двата пола. Неяснотите идват именно от техния психологичен пол и разминаването  му с биологичния.
 Когато ни се роди  дете, всичко  което  може  да  се  каже  е: "Честито,  имате  момиченце!" или "Честито, имате
 момченце!". Освен  ако  не  е  биологичен  хермафродит,  разбира  се.  После  бебето  започва  да  израства и  да се
 проявява  неговия   психологичен  пол.  Малкото  бебе  пораства  момиченце,  което  се  чувства  и  иска  да  бъде
 момченце (или  обратното). Когато  биологичният  пол (sex)  не  съответства с психологичният  пол (gender), това
 се нарича gender dysphoria.

     Второто голямо объркване е, че хората непрекъснато бъркат и смесват пола и сексуалността. Непрекъснато ги
 слагат в един кюп. Това са много объркани понятия за повечето хора. Жена е, но се  чувства  мъж,  харесва жени
 хората казват, че е лесбийка. Какво е лесбийка? Думата сама по  себе  си  говори,  че това е човек от женски пол,
 който обича човек от същия женски пол.
     Жена обича жена. Лесбийките не искат да си сменят пола.  При  тях  няма  gender  dysphoria. Те  са  биологично
 и психологично от женски пол, чувстват се чудесно като жени  и  не  им  минава през ум да си сменят пола. Нещо
 повече - ужасяват  се  от   такава  мисъл.  Когато  обаче  биологичната  жена  се  чувства  психологично  мъж,  тя
 лесбийка ли е? Да приемем, че тя направи и  следващата  логична  крачка, и си  смени  пола. Тя е била жена като
 биологичен пол, но става мъж, и  вече има  припокриване  между  нейния  sex и gender. Естествено харесва жени,
 влюбва се и прави секс с жени, съвсем като  хетеросексуален  мъж. Но това означава, че преди  да  промени  своя
 биологичен пол, тя също се е влюбвала и е правила секс с жени, чувствайки  се  мъж. Хетеросексуален  мъж. Как
 да я наречем лесбийка, като тя не се влюбва в жени, в качеството си на жена. Много е объркано, нали.
     Трябва да се научим много ясно да правим разграничението и да определяме две неща:
     Първото - какъв психологичен пол (gender) се чувства една жена.
     Второто - към кой пол е привлечена емоционално, психологически и сексуално тази жена.
     Транссексуализма отъждествяваме с пола - gender и sex - затова при  разминаването му казваме transsexual или
 transgender.
     Лесбийството е сексуалната ориентация на една  жена  при  която  има  пълно  припокриване  на  gender  и  sex.
     Тези две неща не се припокриват напълно и една  трансексуална  жена  не  може  да се  приема  автоматично за
 лесбийка, просто защото не е точно лесбийка.
     Само не ме питайте точно какво е. Още не знам.

    Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 ежедневие   главна