Участничките

 

    Въпреки,   че  отстрани   може   да   изглежда,  че   цялата   сила   във   връзката   идва   от   Доминиращата   към
 Доминираната,  това  е  доста  заблуждаващо.  Участничките  във 
  D/S  
връзката   са   равнопоставени   напълно.
 Всъщност  като  цяло  погледнато,  и  двете  страни  имат  своето  влияние  и  сила,  макар  и  по  различен  начин.
 Въпреки, че Доминиращата има ултимативна  власт над Доминираната, то Доминираната е тази, която инициира
 всичко. И за да се избегнат недоразуменията между  участничките, те трябва да знаят и разбират добре разликите
 между Доминираща и Доминирана.

Доминиращата

    Много  от  неопитните  Доминиращи  вярват,  че  всичко  което се иска от тях, е да нареждат на Доминираните,
 според  това  какво  им  хрумва  да  поискат.  Но  не  е  така.  Доминирането  не  е  просто  да  раздаваме  заповеди
 насам-натам   според   кефа  на   Доминиращата.   Добрата  Доминираща   трябва  да  може  да  намери  начини  да
 предизвика  Доминираната  да  пожелае  да   достави  удоволствие   на  своята  любима.  Доминиращата  освен  да
 повелява, трябва да бъде и защитничка, учителка и любовница на своята Доминирана.

Участничките     Като  защитничка,   Доминиращата   трябва   да   бъде  по-силна  не  само  спрямо  своята
 Доминирана, но и  по-силна  от  другите  хора  в  живота  на  Доминираната.  Тук  не говоря
 за физическата сила, а за характера и личността  на  Доминиращата. Тя трябва  да може да
 пази достойнството и вярата  в  силата си  на своята Доминирана, и да има винаги активна
 позиция, която  успешно  да  защитава  пред  другите  хора. 
Като  учителка, Доминиращата
 трябва да бъде мъдра, и  преди  всичко  винаги  права  в  мненията  и  позициите  си.  Тя не
 бива  да  наказва  безмислено,  по  прищявка,  и  без  повод  своята  Робиня.  Винаги трябва
 да  има  причина  за  наказанието.  Обратното  би  разрушило   доверието  и  сигурността  на
 Доминираната спрямо нейната любима. Доминиращата трябва  да уважава Доминираната.
 Уважението  е  нужно  за   да   изгради   доверието   и   сигурноста  на  Доминираната,  да  й
 изградят увереност, че Доминиращата  винаги  е  права,  и  че  наказанията  са  заслужени.
 Доминиращата   не  е  доминираща   за   да   причинава  безсмислена   болка  и  да  унижава
 безсмислено  Доминираната,  а  за  да  й  покаже  какво  и  как  да  направи  правилно, за да
 покаже любовта и уважението си към своята любима
.

    Като  любовница,  Доминиращата  трябва  да  е  любяща, и когато е необходимо – строга. Тя трябва да е наясно,
 че  е  единственият източник  на  удоволствие  за  Доминираната.  Доминиращата  е  длъжна,  когато е възможно,
 да е мила  и  нежна,  контактна  и  общителна с Робинята си. Взаимоотношенията при тази връзка не се изразяват
 само в налагането  на  волята  на  едната. Доминиращата  трябва да се грижи и за  добруването на Доминираната.
 Ако   наказанието  е  необходимо   за   да  се  прекрати   нещо   неправилно   изпълнявано  от   Доминираната   или
 неподходящото  й  поведение,  това   наказание  идва  от  Доминиращата,  но  от  друга  страна,  когато  нещо  бъде
 правилно  изпълнено, или  повдението й е подходящо, от Доминиращата  също  така  трябва  да  дойде  и любовта,
 и ласката.

Доминираната

    Доминираната   служи...  а  Доминиращата   приема  услугите   й.   Но   това  не  означава,  че  Доминираната  не
 притежава  самочувствие  и  самоуважение.  Тя  има   реални  и  естествени  нужди,  и  трябва  да  прекрати  една
 връзка,  в  която  нейното  самочувствие  и  самоувереност  не  бъдат  уважавани.  Ролята  на Подчинена на вид е
 някак  по-малко   сложна  и  отговорна,  но  в  действителност  Доминираната  играе  не  по-маловажна  роля  във
 формирането  на
  D/S  връзката.  Първата  цел в живота  на Доминираната е да служи на нуждите и желанията на
 Доминиращата.  Доминираната  е  отстъпила  целия  контрол  върху  живота  си  на  своята  любима,  и е уверена,
 че  Доминиращата  в сърцето  си  носи  мислите  и  грижите  за  добруването  на  Доминираната.  Доминираната  е
 компаньонка на Доминиращата, нейна ученичка,
и нейна любовница.

    Като  компаньонка,  Доминираната  се  отнася  с  респект  и  подчинително уважение, позволява си понякога да
 изрази  гласно  мнение, и може да споделя  някои от любимите  дейности  на  Доминиращата. Това е и областта, в
 която Доминираната има най-изравнена позиция с Доминиращата.

    Като  ученичка, Доминираната  се  учи  как  да  задоволи  максимално,  и  удовлетвори  най-пълноценно  своята
 Господарка, и когато  успее,  очаква да  бъде  наградена  или  похвалена  от Доминиращата. Също  така, когато не
 успее, или го направи  неправилно, Доминираната  очаква да  бъде  поправена, и да  й  бъде  показан  правилният
 начин, по който да удовлетвори
Доминиращата.

    Като  любовница,  Доминираната  изнамира   всевъзможни  начини  да  удовлетвори  желанията  и  нуждите  на
 Доминиращата,  защото  за  Доминираната няма нищо по-важно от това да удовлетвори и зарадва своята любима.
 Доминираната не търпи наказания, лишения и болка, защото това й харесва, а защото държи да дари удоволствие
 на  Доминиращата.  Доминираната  не  би  желала  в  никакъв  случай  Доминиращата  да  бъде  разочарована или
 незадоволена. Удоволствието  на  Доминираната  се състои и произлиза  от  възможността да дари Доминиращата
 с удоволствие.

    Доминираната   може  да  бъде  маркирана  с  белег  от  Доминиращата,  който  белег  показва,  чия  собственост
 е  Доминираната.  Това  може  да  е  татуировка  например,  пръстен  или  обица,  или каишка на врата с името на
 Доминиращата.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 начинаещи   bdsm   главна