Права на Доминираната

 

    Доминираната  има  право  да  определи  границите  и  лимитите, и да изисква да бъдат спазвани. Доминираната
 има право по всяко време да променя тези граници и лимити.

Правата на подчинената
   Доминираната  има   право  на   личен   живот.   Доминиращата    може  и  да  се
 интересува  какво  прави  Доминираната,  когато  не  са  заедно,  но  тя трябва да
 разбира,  че
  Доминираната  е  отделна  личност,  която  ще  има  страни  от  своя
 живот,  проблеми  и  ситуации,  в  които  няма  да  се  нуждае  от  Доминиращата.
 Доминираната   не   трябва    да    бъде    критикувана   или   наказвана   за   това.
 Доминираната  има  право  на  доверие  от страна на Доминиращата, че е лоялна,
 вярна, и зряла личност, която  има  чувство  за  отговорност  към  връзката.  При
 условие, че не е доказала обратното, разбира се.

    Доминираната  има  право  да  изразява  изисквания  към  Доминиращата,  и да
 бъде изслушвана. Тя може да изисква  внимание, без - за да го получи - да трябва
 да  извършва  нещо  грешно  нарочно. Доминираната  има  право и да предприема
 стъпки за изграждането на връзката,
и да взима  отношения  относно  съвместния  живот  на двойката, и нейното
 мнение  трябва  да  бъде  зачитано. Доминираната  има  право  да  изисква  обяснение  защо  се  отхвърлят  нейни
 предложения, доколкото това изискване е направино почтително.

    Доминираната  има  право  да  изисква  да бъде наказвана внимателно и предпазливо. Тя има право да използва
 своята "Спасителна  дума" по  всяко  време,  когато  реши за необходимо и Доминиращата трябва да се съобрази.
 Доминираната  има  право  да  прекъсне  и  сцената,  и  дори  връзката,  ако  Доминираната  премине  лимитите  и
 ограниченията, определен от Доминираната. Доминиращата трябва да се съобрази с решението на Доминираната,
 и да не и се сърди за това.

    Доминираната има право да  повдигне  въпроса, ако усеща, че връзката не й носи удовлетворение. Тя има право
 да  каже на Доминиращата от какво  има  нужда, и да очаква  разбиране от нея. При срещане на неразбирателство
 Доминираната има правото да прекрати връзката.

    Доминираната  има  право  да  очаква  нежност, любов и  разбиране.
Когато Доминираната е имала лош ден или
 лични проблеми, тя може да се нуждае не от сцена, а от нежност и Любов, и има правото да я получи.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 bdsm   главна