Скъпи приятели от БГО “Джемини”

 

      Смятам  да  запазя  този  приятелски  тон,  който  винаги  съм  използвала  в  кореспонденция с вас, и в отговор на
 вашето  писмо  от  9.02.2004 г,  изпратено  до  мен  и  ръководството  на  Ресурсен  център  “Билитис”.  Познаваме се
 отдавна и не е нужно да си  говорим  като непознати. Освен това, както надявам се ви е известно, неформалният тон
 се използва свободно в комуникацията  между  неправителствените  организации, особено ако работят в една и съща
 сфера.

Моника Писанкънева отговаря доброжелателно на Джемини    Статията  ми   публикувана   на  адрес  https://bg-lesbian.com/bilitis/bilitis.htm  изразява  личните  ми
 впечатления   от   конференцията   “Предотвратяване  и  защита   от   дискриминация”,   организирана
 от вас на 30-31.01.2004 г. в  София.  Като  участник  в  конференцията  имах  възможност  да  придобия
 така  наречения  “поглед  отвътре”.  Изложеното  в  статията  се  основава  изцяло и единствено върху
 информация, представена от БГО “Джемини” по  време  на  конференцията,  и  ако  има  някакво  разминаване с
 т.нар.  “официална  позиция”  на  “Джемини”  то  може да се дължи на факта, че не сте се изразявали достатъчно
 ясно  и  недвусмислено.  Във  ваша  полза  ще  бъде  ако  вместо  писмен  отговор   на  поставените  в  писмото  ви
 въпроси,  ви  дам  устен  отговор и анализ  на  чутото и видяното от конференцията. Това може да стане по време
 на предстоящата партньорска  среща  на  ЛГБТ  организации,  която  ще  се  състои на 21.02.2004 г. по инициатива
 на “Куиър България”, партньор  на  Ресурсен  център  “Билитис”.  Надявам се, че  ще  присъствате  на  нея,  като
 организация  заинтересована  да  си  партнира с други действащи ЛГБТ организации в България. Не ми се иска да
 архивирам  писмено  допълнителни  подробности “от кухнята” на  конференцията. Като  представител  на сродна
 организация,  единствената  ми  цел  е  да  помогна “Джемини” да се развие в посока на професионално работеща
 НПО.

    Ще си позволя да анализирам  тук  само  един  единствен  въпрос  от  писмото  ви,  за  да  разберете  какво имам предвид. 

   
“По  какъв  начин  Ресурсен   център   на  лесбийки  и  бисексуални  жени  “Билитис”,  и  по-конкретно  Моника
 Писанкънева, получи информация относно финансирането на конференцията?”


    Мислех   че   знаете,   че   прозрачността  в   работата    на    неправителствените   организации   изисква   те   да
 популяризират  своите  донори.  Обикновено  спонсорите  на  публично  събитие  като  споменатата  конференция
 се  изписват  в  отпечатаната   програма,  или  се  поставя  тяхното  лого.  След  като  не  видях  име  или  лого  на
 спонсорираща  организация   или  лице  (лица)  в  програмата  на  конференцията,  попитах  първия  попаднал  ми
 наблизо  представител  на “Джемини”. Мисля че това беше координатор на регионална структура на “Джемини”,
 чието  име  за  съжаление  не  успях  да  запомня,  защото   организаторите   на   конференцията   не  осигуриха  на
 участниците  списък  с  имената  и  контактите  на  присъстващите (както  изискват  професионалните стандарти
 за  провеждане  на  подобни  събития).  След   като   получих   отговор   “ИЛГА”,  нито   за   миг  не  ми  хрумна  да
 проверявам  дали  това  е   действителният   спонсор,   защото   предположих,  че  регионалните  координатори  на
 “Джемини” са достатъчно  информирани  относно  конференцията.  Пък и представители  на  ИЛГА  присъстваха
 на конференцията, което  още  повече ме накара да смятам, че информацията е вярна. Съжалявам ако ми е била
 подадена погрешна информация.  Изписването на спонсора на конференцията върху програмката щеше да спести
 на “Джемини” това неудобство.

    Спирам   дотук   и   оставам   в   очакване   на  включването  на  “Джемини”  в  партньорската  среща  на  ЛГБТ
 организации  на  21.02.2004 г.  Уверявам  ви,  че  както  “Билитис”,  така  и  “Куиър България” са заинтересовани
 “Джемини” да заработи професионално и да върши по-качествено работата си занапред.

 Моника Писанкънева
 Председател на Ресурсен център “Билитис”

 Copyright © 2001-2004 Bglesbian - Всички права запазени

 главна