Възпитателни техники

 

     Уважението  към  Доминираната  е  много  важно  в  тази  фаза  на  връзката.  Като Доминираща, си  длъжна да
 правиш само най-доброто за своята Доминирана. Не да й пречупваш духа и да я превръщаш в робот.

     Дори и при възпитанието, макар, че е много индивидуално, има общи правила, които могат да са полезни.

     --  Никога не удряй Доминираната по лицето. Шамари по дупето са напълно достатъчни за целта.

     --  Не наранявай  кожата  й  нарочно и не й оставяй  нарочни  видими белези по откритите части на тялото. Ако
         това се случи, веднага след наказанието се погрижи за нараненото място.

Възпитателни техники     --  Никога не оставяй вързана  Доминирана сама и без  надзор. Всякакви  инциденти
 могат да се случат и ако не си там, Доминираната  поради  безпомощноста  си  няма да
 може да направи нищо.

     --  Никога  не  наказвай  и не  възпитавай,  когато си ядосана наистина. Остави го за
 по-късно. Гнева често води до инциденти.

     --  Никога  не  започвай  наказания  или  възпитание  под  влиянието  на  наркотици
 или алкохол. Това се отнася и за  двете. И двете  трябва да сте чисти откъм всякакви
 психотропни или упойващи вещества, за да не преминете границата.

     --  Винаги   обяснявай   защо   налагаш  някое  наказание  и  в  какво  е  прегрешила.
 Наказанията трябва да се налагат  само  с  причина. Друго поведение може да наруши
 доверието на Доминираната в нейната Доминираща.

     --  Наказанието  винаги  трябва  да  е  съответно  на  провинението.  Не бива  за  малко провинение да се налага
          прекалено строго наказание.

     --  Винаги   след   наказанието   трябва   да   следва   нежност,   прошка  и  любов  от  страна   на  Доминиращата.
         Нарушението е било наказано и вече е в миналото, Доминиращата  не  бива  да задържа лошо отношение към
         Доминираната и да  продължава  да й се сърди и ядосва за нещо, за което  вече й е наложила наказание. Нека
         Доминираната получи възможноста за прошка...

     Има  много   видове   техники,  които  се  практикуват  от  Доминиращите  за  наказание.  Те  варират  много  за
 различните двойки. Но една от тях е примерно да се завържат  ръцете на Доминираната вдигнати  над главата, да
 й се  завържат  краката  при  глезените, после отзад с въже да се завържат краката към ръцете, така че да стои на
 пода на колене само със стъпала  вдигнати зад  гърба и привързани за ръцете, които също са зад гърба но над и зад
 главата. Това е един много ефективен начин да се задържи задълго вниманието на Доминираната.

     Освен  наказанията  обаче...  много  важни  са  и  наградите.  Правилните  постъпки  и  подходящото  поведение
 трябва да бъдат  поощрявани  от 
Доминиращата, иначе  се  губи  стимула  за  Доминираната и в ъзможността й да
 изпита удоволствие  дарявайки
Доминиращата с удоволствие. Можеш да й подариш цвете, да й оставиш любовна
 бележка, или  да я целунеш. Наградата също  зависи от степента на  удоволствие,
съобразителност и послушание,
 които е проявила
Доминираната. Възможно е дори  напляскването да е награда за Доминираната... всичко зависи
 от това какво й харесва и
Доминиращата трябва да познава много добре предпочитанията на своята Доминирана.

     Трудно  е  да  се  каже  в  какво  точно  да  се  състоят   тези   наказания  и   награди   и   как   да  се  изпълняват.
 Просто  са  много  различни  случаите  във  всяка  подобна  връзка.  Някои 
Доминирани  са  напълно  зависими  и
 подчинени... докато  други  не  са.   В  едни  случаи  наказанията  се  прилагат  за  коригиране  на  поведението  на
 
Доминираната,  а  наградите  са  за  съгласието  й,  и възприемчивоста й. Има и “твърдоглави” Доминирани, и ако
 
Доминиращата  заблежи, че са нужни  повече  от  нормалното  корекции  на  поведението  на своята Доминирана,
 значи не трябва да се колебае  да  увеличи  степента и честотата  на  наказанията си. С наказание не трябва да се
 заплашва. Наказанието се  налага и не  бива да  се  разминава,  нито да служи  като  заплаха.  В  противен  случай
 
Доминираната ще има по-малко  уважение  към  Доминиращата.  С  наградите  положението  също не трябва да е
 несигурно.  Ако
Доминираната те е зарадвала, награди я подобаващо, и  не  забравяй, че силата на Доминиращата
 се крие именно в нейната любов към
Доминираната.

     Когато се използва  някой  от  способите  за  доминиране,  трябва  да се внимава да не се нарани
Доминираната.
 Ако това се случи,
Доминиращата  трябва  веднага  да  прекрати  всичко,  да  освободи  Доминираната  от  всички
 ограничаващи  я атрибути, и да се погрижи  за  момичето. Първо  правило  за  всяка 
Доминираща  е  да  знае, че в
 процеса на такава връзка може да с получат наранявания, и че тя носи отговорност за момичето си.

  Унижение
     Унижението  е  специфичен  възпитателен   метод,  при   който  Доминиращата  принуждава  Доминираната  да
 върши  унизителни  неща, за да я накаже и възпита в бъдеще  да не допуска грешки. Примерно, да яде от кучешка
 паница  на  пода,  застанала  на  четири  крака, да  не  я  пуска  до тоалетната  докато се напишка, или да извърши
 на публично място акт, от който се срамува. Вариантите  са  много и  някои  от  тях  доста  крайни. Това са много
 ефективни  методи  за  възпитание  на  Доминираната,  но  проблема  с  тях  е,  че  много  често  се  приемат  като
 преминаване  на  границата. Това е вид възпитание, което има много тънки граници, и аз не го препоръчвам като
 метод, но все пак си зависи от двойката дали ще ползва унижението или не.

Възпитателни техники  Ограничаване
     Ограничаването  на  движенията  е  техника,  която  се  постига с  връзване  до  пълно
 или   частично   ограничаване   на   движенията   на   Доминираната.   Може   обаче  при
 напредналите  двойки и само една дума да е достатъчна за да гарантира обездвижването
 на   Доминираната.   Все  пак   това,   което  се  ползва,  е  ограничаване  на  движението
 посредством връзване с въжета, колани, вериги и други способи.
     Обездвижването  може  да  се  прилага  и  комбинирано с други методи на възпитание,
 примерно с пляскане или унижение, или сексуална гавра. Да се завържат просто ръцете
 на Доминираната  зад гърба й, е много лека  и мека мярка. По-често се завръзват ръцете
 и  краката за леглото или  се закачат  за  кука  на  стената,  или  се привързват ръцете за
 краката.  По-тежките  форми  на  обездвижване  често  изискват  и  по-специални уреди,
 като   разделителни   пръчки,  с  които  се  раздалечават   краката,   гривни   и  маншети,
 примки  и  разни  други  още... При  най-тежките  форми за обездвижване  възможността
 на Доминираната да  помръдне  която и  да е част от  тялото  е  изключена.  За  тази  цел
 също се изисква наличието на по-специални уреди, като “магарета” усмирителни  ризи, метални гривни и вериги
 и други...

  Физическо доминиране
     Този  вид  доминиране  включва   доста   голям  брой   дейности,  включително  боя,  изнасилването  с  предмет,
 електрическите  уреди, и други от сорта.  Най-често  се  ползва  в комбинация с обездвижването. Може също така
 да се влачи  за  косата Доминираната, да се  язди с  юзди  в  устата, или  да  й  се извивт ръцете, да се щипят силно
 зърната на гърдите й... всичко, което може да и причини  голяма  болка.  Това  всичко са много екстремни методи
 за наказание, и ако изобщо се прибягва до тях, това не бива да става често или на публични места.

  Словесно доминиране
     Този вид  доминиране  е  вид  контрол  и  вид  наказание посредством думи. Може да се изразява в обидни думи
 към
Доминираната казани насаме или дори  на  публично място, например да се нарече “робиня” пред други хора.
 Да  бъде  принудена  да  нарече 
Доминиращата  “Господарке”  на  публично   място   също  е  един  вид  словестно
 доминиране. Това обаче се постига много трудно и след много сериозно възпитание на
Доминираната.

Повече за боя и обездвижването прочетете на линковете дол:

Spanking
  Бой - Spanking

Връзване - Bondage
  Обездвижване - Bondage

 

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 начинаещи   bdsm   главна