Бисексуалноста
“Да си бисексуален означава да си удвоиш шансовете за среща в събота вечер” Уди Алън

 

     Бисексуалните стават част от модерните хомосексуални  движения още от началото на 60-те години. По-късно,
 към  70-те  години,  по  
различни   причини   бисексуалните   започват   да  се  организират  в  отделни   общества,
 продължавайки обаче активноста си и в хомосексуалните  движения. През 80-те години бисексуалните общности 

 Бисексуалността
избуяват  по  целия  свят.  Появяват  се  организации  в  Америка,  Канада,  Европа,  Нова Зенландия. В началото
 тези  организации   имат   локално  значение  и  ангажираност,  но  към
 средата на  80-те години  започват да поддържат тесни връзки помежду
 си и да се  окрупняват. Структурите  на  групите се  променят и докато
 през 70-те години предимно преобладават мъжете, то през 80-те години
 бисексуалните  жени  вече  поемат  водещата  роля.  През 90-те години
 бисексуалните  общности  започват да се консолидират на  национално
 и  интернационално  ниво,  въпреки,  че  значението  им на регионално
 ниво   не  намалява,  а  дори  се  увеличава.  В  момента   по   най-общи
 данни  има  над  1300  бисексуални  групи и  общества в над  20  страни.
 Има много  изписано за бисексуалноста.  Много  информация... и много
 дезинформация. Трудно е да се отличат  фактите от  фантазиите.  Знае
 се,  че  все  още  в  голяма   степен   се  шири   би-фобията   от  страна   както   на   хетеросексуалните,   така  и  на
 хомосексуалните,  така  че  много  от  нещата   свързани  с 
бисексуалноста   не  са  известни,   или  са   изопачени.
 Нека се опитаме да отговорим на няколко въпроса относно бисексуалноста:

Въпроси и отговори за бисексуалноста

    ?: Какво е бисексуалност?
 Отг:
 Бисексуалноста е способност за психическо, емоционално и/или физическо привличане към повече от
един
 пол (не задължително едновременно). Понеже  не всяка  жена е имала  възможноста да последва естествените си
 стремежи  и  желания, дефиницията  за бисексуалност може да се разпростре и върху жените, които потенциално
 се чувствуват  привлечени  от  пола  си, но  поддържат  връзки  с  мъже. Така че всяка жена, която има еротични,
 романтични  или  нежни чувства,  фантазии  или  преживявания с жени и мъже, може да се  нарече  бисексуална.
 Бисексуалноста  е   ясно   разграничено   състояние,   еднакво   принадлежащо,   и  непринадлежащо   към  хетеро-
 сексуалното  общество  и  хомосексуалната  общност.  Бисексуалните   могат  да   бъдат  привлечени  повече  към
 единия пол или към двата еднакво. Степента им на  привлеченост спрямо някой от половете може да се променя
 и варира във времето.

    ?: Не е ли всеки бисексуален по природа?
 Отг: 
  Аз не мисля така, въпреки  много  разпространеното  мнение, че бисексуалноста  е  заложена  в човешката
 природа. Според  мен  бисексуален  може  да се  нарече само  човек, който е имал  емоционална  и/или  сексуална
 връзка с хора от двата пола. Възможно е да се предположи, че всеки има потенциална склонност към привличане
 от двата пола, но дотолкова, доколкото много хора не са стигали никога до сериозни  връзки и с двата пола, за тях
 да твърдим, че са  предразположени  към бисексуалност  ми се струва  малко  пресилено. Ако някоя жена твърди,
 че е хетеросексуална (или  лесбийка), да  се  настоява, че не е такава, а е бисексуална  по  природа, но просто не е
 реализирала бисексуалноста си, означава да се отрече  нейната  собствена  определеност. Бисексуалноста не е по-
 
правилна сексуалност  от  хетеро  или  хомосексуалноста.  Най-правилната  сексуалност  за  всеки  индивид  е  да
 бъде такъв,  какъвто  се чувствува  комфортно.  Така че, хората  самоопределили  се като бисексуални не са нито
 в по-правилна позиция, нито са по-наясно с вътрешната си заложеност.

    ?: Ако  никога не съм спала с друга жена, но  изпитвам  влечение към позната, бисексуална
       ли съм?
 Отг:
   Дали  би  могла  да  си  бисексуална? Със сигурност. Дали СИ бисексуална? Това само ти можеш да кажеш.
 Ти
трябва да  решиш. И никой  няма  право да ти казва  кое  решение  е  грешно за теб. Трябва да опиташ любовта
 с двата пола, за да може да се каже каква си. Според мен  сексуалноста  не зависи толкова от това С КОГО спиш,
 колкото от това КАК СЕ ЧУВСТВУВАШ.  Така че едно
супер  правило да се самоопределиш като сексуалност не
 е какво правиш или си правила, а какво ти ХАРЕСВА да правиш.

    ?: Необходимо ли е за бисексуалните да имат партньори и от двата  пола за да се чувствуват
        сексуално и емоционално задоволени?
 Отг:
 Бисексуалноста е потенциална, а не задължителна предразположеност за връзки с хора от двата пола. Дали
 една  жена е  бисексуална,  хетеросексуална  или  хомосексуална,  няма  връзка  с това  дали  жената е моногамна
 или  полигамна.  Има   моногамни  бисексуални,  така   както  има  и  моногамни  хетеросексуални,  и  моногамни
 хомосексуални.

    ?: Бисексуалните способни ли са на моногамия?
 Отг:
 Да, някои са способни. Зависи – това е индивидуално. То е същото като да попиташ дали хетеросексуалнитe
 са  способни   на  моногамия.   Някои  са  способни – други  не.  Моногамноста  е  социално  определена  норма, но
 социално определена норма също така
е и хетеросексуалноста.

    ?: Ако бисексуалните са моногамни, тогава как така са бисексуални?
 Отг: 
  Решението на една бисексуална жена да има моногамна връзка не е решение да бъде хетеросексуална или
 лесбийка. Тя все още си остава бисексуална  като тип  сексуална  привлеченост,  като само е избрала човека (той
 или тя), с който  да сподели  живота  си.  Това  не  е  въпрос  за  самоопределение,  сексуално  предпочитание  или
 идеология. Въпреки че се е спряла на човека (мъж или жена) с който ще създаде моногамна връзка, тя все още си
 остава бисексуална като чувства и привлеченост.

    ?: Могат ли бисексуалните да създадът продължителна интимна връзка?
 Отг:
   Бисексуалните са толкова способни на продължителна  интимна връзка, колкото всяка друга жена. Много
 бисексуални живеят в постоянна връзка с друг човек – мъж или жена.

Бисексуалността     ? Не е ли бисексуалноста само фаза към хомосексуалноста?
 Отг:
Точния  отговор  е,  че  не  е  задължително.  Някои  жени бързо
 преминават през временен  период  на  бисексуалност
по пътя си към
 хомосексуалната идентичност. Но за други  бисексуалноста си остава
 една  много  дълга, понякога  и  вечна  сексуална  ориентация.  Нещо
 повече,  нерядко  се  оказва, че  за  много  жени  именно  тези  двете -
 хетеросексуалноста  и  хомосексуалноста  са  само  временни фази по
 пътя на жената към бисексуалноста.

    ?: Защо бисексуалните не могат да изберат единия от двата
 пола?
 Отг:
 Някои от бисексуалните се опитват. Но от друга страна за какво им е да избират? Да отрекат привличането
 си към  единия  пол  за  сметка  на  другия  ги  наранява.  Не е нужно да  откъсват от  себе  си  чувства,  без  които
 не могат да живеят. Привличането към  определена  сексуалност не е нещо, което  човек да  може по желание да
 престане да чувства.

    ?: Предразположени ли са бисексуалните към вируса на СПИН?
 Отг:
  Вирусът на СПИН не се интересува и не знае каква е сексуалноста на жената. Бисексуалноста е атакувана
 с  тези обвинения  от  хора,  заблудени,  че  СПИН-а  е  приоритет  само  на  хомосексуалните  връзки...  Това  не  е
 така. Всъщност  СПИН  се  разпространява  най-често  при  хетеросексуални  връзки, след  това при интравенозно
 инжектиране  на  вещества,  и чак  след  това  от  хомосексуален  акт,  преди  всичко  через  проникване,  което  е
 присъщо на гейовете но е невъзможно при лесбийките. Опасноста за една бисексуална  жена от зараза  със  СПИН
 е в несравнимо по-голама степен при сексуален контакт с мъж, отколкото с жена.

    ?: Бисексуалните стремят ли се към специални права?
 Отг:
  Както всички  хора, така  и  бисексуалните  искат  да  живеят собствения си  живот без да бъдат подлагани
 на дискриминация  на  работното  място, в семейството  и  в  обществото. Като  членове  на всяко едно общество,
 и бисексуалните имат същите граждански и социални права като всеки друг член на обществото.

    ?: Някои бисексуални не се ли идентифицират като хетеросексуални? А като лесбийки?
 Отг: 
Всички сексуални  изследвания  твърдят  единодушно, че  има  голямо  несъответствие  между  това, което
 жените правят (сексуалното поведение), и това как самите те се самоидентифицират. Да се самоидентифицираш
  като бисексуална,  хетеросексуална  или  хомосексуална,  е
  само   лично   мнение.  Всъщност  доста  бисексуални
 се въздържат да се самоопределят  като такива,  по  много причини - страх от дискриминация или недоверие, или
 социално заклеймяване,  които  могат  да  дойдат  както  от  средите  на  хетеросексуалното  общество, 
така  и от
 средите на хомосексуалните общности.

    ?: Да си бисексуален въпрос на личен избор ли е?
 Отг:
  Няма
  абсолютни  доказателства  за  произхода  на  сексуалната  ориентация  при  хората,  включително  за
 бисексуалноста - всичко е само повече или по-малко аргументирани предположения. Дали е генетично заложена,
 или  не,  сексуалната  ориентация  не   бива  да  е  никаква  пречка  за  възможноста  на  жената  да  се  реализира
 пълноценно в обществото.

    ?: Открих че съм бисексуална – трябва ли да кажа на семейството си?
 Отг:
  За бисексуалните изборът е дали да  живеят открит  живот и да заявят  бисексуалноста  си,  или  да изберат
 тишината и комфорта на  невидимоста и тайната. Вгледай се в живота си и отношенията  си с близките, и прецни
 дали, ако им кажеш – това ще ти помогне, или дали ако не им кажеш няма да нараниш себе си. И двете възможни
 решения – да им кажеш и да не им кажеш, могат да са много проблемни. Може както да го приемат благосклонно
 спокойно и с разбиране, така и да бъдеш отхвърлена и лошо наранена. Ако скриеш, това може да остави привидно
 спокойствие  в живота  ти  и  отношенията ти с близките, но може и да разяжда  съвеста ти и да предизвика други
 напрежения във взаимоотношенията ти с близките. Това е един проблем, за които  може  всеки  бисексуален или
 хомосексуален човек да ти разкаже най-различни истории и да ти даде най-различни съвети според собствения си
 опит. Така или иначе – решението е изцяло твое и може
да го вземеш само ти самата. След внимателна преценка
 на ситуацията... момента... отношенията...! Аз мога само да ти  предложа моята морална подкрепа, да те поздравя
 за куража и смелоста ти и да ти пожелая успех. Но само ти можеш да направиш всичко това възможно. Ти трябва
 да си решиш дали някой трябва да знае за това, и дали  ТИ  искаш някой  да  го  знае. Признанието  не е хич лесна
 работа и може да се окаже  най-трудното  решение в живота  на  една жена. Някои жени ще трябва да се изправят
 лице в лице с човека,  когото обичат, и  който  човек е очаквал,  че е константа  в  нейните  предпочитания  и  да
 му обяснят, че занапред  не  може  вече да е  така.  Бисексуалната  жена  ще трябва да се съобразява с предимно с
 хетеросексуалните си  приятели,  които  ще  мислят, че  нейната  заявена  бисексуалност
е само  тъп  начин  да се
 направи  на по-интересна,  да  привлече  мъжките  апетити,  или  да  оправдае  нежеланието  си за връзки с мъже.
 Хетеросексуалното общество е много  склонно да определя  всеки  бисексуален човек като "един от тях”, “педи”,
 “лесбо” и други определения от типа. Решението е трудно, необходима е сила да се отстоява, и всяка трябва да го
 вземе сама за себе си.

    ?:  Защо много лесбийки подозират или направо дискриминират бисексуалните жени?
 Отг:
 Една от основните причини, е че лесбийките много често се ядосват на бисексуалните за това, че използват
 бисексуалноста си за да изглеждат хетеросексуални на работа, или в хетеросексуалното общество и по този начин
 се радват на привилегиите на  хетеросексуалните  жени, които привилегии са част от социалната норма. Втората
 причина е че бисексуалните в голяма степен се приемат от обществото като лесбийки, но и често заемат позиции
 продиктувани от
принципната им привлеченост и търпимост към връзки с мъжкия пол което отслабва позициите
 и аргументите  на  лесбийките. Това  поражда  спорове в  самите  лесбийски  общества и  нарушава единноста им.
 Всъщност самите  бисексуални  отричат подобно поведение, но то съществува, и много често лесбийките наричат
 бисексуалните 
“предателки”.  Трета причина  е,  че   бисексуалните   жени   поддържат   също  сексуални  връзки
 и  с  мъже,  което  не  може  да  бъде  приветствано  в  едно  лесбийско  общество,   и   лесбийките  гледат   поради
 това на  бисексуалните
като на  заплаха  за  собственото  си  статукво и положение сред  обществото. Лесбийките
 и хомосексуалистите  като  цяло  са  често  жертва  на  хомофобията  и   предубежденията  на  обществото,  но  за
 съжаление това  не е гаранция, че те няма да се отнасят  предубедено  към  други на свой ред. За щастие това все
 повече намалява. 

    ?: Трябва ли лесбийските общества да включат бисексуалните?
 Отг: 
 Бисексуалноста е част от  хомосексуалната  общност  според  мен.  Хетеросексуалното  общество  не прави
 особена разлика  и  вкарва  всички:  гейовете,  лесбийките, бисексуалните и транссексуалистите в един общ кюп,
 което
води  до  еднакви  нападки  и  дискриминация както към гейовете, лесбийките, транссексуалистите, така и
 към бисексуалните.  Бисексуалните
   винаги  са  били  съпричастни  и  много  приближени  към  хомосексуалните
 общности.
Особено  при  жените, бисексуалноста  представлява  най-голямата  общност.  Бисексуалните  жени  са
 повече от хетеросексуалните и лесбийките взети заедно, според мен. 

Митове и реалност

    Мит:   Бисексуалноста  е  полова   идентификация.  Чуват  се   гласове,  че  вътре  в  определенията  за   полова
 принадлежност, освен мъжки и женски пол трябва да се включат също така и транссексуалистите бисексуалните
 и хомосексуалните.
    Реалност:   Бисексуалноста  е
  сексуална   ориентация.   Бисексуалноста   не   е   само   полова   идентификация.
 Бисексуална  може   да  е  жена,   но  и   мъж   може  да  е  бисексуален.  Има  случаи,  когато  между  сексуалната
 ориентация и  половата  принадлежност,  границата  умишлено  се  размива.  Разликата  обаче,  между  сексуална
 ориентация и полова принадлежност е явна и не бива да се смесват две толкова различни неща.

    Мит: Бисексуалноста е болест.
    Реалност:  Бисексуалноста  е  нормална  и  здравословна.   Бисексуалноста  е  способност  на  личноста,  да  бъде
 Бисексуалносттапривличана  физически и/или емоционално   и   от   мъжете   и   от   жените.   Бисексуалноста   е   естествена  и
 биологически    нормална    сексуална    ориентация.   За   някои    жени
 бисексуалноста  е   само   етап   към   хомосексуалноста,   но   за   други
 бисексуалноста   остава    като  сексуална  ориентация  за  цял   живот.
 При  изследвания  е  доказано,  че  възрастни  индивиди  от  двата пола
 изразяват    предпочитания    през    целия    спектър    на    сексуалното
 привличане:   От   изключително   хомосексуални,   до    изключително
 хетеросексуални.  Всяко  състояние  между единствено хомосексуално
 физическо      и/или      емоционално      привличане,      и      единствено
 хетеросексуално      физическо      и/или      емоционално     привличане,
 може   да   се   определи   като   бисексуалност.   Самоопределението  и
 самоидентификацията    при    бисексуалните    също
   варира  в  целия
 спектър.   Някои   бисексуални   се   идентифицират   единствено   като   принадлежащи   към   хетеросексуалното
 общество,  други  към  лесбийските  общности,  трети  към  бисексуалната  общност,  като  има  и такива, които се
 идентифицират с всички еднакво комфортно. 

    Мит: Бисексуалните  не  са  моногамни.  Иронично  се  задава  въпроса  към  тези,  които  искат  да  се  узаконят
 хомосексуалните бракове,  защо  да  не  се  даде  възможност и  на  бисексуалните да слючват брак с хора от двата
 пола едновременно. Нали това би отговаряло на сексуалната им същност.
    Реалност:  Многоженството е  съвсем  различен  дебат  от  този  за  хомосексуалните  бракове. Има бисексуални
 личности, които имат дълготрайни моногамни връзки или бракове, също както
има хетеросексуални с моногамни
 връзки  или  бракове. Така  или  иначе  въпроса  за  полигамните  бракове,  не  е  въпрос, 
който  има  нещо общо с
 дискусията  за  хомосексуалните бракове. Въпросът за хомосексуалните бракове е само за това, дали могат двама
 влюбени и пълнолетни човека от един  и  същи  пол  да  бъдат в легален  брак.  Да се отплесва  настрани  въпроса
 с хомосексуалните бракове и да се свързва с въпроса за полигамните бракове, е манипулация на хомофобите. 

    Мит: Бисексуалноста е само модна поза на младежта за да изглежда различна и интересна. 
    Реалност:   Много млади  жени  преминават  през  период  на  много  колебания и въпроси относно сексуалноста
 си. Младоста заслужава, и трябва да получи  цялата помощ, която може да
и се окаже за да премине през бурните
 години  на юношеството  и  младоста.  Задължение  на  възрастните е да  помогнат  на  младите  да не се превърне
 колебанието   в  криза,   независимо  от   трудностите.   Сексуалната   зрялост  за   всеки  човек,  независимо  дали
 е хомосексуален,  бисексуален   или   хетеросексуален,   неизменно   преминава   в  един  момент  през  период  на
 несигурност, объркване и страх – разбира се в различна  степен  за  всеки  човек.  Младата
  жена  трябва  да  бъде
 подкрепяна
през такъв период, и да й се помага внимателно да открие своята индивидуалност, и потенциал. Тази
 подкрепа в никакъв случай не трябва да включва внушения  на момичето от типа на коя е тя всъщност... каква е
 “нормално  да  бъде”...какво се очаква от нея... и други от този вид, ако  пътя  на нейната  самоопределеност не се
 харесва на възрастния. 

    Мит:   Бисексуалните  искат  специални  права.  Много  често  на  бисексуалните се приписва искането да им се
 разреши да живеят с двама партньори – по един от двата пола, което се свързва с полигамията.
    Реалност: 
Бисексуалните  искат  РАВНИ  права,  а  не  СПЕЦИАЛНИ  права.  Бисексуалните  искат също както
 хомосексуалните, да живеят  нормален  живот, без  дискриминация  и  обиди  на
  работното  място, в семейството
 или в обществото. Въпроса с полигамните бракове  не  е  бил  никога  поставян  от бисексуалните  общества. Тези
 искания се приписват на бисексуалните и се втълпяват на обществото от хомофобите.

ПРОЧЕТЕТЕ  ОЩЕ  МАТЕРИАЛИ  ОТНОСНО  БИСЕКСУАЛНОСТТА:

Отхвърлени ли са бисексуалните...
  
Отхвърлени ли са бисексуалните жени от лесбийките

Би-фобията
  
Би - фобията

Феномена бисексуалност
  
Методологически аспект на изследваниета върху феномена бисексуалност

Ще бъдеш ли трети?
  
Ще бъдеш ли трети?

Бисексуалността - основи на сексологията
  
Бисексуалноста - основи на сексологията

Влиянието на бисексуалността върху феминизма
  
Влиянието на бисексуалността върху феминизма

 

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 главна