Отхвърлени ли са бисексуалните жени от лесбийките?

  

Отхвърлени ли са... От много години  слушам  от  бисексуалните  жени  оплаквания,  че  са отхвърлени и
 срещат силна дискриминация от жените в  лесбийското общество, която на моменти
 е много по-силна, по-ярко изразена и по-нетърпима от тази, с която са се сблъсквали
 при  хетеросексуалните.  Преди  време в един  форум имаше една  бисексуална жена
 която  в  опита си  да  направи  ретроспекция  на  сексуалността  си,  беше  написала
 следното,   в  отговор    на    наши    опити    да   определим   дали   нейното   ниво   на
 бисексуалност клони повече към лесбийките или към хетеросексуалните:
      "Бисексуалните жени: Заплаха или опасност?
    ...Не би трябвало да се  притеснявам, когато  лесбийките  ме  наричат  предателка
 или   раздвоена,   или   други   разни    глупости,   което   всъщност   си   представлава
 отхвърляне и дискриминация  на  основа  на  моята  сексуална  ориентация,  но аз  се
 притеснявам..."

 След  нея, в потвърждение  на  думите й, друга  бисексуална  жена  потвърди  същия
 свой тъжен опит, относно дискриминацията към бисексуалните жени от страна на лесбийките:
    "...Ето  какви  упреци  съм  получавала  от  лесбийки  аз: - ...Щом  си "би",  когато  нещата  станат  трудни,  ти
 просто ще си се върнеш в  хетеросексуалното общество и ще се смесиш с него а ние ще трябва да се оправяме сами
 в тежки времена... - това е едно дискриминационно приемане  на  бисексуалните  жени, като  жени, поддържащи
 безразборни връзки паралелно с двата пола, които искат само да ограбят хубавите мигове с една лесбийка и които
 се смятат за потенциални предателки, когато дойдат трудни времена..."

    Нека видим как изглеждат нещата от страна на бисексуалните жени е от страна на лесбийките:

  От страната на бисексуалните жени... 

    Много  от бисексуалните  жени  твърдят, че много от  лесбийките  отказват  да  ги  приемат  като  потенциални
 партньорки,  поради незначителната  причина,  че не са се идентифицирали  като  лесбийки, а  като  бисексуални.
 Това  е  сериозна  истина,   въпреки,   че   много   лесбийки   пък  твърдят  обратното.  Ако  повече  се  вгледаме  в
 реалностите,  ще  установим,  че  огромна част  от  лесбийките  не  само  не  искат  да  създават  сериозна връзка с
 бисексуална жена, но и дори много-много не желаят да се срещат и общуват с бисексуални.
    Повечето  бисексуални  жени  твърдят също така, че поне веднъж са били  обвинявани от лесбийка в двуличие,
 защото  поддържат   връзки  и  с   мъже, 
за   да   ги   приема   обществото,   семейството   и   приятелите   им   като
 хетеросексуални  и да се ползват от  привилегиите на  хетеросексуални  жени.  Звучи  логично, но  честно  казано
 аз лично не вярвам, че една лесбийка би се самоопределила  като  бисексуална  само  за  да  скрие  истинската  си
 сексуалност и да не се сблъсква с омразата и дискриминацията,  която  евентуално я очаква в обществото. Освен
 това не вярвам  доколко има  коректност  в  подобно  обвинение, като знам  самите лесбийки как внимават да не
 бъдат разкрити и да минават за хетеросексуални в обществото. Така  погледнати  нещата, би трябвало същността
 на този упрек основно да бъде  "Защо на бисексуалните  да им е по-лесно да се прикриват отколкото на нас - нека
 им го направим  трудно  за  да  страдат  и  те"
. Разбира се, упрекът се чува често и от откритите лесбийки, което
 смятам  също  за  не  много приемливо. С какво  право  можем  да  очакваме  всяка  жена  да притежава силата и
 смелостта  да  се  изправи  срещу последиците, които  очакват  всяка  от  нас  при  разкриването?  Фактът, че  все
 повече жени го правят, е добър стимул, но  нека не забравяме, че преди да упрекваме бсексуалните за това, че се
 ползват от  привилегиите  на  видимо хетеросексуални  жени,  трябва  да  погледнем  в нашата  си  градинка, и да
 осъзнаем колко лесбийки също се опитват всячески да изглеждат също хетеросексуални. Интересното за мен е че
 когато отправя подобен упрек към лесбийките в защита на бисексуалните получавам изумително наивен отговор
  "Защо  е  нужно   да   парадирам  с  хомосексуалността  си?"  Вярно!  Но  тогава  защо упреквате  другите,  че  не
 парадират с бисексуалността си?

    Също   така   има   едно   много   разпространено   схващане,  че  бисексуалните   жени  са  много  по-склонни  на
 безразборни  или паралелни  връзки, отколкото лесбийките  или  хетеросексуалните  жени, и че търсят  предимно
 еднократни сексуални връзки. Не знам  доколко това може да се аргументира, защото аргументи още не съм чула,
 но стремежа на една жена  към безразборни, паралелни и/или еднократни връзки не мога да се съглася в никакъв
 случай,  че  зависят   от  сексуалността...  Това   са   личностни   разбирания,  личностно   поведение  и  личностни
 недостатъци  на  конкретната  жена, и  не зависят от нейната  сексуалност. Малко странно  ми  е,  че  лесбийките
 с такава  готовност  приемат подобни  стереотипни  схващания  за  бисексуалните. Не  само  ги  приемат,  но  и ги
 разпространяват и защитват - и то при положение, че самото  лесбийско  общество  е  едно  от  най-засегнатите от
 стереотипните  схващания,  и  една  от  основните  борби  на лесбийките е именно да се елиминира стереотипното
 разбиране  за сексуалността  ни. Истина е, че някои  от бисексуалните са склонни  на  полигамност  и  еднократни
 връзки, но истина е и че не по-малко лесбийки също са склонни на това.
    Друго  обвинение  към  жените с бисексуални  наклонности, е  че  въпреки  тяхното  емоционално  и  физическо
 привличане  към жени, те много често биват привличани от определен мъж и изпитват емоционална и сексуална
 възбуда от връзка с този мъж. Тези  чувства правят  невъзможно  за  лесбийката  да  отговори  адекватно  на  тази
 естествена привлеченост на бисексуалната към мъж, което често обрича лесбийската връзка. 
    Честно  казано  като  чуя  това  и  започвам  да  си  мисля,  дали  всички  сме  наясно какво точно представлява
 бисексуалността и дали  всички използваме еднакви дефиниции за определяне на различните сексуалности. И то,
 в случая  специално - не  толкова  за  дефинициите  относно  бисексуалността,  колкото  за  дефинициите относно
 какво е това "лесбийка". Огромната  част  от  лесбийките разбират  под "лесбийка" жена,  която  може да  прави
 секс само с друга жена. И въпреки че лесбийките правят секс само с жени по принцип, то те трябва много ясно да
 проумеят, че да си  лесбийка е много повече от обикновен сексуален акт. Лесбийството е предимно емоционално
 ниво, и  на  втори  план физическо. Белег за лесбийство НЕ е отхвърлянето на мъжете от една жена, а желанието
 и способността на една жена да създаде нежна любовна връзка с друга жена. И мъжете тук нямат нищо общо. Ако
 една бисексуална  жена  създаде любовна  връзка с друга жена, то тя живее  лесбийски  живот  по  време  на  тази
 връзка, и нейната  принципна способност  да хареса  мъж я квалифицират като бисексуална. А жена, която мрази
 и отхвърля  мъжете, не се квалифицира  като  лесбийка, а  като мъжемразка. Лесбийка си, когато обичаш жени и
 имаш връзка с жена.
    Има  още  една  версия  на  лесбийките  относно  бисексуалните. Това е, че бисексуалността  представлява само
 етап от развитието  на  една  жена  като лесбийка, и е удобно  скривалище, докато  жената  почувства сигурност в
 себе си, за да се самоопредели  като лесбийка. Според  мен  обаче, това  разбиране в същността си е също  толкова
 невярно и стереотипно, както и останалите.

    Всъщност всички  тези  стереотипи  относно  бисексуалните  според  мен  се  дължат  на предположения и липса
 на информация. Време е мисля, лесбийките да започнат  да  общуват с бисексуалните  жени, а не да ги отхвърлят
 повлияни от стереотипи и впечатления от отделни изолирани случаи.

  Предубедени ли са лесбийките към бисексуалните жени? 

    От  много  време  се  дискутира  този  спорен  въпрос - имат  ли  лесбийките  предубеждения към бисексуалните
 жени? Била съм  свидетелка  на  много  спорове  по  тази  тема, и това  винаги  са  били  много  интересни  за мен
 дискусии. Така или иначе, мненията се групират около няколко основни въпроса:

  - Правилно ли е да се дискриминира една цяла група хора, заради тяхната сексуална ориентация?
  - Имаме  ли  право  да  сме  сигурни, че поведението  на  една  жена ще бъде едно или друго, базирайки се само на
    нейната сексуална ориентация?
  - Имаме  ли  ние,  лесбийките,  основателна  причина  да  избягваме  връзки  с  бисексуални? Причина, която да е
    обоснована, валидна за всички бисексуални, и да не се базира на предположения?

    Тези  въпроси  са  едно  много  добро  подсещане за всяка от нас за факта, че когато становището ни е обвързано
 с резултати от разбити сърца, е трудно да се определи, кое е аргументирана  позиция, и  кое  е  просто  реакция на
 самозащита.
    Чувала  съм  много истории от лесбийки, за връзки с бисексуални жени, завършили наистина трагично, и според
 мен всички  тези  истории  са  основата,  на  която се  гради  предубеждението  на лесбийките към бисексуалните.
 Всички те са от лични  случки, но знам,  че много  такива  истории  се  носят от уста на уста в лесбийските  среди,
 и създават мнение  дори  и  в  тези, които  нямат  лош  опит с бисексуалните. Ако  към  една  връзка  се пристъпва
 с очакване за лош край и негативно мислене, то тази връзка е обречена но лош край.

Отхвърлени ли са...    Да видим как стоят нещата от страната на лесбийките:

    През  последните  години  от  няколко  жени  -  лесбийки  - чух  интересни  истории
 относно  техен  опит  във  връзки  с бисексуални  жени.  Запознанство... приятелство
 и  влюбване  -  все  нормални  неща.  Но  идва  време,   когато  техните  бисексуални
 партньорки  решават  и  обвяват,  че за  тях е  време  да  се  погрижат  за  живота  си.
 И че това,  което  искат  от  живота - както  повечето  хора - е дом,  семейство,  деца,
 кола, вила евентуално, социална позиция в обществото, куче или котка, и ей такива
 работи.
    Един  доста  неприятен  начин  за  лесбийката  да  разбере,  че  това, което тя може
 да  предложи  на  своята  любима   изобщо  не  съвпада  с  нейните  мечти,  стремежи
 и   очаквания.   Нека   си   признаем  -  ние   лесбийките,   не   можем    при   никакви
 обстоятелства  да   предложим   на   една   жена   това,   което  може  да  й  предложи
 хетеросексуалната  връзка. Няма  значение дали сме богати или известни, няма значение колко много я обичаме,
 няма  значение  колко  много  се  грижим  за  нея,  няма значение дали отношенията между нас ще са перфектни -
 дори и  при  най-идеалната  ситуация  ние  не  можем  да  предложим  на  една  жена  всички  тези  неща, 
които  й
 предлага  една  хетеросексуална  връзка с всичките му  социални  екстри. И дойде ли  този  момент, в  който тя се
 замисли за переспективите  пред  себе  си, и за вариантите  сред  които  може  да избира, колко време мислите, че
 ще продължи връзката преди Тя да си отиде?
    При   това   този   вариант  е  най-добрия   възможен, 
когато  бисексуалната   жена  е  моногамна  и  има  връзка
 само с лесбийката. Но нека разгледаме един друг, много по-лош вариант:
    Лесбийка  среща и се  влюбва в бисексуална  жена. Но бисексуалната  жена  има  връзка  с  мъж.  Въпреки  това
 тя уверява  лесбийката,  че  много  я  обича, че  връзката  й  с този  мъж  е  изчерпана  отдавна, и тя със сигурност
 ще го напусне.... скоро.  Връзката  започва... любовта  се  засилва... и  любимата  бисексуална  жена  вече  уверява
 лесбийката, че ще напусне мъжа, за да бъде само с лесбийката.... щом си намери работа, за да може да се издържа.
 После тя заявява, че всичко между нея и този мъж е свършило окончателно и тя е готова веднага да го напусне...
 кога?... щом си  намерят  къде  да  живеят  заедно с лесбийката. Или  веднага, щом намери подходящия момент да
 каже  на родителите  си  новината. Или  кой  знае  какво  друго  "веднага  щом" ще измисли, но предполагам вече
 е ясна мисълта ми. Така времето си минава лесбийката е все сама и все в очакване нейната бисексуална любима
 да се реши  на тази  стъпка и гледка  как живота й изтича, докато тя очаква най-после да бъде истински с жената,
 която обича.  И  денят  на  решението  наистина  идва  най-после,  след   дълго   чакане  и  много  надежди,  когато
 лесбийката вече  почти се е отчаяла. Решението е взето, само че нейната  бисексуална  любима  е  решила, че все
 пак обича този мъж и ще остане при него. Или пък е решила че не може да причини разочарование и притеснения
 на родителите си и приятелите си и да заживее с жена. Или  пък нещо  друго... но все оставящо лесбийката сама и
 наранена.
 И още много случаи, все от този род, с разните му там нюанси, но винаги завършващи трагично за лесбийката.

    Веднага след това идва ред на няколко много погрешни схващания стереотипи и разбирания за бисексуалността
 и съдържанието,  които  се  крият  зад  това  понятие,  и  които  много  упорито  са  се  загнездили в съзнанието  на
 лесбийските общности.

  - Бисексуалните  жени  са набедени, че са много склонни да поддържат паралелни връзки с различни партнори от
    двата пола.
  - Бисексуалните  жени  се  твърди,  просто  не  искат  да  си  признаят, че са лесбийки и за  това излизат и с мъже.
  - И бисексуалните жени  използват  ситуацията, за да се ползват от хетеросексуални привилегии, без да споделят
    тежестта на лесбийския живот при това за сметка на лесбийките.

 Неща, с които аз лично не съм много съгласна, но за това ще стане дума другаде.

    И  накрая  има  една  друга  стрна  на  нещата.  Нещо  което  навремето  прочетох  от  една лесбийка, казано към
 бисексуална,  и  което  много ме  впечатли "...Аз  съм  лесбийка,  живея  живот  на  лесбийка и нося лесбийството
 в сърцето  си, в духа  си, в  живота си.  Това е нещото, което  основно  нося в душата си. Ти  си  моя приятелка, но
 твоята душа  излъчва  светлина, която никога няма да може  да  съвпадне със светлината на моята душа, защото
 с теб имаме вродени различия в това, какво представляваме като жени. Просто сме различни."

    Дали това, което пише  тя  наистина е предубеденост, или  просто  едно  по-дълбоко  разбиране  за  същността на
 жените? Не мога да реша.

 

ПРОЧЕТЕТЕ  ОЩЕ  МАТЕРИАЛИ  ОТНОСНО  БИСЕКСУАЛНОСТТА:

 

Бисексуалността
  
Бисексуалността

Би-фобията
  
Би - фобията

Феномена бисексуалност
  
Методологически аспект на изследваниета върху феномена бисексуалност

Ще бъдеш ли трети?
  
Ще бъдеш ли трети?

Бисексуалността - основи на сексологията
  
Бисексуалноста - основи на сексологията

Влиянието на бисексуалността върху феминизма
  
Влиянието на бисексуалността върху феминизма

 

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 главна