Връзване  (Bondage)

 

Bondage     Връзването   е   средство    използвано   от    Доминиращата,   за   да   ограничи
 движенията на Доминираната,  или  да  я  обездвижи.  Може  да  се  използва  за
 наказание, но много често се ползва за  удоволствие, в зависимост от естеството
 на
D/S връзката, която имат двете партньорки. Докато е вързана Доминираната,
 Доминиращата има пълен контрол над нея обикновено, но и това зависи от вида
 на  връзването.  Огромно  е  количеството  на   вариантите.  Във  всички случаи
 обаче, връзването не трябва да спира  притока на кръв, не трябва да наранява и
 не трябва да е в неудобна поза, за да  може
Доминираната да съсредоточи своето
 внимание върху
Доминиращата, а не върху своето собствено тяло.

    Докато  е  вързана  Доминираната,  Доминиращата   има   пълен   контрол   над
 тялото  и  вниманието  на
  Доминираната. Това  време  тя  може да ползва, за да
 налага физически  наказания на
Доминираната, да я поучава  или  да  й  се кара,
 да се подиграва с нея, или да  я  ползва  сексуално. За да се стигне до връзване, е
 нужно да има изградено сериозно доверие в
Доминираната  към  нейната  Доминираща. Това е и момента в който
 
Доминиращата  трябва  да  прояви  много  голяма  отговорност към  ролята си и  към  власта  която  е  получила.
 Когато
Доминираната е  обездвижена, риска от  наранявания и  инциденти  нарасва  драстично а Доминираната е
 лишена от възможността да се защити  или да си помогне сама по някакъв  начин.  Връзването е акт  на  тотално,
 абсолютно подчинение и с него
Доминираната гласува на Доминиращата също така абсолютно  доверие. Ето защо
 е важно и за двете, но особено за
Доминиращата, в тези моменти да има пълен  контрол над  себе си, и ясен разум.
 Алкохола или наркотиците трябва да са изключени, или връзване не трябва да се допуска.

    ЗАБЕЛЕЖКА:     Всички  описани  способи  и  средства  трябва  да  се  ползват  и  практикуват  с  много  голямо
 внимание. Границта е много тънка и много лесно може да се премине. Лесно може да се получи  сериозна травма
 или дори да се стигне до смърт. Ако не сте сигурна как точно и докъде да практикувате описаните неща, първо се
 научете на теория или помолете – ако има кои – да ви покажат.

Прочетете повече за bondage на линка долу:

Връзване - Bondage
  Връзване - Bondage

 

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 начинаещи   bdsm   главна