Награди и наказания

 

    Това  е  крайъгълния  камък,  където  много  D/S  връзки  се  разпадат.  Прекаленото наказание за незначителни
 грешки, незабелязване  на  добрите  постъпки,  или  игнориране на грешките на Доминираната са все неща, които
 спомагат на връзката да се разпадне. Ролите на Доминиращата и на Доминираната са строго  определени и трябва
 много строго да се  спазват, като това трябва  много  добре  да  се  разбира и от двете жени. Когато Доминиращата
 не   наказва   сериозни   прегрешения  на  Доминираната,   или   когато   игнорира  и  не   награждава   правилното
 подведение и добрите  постъпки на Доминираната, споразумението  за  ролите, направено в началото на връзката
 се разпада. Тук е момента, в  който  Доминиращата  показва  своето  истинско  лице, своите  истински  чувства  и
 своето  отношение.  Като  Доминираща,  ти  трябва  да  контролираш  напълно  не  само  своята  Доминирана, но и
 самата себе си.

Награди и наказания     В началото на D/S  връзката,  Доминиращата  и  Доминираната  може  да  постигнат
 съгласие  относно  списък с правилни и неправилни постъпки,  но  ако Доминиращата
 не  ги  помни  или   подминава  било   добри,  било лоши  постъпки  на  Доминираната,
 Доминираната ще получи  морално превъзходство над Доминиращата и ще започне да
 губи респект от нея. За това в началото на  връзката, не е хубаво да има дълъг списък
 с правила, а да са само няколко основни, които с напредване  на  връзката  може да се
 разширяват и допълват.

    Прекаленото  наказание  също  е  много  неправилно  деяние на Доминиращата. Ако
 тя е прекалено  жестока  или  зла,  Доминираната  ще  прави  само необходимото за да
 избегне
наказанията. С времето  Доминираната  ще  изгуби  желанието  си  да достави
 удоволствие  на
  Доминиращата, и в един  момент  Доминиращата  ще  осъзнае,  че  не
 притежава пълен контрол над
Доминираната.

    Наказанието   е   средство   за   поправяне   на   грешките,   или  за  изкореняване  на
 бездействието  на
  Доминираната.   Не  бива  да   се   налага,  когато  Доминиращата  е
 ядосана. Това е много  важен  момент в този  вид  връзки.  Когато  наказваш  ядосана,
 справедливото  наказание ще бъде  надхвърлено и ще се отиде в  посока  на  жестокоста, “спасителната дума” ще
 изгуби  своето  предназначение, и  границите  много  лесно  ще бъдат преминати. А това е много опасна ситуация.
 
Доминираща,  която  наказва  ядосана, отива  от справедливото  наказание  към  насилието. Това не трябва да се
 допуска в една
D/S връзка, в която  за  да  я  има  такава,  каквато  трябва  да  е – Доминиращата  трябва   винаги
 да се грижи  за  чувствата  и  достойнството  на  Доминираната. 
Наказанията  налагани  от любяща Доминираща,
 се изживяват  съпричастно  от двете, и именно  болката, която  изпитва
  Доминиращат  наказваща  любимата  си
 Доминирана, е катализатор  за  болката  изпитвана от Доминираната, която вижда как е причинила страдание на

 
Доминиращата
си. Тази съпричастност  се  губи, когато се налага наказание  по време на силен гняв. Това е също
 важен момент. Физическата болка не е всичко в наказанието на Доминираната,  и към  нея трябва да се прибави
 и психологическото наказание от болката на принудената да наложи наказание
Доминираща.

    Дори  наказанието  не е  нужно  винаги  да  включва  болка. То може да е връзване, така че Доминираната да не
 може да се движи, може да бъде  някакво  унижение на
Доминираната, груби думи, или дори само поглед може да
 накаже
Доминираната. Може  да  се  отнемат привилегии на Доминираната, като например да не сяда на столове
 докато  се  храни,  да  не  спи  на  легло, 
да  не  се  къпе  с  топла  вода  или  някакви  други. Има много  начини да
 се  накаже  вината  на  Доминираната
. И трябва да  се  пазят  суровите  наказания  за  много  сериозни  грешки  на
 Доминираната
. Това е като  възпитанието  на  кучето. Ако биете  по  три  пъти  на ден кучето си, всичко което ще
 получите е едно нервно, и непослушно  куче. Същото  става и с
Доминираната, и нервна, раздразнена Доминирана
 понякога може да е много по-опасна от нервно куче. Наказанието  трябва винаги да бъде последвано от награда и
 нежност, когато се види, че
Доминираната е поправила грешката си. На Доминираната  трябва да бъде позволено
 да поправи грешката си, и когато това стане нейната простъпка трябва да бъде забравена.

    Наградите  показват  на  Доминираната, че Доминиращата е доволна  от  нея. Да и покажете любов и нежност е
 много добра  награда. В нея всъщност се крие и истинската сила на
Доминиращата. Наградата може да е целувка,
 или ласка, или цвете, или любовно стихче, или дълга и нежна  любовна игра. Наградите давани на
Доминираната
 от
Доминиращата показват, че тя  мисли  за  своето  момиче,  обича я, грижи се за нея и се интересува от нейното
 душевно   състояние.   Това  е   и   средството  с  което
   Доминиращата   изгражда   желанието   на   Доминираната
 да  я  зарадва  и  да  й  достави  удоволствие.  Щастливата
  Доминирана  ще  направи   всичко,  за  да  е сигурна че
 
Доминиращата ще се зарадва и ще избягва деяния, които може да я разочароват.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

  начинаещи   bdsm   главна